VTEK

IDIS

Interesų deklaracijų informacinė sistema

REGISTRUOTIS


Interesų deklaracijų informacinės sistemos (IDIS) vartotojo vadovas


IDIS duomenų tvarkytojo pasižadėjimas


Registruotų vartotojų prisijungimas prie IDIS sistemos

Apie privačių interesų deklaracijų informacinę sistemą - IDIS

Privačių interesų deklaracijų informacinė sistema nėra skirta deklaruoti privačius interesus. Tai priemonė, valstybės bei savivaldybių institucijų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims. Ji įgalina stebėti pavaldžių tarnautojų jau pateiktų, deklaruotų privačių interesų deklaracijų duomenis.


Juridinio asmens registracijos metu Jums reikės užpildyti paraišką, ją atsispausdinti (kartu su prisijungimo duomenimis prie IDIS) ir, pasirašytą organizacijos vadovo, pristatyti į VTEK arba atsiųsti paštu (prisijungimo duomenų prie IDIS siųsti nereikia).


Gautą vartotojo paraišką dar kartą peržiūrės VTEK administratorius ir elektroniniu paštu išsiųs patvirtinimą.


Privačių interesų deklaracijų informacinė sistema - IDIS, leisianti organizacijoms elektroniniu būdu ir efektyviai vykdyti privačių interesų deklaracijų administravimą.


IDIS efektyvi priemonė vykdyti korupcijos prevenciją.


IDIS siekiama:

  • sumažinti organizacijų sąnaudas;
  • pagreitinti deklaracijų kontrolės procesus;
  • geriau išnaudoti organizacijų žmogiškuosius išteklius;
  • pagerinti deklaracijų apskaitą ir kontrolės galimybes;
  • padidinti priimamų sprendimų skaidrumą.

IDIS sklaidos planas:
Siekiant užtikrinti sklandų deklaracijų administravimo perkėlimo į elektroninę terpę procesą bei išvengti galimų teisinių, organizacinių bei techninių problemų nuo 2012 m. gruodžio 31 d. IDIS pradėjo veikti pilotiniu režimu, kurio metu bus palaipsniui įjungiamos atskiros deklaracijų apskaitos ir administravimo funkcijos.

Dėl IDIS konsultuoja Edita Kavoliūnienė telefonu 8 646 93149