VTEK

IDIS

Privačių interesų deklaracijų informacinė sistema

REGISTRACIJOS PARAIŠKA

Prašome užpildyti žemiau pateiktą formą.

Vartotojo duomenys
Vardas*
Pavardė*
Pareigos*
El. paštas*
Tel. Nr.*
Darbovietės duomenys
Juridinio asmens kodas*
Pilnas darbovietės pavadinimas*
Interneto svetainės adresas*
Padalinys
Miestas*
Adresas*
Pašto kodas LT -*

Patvirtiname, kad:

  • Mums yra žinoma, jog įgaliotų darbuotojų, kuriems suteikti prisijungimo duomenys, prisijungimas prie IDIS gali būti blokuojamas pateikus prašymą VTEK faksu arba el. paštu, naujų įgaliotų darbuotojų prisijungimas galimas pateikus užpildytą šios paraiškos formą su nurodytais naujų darbuotojų rekvizitais;
  • Mums yra žinoma, kad pateikus paraišką dėl duomenų keitimo, VTEK patvirtinusi mūsų duomenis turi teisę mūsų apie tai neinformuoti;
  • VTEK turi teisę apie mūsų prisijungimą prie katalogo vtek.lt paskelbti viešai;
  • Visa tai, kas nurodyta šioje paraiškoje, yra teisinga;
  • Šią paraišką pasirašo atstovauti mūsų organizacijai įgaliojimus turintis asmuo.
PASIRAŠANTIS ASMUO:
Vardas, pavardė   Pareigos
Susipažinimui
Privatumo politikaSusipažinau: 
Registracijos tvarkaSusipažinau: 
* pažymėta informacija būtina, prašome nenaudoti specialių simbolių ( ; " # ...)

Kontaktiniai asmenys:
Dėl IDIS konsultuoja Inga Pankienė telefonu 8 684 69 658

Techniniais klausimais kreiptis:
IDISadministratorius@vtek.lt