KOMISIJOS SUDĖTIS
VTEK Virginijus Kanapinskas Egles Ivanauskaites nuotr

Dr. Virginijus Kanapinskas

Narys, laikinai einantis VTEK pirmininko pareigas

2003 m. baigė viešojo administravimo bakalauro studijas Lietuvos teisės universitete, 2005 m. ir 2007 m. – teisės bakalauro ir teisės magistro studijas Mykolo Romerio universitete (MRU), 2008 m. šiame universitete įgijo ekonomikos magistro laipsnį, o 2014 m. apgynė teisės krypties socialinių mokslų daktaro disertaciją. 2003-2005 m. dirbo Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos komisariato 3PK Nusikaltimų tyrimo skyriuje, 2005-2007 m. – Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Licencijų skyriuje, 2007-2008 m. – Vidaus reikalų ministerijos Teisės bei Viešojo administravimo departamentuose. 2008-2012 m. ėjo Seimo kanceliarijos Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėjo pareigas. 2009-2016 m. dirbo mokslinį pedagoginį darbą MRU Teisės fakultete, dėstė administracinės teisės, administracinio proceso teisės ir atstovavimo administraciniame procese disciplinas, yra publikavęs apie 10 mokslinių straipsnių viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje, energetikos bei viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo klausimais. Nuo 2006 m. yra Lietuvos teisininkų draugijos narys. 2012-2017 m. (iki lapkričio 8 d.) ėjo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nario pareigas pirmąją kandenciją.

2017 m. lapkričio 9 d. Seimo paskirtas (Lietuvos teisininkų draugijos siūlymu) antrą kadenciją eiti VTEK nario pareigas.

VTEK Saulius Katuoka Egles Ivanauskaites nuotr

Prof. dr. Saulius Katuoka

Narys

1975 m. baigė teisės studijas Vilniaus universitete. 1981 m. Sankt Peterburgo A. Ždanovo universitete įgijo teisės mokslų daktaro laipsnį, 2001 m. Mykolo Romerio universitete – teisės profesoriaus laipsnį. Stažavosi Europos teisingumo teisme, Briuselio laisvajame, Nicos universitetuose. 1975–1990 m. dirbo dėstytoju Vilniaus universitete. Nuo 1990 m. dėsto Mykolo Romerio universitete (buvusi Lietuvos policijos akademija, Lietuvos teisės universitetas), 1993 m. buvo prorektorius, 1990-2013 m. – Konstitucinės teisės, Tarptautinės teisės ir žmogaus teisių apsaugos bei Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedrų vedėjas. Nuo 2013 m. – Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto direktorius. 1993-1994 m. buvo Valstybinės derybų su Rusija delegacijos narys, 1996–2012 m. – Vyriausiosios rinkimų komisijos narys, 2008-2011 m. – jos pirmininko pavaduotojas. Nuo 1995 m. yra Lietuvos žmogaus teisių centro tarybos pirmininkas, nuo 2005 m. – Nuolatinio arbitražo teismo narys. Lietuvoje ir užsienyje yra publikavęs monografijų bei mokslinių straipsnių žmogaus teisių ir tarptautinės jūrų teisės temomis.

2014 m. lapkričio 18 d. Seimo paskirtas (Lietuvos Respublikos Prezidentės teikimu) eiti VTEK nario pareigas.

VTEK Dalia Paulauskaite Egles Ivanauskaites nuotr

Dalia Paulauskaitė

Narė

1982 m. baigė žurnalistikos studijas Vilniaus universitete. 1982-1991 m. dirbo laikraščio „Alytaus naujienos“ atsakingąja sekretore bei skyriaus redaktore. 1991-1994 m. vadovavo Alytaus radijo ir televizijos studijai. 1994-2006 m. dirbo žurnaliste dienraštyje „Respublika“, 2007-2009 m. buvo Alytaus miesto savivaldybės mero patarėja, 2009-2014 m. ėjo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) narės pareigas pirmąją kadenciją.

2014 m. gruodžio 4 d. Seimo paskirta (Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidento teikimu) antrą kadenciją eiti VTEK narės pareigas.

VTEK Edmundas Sakalauskas E.Ivanauskaites nuotr 

Edmundas Sakalauskas

Narys

1993 m. baigė teisės mokslų bakalauro, o 1995 m. – teisės mokslų magistro studijas Lietuvos policijos akademijoje (dabartiniame Mykolo Romerio universitete). 1993-1995 m. dirbo Migracijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos, 1995-1998 m. – Lietuvos teisės akademijoje. 1998-1999 m. ėjo vidaus reikalų viceministro pareigas. 1999-2000 m. dirbo Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centre bei Teisės instituto prie Teisingumo ministerijos Kriminologinių tyrimų skyriuje. 2000-2012 m. dirbo Mykolo Romerio universitete. 2010-2012 m., 2004-2008 m. ir 2000 m. ėjo Vyriausiosios rinkimų komisijos nario pareigas. 2012 m. pradėjo dirbti Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamente, o 2015-2017 m. ėjo šio departamento Administracinių bylų nagrinėjimo skyriaus vedėjo pareigas. Nuo 2012 m. dėsto teisės krypties studijų dalykus Socialinių mokslų kolegijoje. 2004 m. E.Sakalauskas buvo apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu.

2017 lapkričio 16 d. Seimo paskirtas (Ministro Pirmininko teikimu) eiti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nario pareigas.

 

Informacija atnaujinta 2017-11-17

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Edita Kavoliūnienė Patarėja 8 646 93149
Justina Žėkaitė Tyrėja ir deklaravimo specialistė 8 647 17612
(8 5) 212 43 96