Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Pažeidimas gali būti konstatuotas tik atlikus tyrimą ir priėmus atitinkamą sprendimą.

Tyrimui atlikti VTEK įstatymas numato 3 mėnesių terminą nuo pranešimo gavimo dienos. Dėl pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio VTEK tyrimo terminą gali pratęsti iki 6 mėnesių.

Pagal VTEK įstatymą, VTEK gali priimti motyvuotą sprendimą sustabdyti tyrimą iki bus atlikti kitų įgaliotų institucijų ar įstaigų veiksmai, susiję su skundžiamo asmens veika.

VTEK savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais.

Šiuo metu VTEK atliekami tyrimai:

2017-08-16 pradėtas tyrimas dėl Konkurencijos tarybos Teisės ir konkurencijos politikos skyriaus vyr. specialistės Elenos Navickaitės-Zalieckienės. Aiškinamasi ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų, draudžiančių atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose. Taip pat bus aiškinamasi, ar E. Navickaitė-Zalieckienė nepažeidė reikalavimo teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Vilniaus apskrities VPK pranešė, kad E. Navickaitė-Zalieckienė, atstovaudama Žirginio sporto klubą „Aliūras“, kurio prezidentė yra, kreipėsi raštu į Konkurencijos tarybą ir iniciavo tyrimą.

2017-08-16 pradėtas tyrimas dėl Šakių rajono savivaldybės mero Edgaro Pilypaičio. Aiškinamasi, ar E. Pilypaitis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų, įpareigojančių vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti bei nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti. Šakių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas Mindaugas Tarnauskas pranešė, kad Šakių rajono savivaldybė vykdo Gelgaudiškio dvaro sodybos nuomos konkursą, E. Pilypaitis yra šio konkurso komisijos pirmininkas ir balsuoja priimant sprendimus. Teigiama, kad E. Pilypaičio pasiūlymu šis konkursas buvo nutrauktas, atmetant vienintelio dalyvio pasiūlymą. Dalį Gelgaudiškio dvaro pastatų panaudos pagrindais naudoja Gelgaudiškio bendruomenės centras „Atgaiva“, o E. Pilypaitis yra šio centro steigėjas ir tarybos narys. Be to, dalį Gelgaudiškio dvaro pastatų panaudos sutarties pagrindu naudoja Gelgaudiškio kultūros centras, kuriam E. Pilypaitis vadovavo 2002-2015 metais.

2017-08-16 pradėtas tyrimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Aurimo Lanko. Aiškinamasi, ar A. Lankas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų, įpareigojančių vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti bei nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti. Gautame piliečio pranešime nurodyta, kad A. Lankas dalyvavo 2017 m. liepos 25 d. vykusiame Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Švietimo ir kultūros komiteto posėdyje, balsavo ir aktyviai pasisakė dėl savivaldybės tarybos sprendimo projekto “Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komisijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių 2017 m. vasario 22 d. teikime ir 2017 m. birželio 21 d. teikime pateiktiems faktams ištirti sudarymo“. Tvirtinama, kad šiuo savivaldybės tarybos sprendimo projektu siekta sudaryti komisiją, kuri pradėtų A. Lanko, taip pat ir kelių kitų savivaldybės tarybos narių įgaliojimų netekimo procedūrą.

2017-08-16 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėjo Tomo Garasimavičiaus. Aiškinamasi, ar T. Garasimavičius nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Nagrinėdama Lietuvos Respublikos Seimo nario Naglio Puteikio pranešimą, VTEK atliko T. Garasimavičiaus privačių interesų deklaravimo patikrą ir nustatė, kad T. Garasimavičius privačių interesų deklaraciją yra pateikęs tik 2013 m. sausio 28 d. Į Ministro Pirmininko patarėjo pareigas T. Garasimavičius pakartotinai paskirtas 2017 m. sausio 9 d., tačiau privačių interesų deklaracijos iki šiol nėra pateikęs.

2017-08-09 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Šeimos medicinos klinikos vadovo Leono Valiaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti. Taip pat VTEK aiškinsis, ar L. Valius teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais deklaravo privačius interesus. Buvusi šios klinikos rezidentė pranešė, kad L. Valiaus vadovaujamoje Šeimos medicinos klinikoje dirba jo sutuoktinė. Nurodyta, kad L. Valius yra asociacijos Lietuvos šeimos gydytojų kolegijos prezidentas, o asociacija leidžia medicininį žurnalą „Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas“. L. Valius yra žurnalo vyr. redaktorius, o žurnalą spausdina UAB „Vitae Litera“, kurios vadovė – L. Valiaus sutuoktinė. Teigė, kad bendrovės atstovai nuolat ragina L. Valiui tiesiogiai pavaldžius rezidentus tapti minėtos asociacijos nariais, prenumeruoti žurnalą, pirkti L. Valio sutuoktinės įmonės leidžiamas knygas ir dalyvauti mokamose konferencijose.

2017-08-02 pradėti tyrimai dėl trijų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo (VVSSF) tarybos narių elgesio: Šarūno Narbuto, Mariaus Stričkos ir Henrikos Varnienės. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais teikti privačių interesų deklaracijas. Tyrimą VTEK pradėjo Seimo Antikorupcijos komisijos pranešimo pagrindu.

2017-07-26 pradėti tyrimai dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos narių Edgaro Juškos ir Romaldo Zubielos elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Vyriausybės atstovė Kauno apskrityje pranešė, kad politikai šių metų birželio mėnesį dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje svarstant ir priimant sprendimą įgalioti Raseinių miesto seniūniją sudaryti sutartį su Raseinių krašto ateities sąjūdžiu „Rasai“. Sutartis numatys, kokias Raseinių evangelikų liuteronų senųjų kapinių bei Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapų priežiūros funkcijas minėtoji asociacija atliks. Privačių interesų deklaracijų patikra parodė, jog E.Juška ir R.Zubiela dalyvauja Raseinių krašto ateities sąjūdžio „Rasai“ veikloje.

2017-07-26 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos dizainerių sąjungos (LDS) valdybos pirmininko Tautvydo Kaltenio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimą VTEK pradėjo savo iniciatyva, patikrinimo metu pastebėjusi, kad T.Kaltenis nėra pateikęs privačių interesų deklaracijos. Pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų gaunančiose viešosiose įstaigose ir asociacijose dirbantys bei administravimo įgaliojimus turintys asmenys yra priskiriami valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims.

2017-07-26 pradėtas tyrimas dėl Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos direktoriaus Artūro Totilo elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei įpareigojimo vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti. Panevėžio miesto savivaldybės vicemeras Petras Luomanas pranešė, kad A.Totilas gimnazijoje sprendė klausimus, susijusius su savo paties darbo eiga.

2017-07-19 pradėtas tyrimas dėl buvusios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) vadovės Lauros Nalivaikienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme numatytų atstovavimo fiziniams ar juridiniams asmenims apribojimų, taikomų vienerius metus po to, kai pasibaigia valstybinė tarnyba. Tyrimas pradėtas Seimo narių Mykolo Majausko ir Radvilės Morkūnaitės pranešimo pagrindu, kuriame jie remiasi portalo „15min“ paskelbta informacija. Esą, nustojusi eiti VTPSI vadovės pareigas ir įsidarbinusi advokatų kontoroje „Sorainen ir partneriai“, L.Nalivaikienė šių metų kovo-birželio mėnesiais ne kartą telefonu kalbėjosi su savo buvusiais pavaldiniais, einančiais vadovaujančias pareigas VTPSI. Teigiama, jog ši advokatų kontora atstovauja ne vienam stambiam nekilnojamojo turto plėtotojui valstybės bei savivaldybių institucijose. Publikacijoje keliamos abejonės, jog L.Nalivaikienė galėjo atstovauti „Sorainen ir partneriai“ klientams, kai nuo jos darbo pabaigos VTPSI nepraėjo įstatyme numatytas vienerių metų „atvėsimo“ laikotarpis. 2017-07-26 tyrimas praplėstas naujomis aplinkybėmis, pateiktomis naujienų portalo „15min.lt“ publikacijoje „Apartamentai“ Palangoje: kurorto meras užsimena apie galimą buvusios Statybos inspekcijos vadovės spaudimą“ (2017-07-21). Esą, šių metų gegužę vyko derybos dėl taikos sutarties tarp UAB „Elektros gelmė“ ir Palangos miesto savivaldybės. Tai, esą, leistų patvirtinti Palangoje Gedimino gatvėje esančio sklypo detalųjį planą. Publikacijoje teigiama, kad susitikime dėl taikos sutarties pasirašymo, kaip statytojo atstovė, dalyvavo ir L.Nalivaikienė, kuri nustojo eiti pareigas VTPSI mažiau, nei prieš metus.

2017-07-12 pradėtas tyrimas dėl VĮ „Tauragės regiono keliai“ direktoriaus pavaduotojo-vyriausiojo inžinieriaus Stasio Būrės elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus, vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti bei priimti interesų konfliktą keliančias dovanas ar paslaugas. VĮ „Tauragės regiono keliai“ pranešė, kad 2016 m. gegužę S.Būrė, laikinai eidamas šios įmonės direktoriaus pareigas, pasirašė daugiau nei 12 tūkst. vertės sutartį su UAB „Viacon Baltic“ dėl kelių įrangos pirkimo. O po dviejų savaičių jis sudalyvavo šios bendrovės, esą, organizuotoje ir jos finansuotoje poilsinėje-pramoginėje kelionėje į Suomiją.

2017-07-05 pradėtas tyrimas dėl Radviliškio rajono savivaldybės vicemero Kazimiero Augulio elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Gautame pranešime teigiama, jog K.Augulis dalyvavo Radviliškio rajono savivaldybės Investicijų ir kaimo plėtros komiteto posėdyje svarstant savivaldybės biudžeto patikslinimo projektą. Esą, jis nenusišalino ir dalyvavo balsavime, nors projekte buvo numatytas lėšų skyrimas savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriui, kuriame dirba politiko brolis.

2017-06-21 pradėti tyrimai dėl Ignalinos rajono savivaldybės mero Henriko Šiaudinio ir tarybos nario Juozo Roko elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Savarankišką tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Ignalinos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos atlikto tyrimo išvadai. Pranešimą dėl minėtųjų politikų pateikė tarybos nariai Vygantas Dilys ir Vilius Cibulskas. Jų teigimu, šių metų vasarį H.Šiaudinis ir J.Rokas dalyvavo tarybos posėdyje svarstant savivaldybės biudžetą, kuriame buvo numatytas finansavimas ir su šių politikų privačiais interesais susijusioms institucijoms: mero sutuoktinės vadovaujamai biudžetinei įstaigai „Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras“ bei J.Roko sutuoktinės darbovietei – Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklai.

2017-06-21 pradėtas tyrimas dėl Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) Klaipėdos skyriaus vyriausiojo darbo inspektoriaus Ilkino Dadašovo elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis, galiomis ir vardu, siekiant paveikti kitų asmenų sprendimą, keliantį interesų konfliktą. Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius pranešė, kad I.Dadašovas ragino vienos logistikos bendrovės vadovą apskųsti ją pakartotinai tikrinančių VDI inspektorių veiksmus kaip neteisėtus ir nepagrįstus. Esą, prieš tai šią bendrovę tikrino pats I.Dadašovas ir pažeidimų nenustatė.

2017-06-14 pradėti tyrimai dėl biudžetinės įstaigos Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (VGTPT) laikinai direktorės pavaduotojos pareigas einančios Dianos Jarmalės bei laikinai Bendrųjų reikalų ir koordinavimo skyriaus vedėjos pareigas einančios Vilmos Bielskienės elgesio. Aiškinamasi, ar jos nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Taip pat VTEK tiria ar D.Jarmalė nenusižengė minėtojo įstatymo nuostatoms vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Remdamasi VGTPT atlikto veiklos ir valdymo audito metu nustatytais duomenimis, Teisingumo ministerija pranešė, kad D.Jarmalė yra VšĮ „Teisinės pagalbos ir socialinių paslaugų centras“ (TPSPC) steigėja, o V.Bielskienė – direktorė. Tačiau ryšį su šia įstaiga D.Jarmalė deklaravo pavėluotai. Ji taip pat, esą, nenurodė interesų konfliktą keliančių aplinkybių, jog TPSPC įsteigtas kartu su VGTPT direktore, o šio centro vadove paskirta V.Bielskienė, su kuria D.Jarmalę sieja tiesioginiai darbiniai ir kontrolės santykiai. VTEK savo ruožtu atkreipė dėmesį, kad D.Jarmalė ir V.Bielskienė laiku nepatikslino privačių interesų deklaracijų pasikeitusiais duomenimis apie savo pagrindinę darbovietę. 2017-06-21 tyrimą dėl V.Bielskienės VTEK praplėtė. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. VTEK gavo papildomos informacijos iš Teisingumo ministerijos, kad tarnautoja, būdama VGTPT valstybės tarnautojų vertinimo komisijos nare, 2016 m. rugsėjį dalyvavo vertinant kolegės D.Jarmalės veiklą.

2017-06-07 pradėtas tyrimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Deniso Michalenko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o šiam kilus – nusišalinti. Tyrimą VTEK pradėjo savo iniciatyva, remdamasi duomenimis, surinktais atlikto tyrimo dėl Šiaulių miesto savivaldybės politikų Justino Sartausko ir Alfredo Lankausko elgesio analogiškoje situacijoje. D.Michalenko šių metų kovo pradžioje vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje galimai nenusišalino ir balsavo dėl asmeniškai su juo susijusio klausimo įtraukimo į posėdžio darbotvarkę. Siūlyta sudaryti specialią komisiją tyrimui dėl galimo kelių tarybos narių priesaikos sulaužymo atlikti. Esą, ją sudarius, būtų pradėta politikams – o taip pat ir D.Michalenko – nepalanki savivaldybės tarybos nario įgaliojimų netekimo procedūra, todėl siūlymo įtraukti minėtą klausimą į posėdžio darbotvarkę jis nepalaikė.

2017-05-31 pradėti tyrimai dėl septyniolikos vadovaujančias pareigas einančių Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) darbuotojų elgesio: Personalo skyriaus vadovės Lauros Keršytės-Vaškelės, Dekoracijų konstravimo ir montavimo skyriaus vadovo Felikso Staišiūno, Grimo-perukų skyriaus vadovės Ūlos Pakalniškytės, Kostiumų skyriaus vadovės Elenos Bartkienės, Scenos apšvietimo skyriaus vadovo Deivido Podvolskio, Informacinių technologijų ir elektronikos skyriaus vadovo Jurijaus Mackevičiaus, Vyriausiosios buhalterės pavaduotojos Alės Varnienės, Energetikos skyriaus vyr. energetiko Vasilijaus Prokofjevo, Mechanikos skyriaus vyr. mechaniko Gintauto Bagušinsko, Apsaugos skyriaus vadovo Henriko Trabučio, Siuvimo skyriaus vadovės Onos Blažinskienės, Dekoracijų skyriaus vadovo Zigmo Pipcevičiaus, Avalynės skyriaus vadovės Virginijos Gagiškytės, Baleto direktorės Rūtos Butvilienės, Orkestro vadovo Henriko Tarvydo, Choro meno vadovo Česlovo Radžiūno, Choro direktoriaus Petro Paulavičiaus. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Savo iniciatyva tyrimus VTEK pradėjo atlikusi patikrinimą, kaip šie valstybės biudžetinėje įstaigoje dirbantys ir administravimo įgaliojimus turintys asmenys vykdo privačių interesų deklaravimo pareigą. Taip pat įvertinta aplinkybė, jog VTEK šių metų balandį viešai paskelbus apie pradėtus tyrimus dėl LNOBT generalinio direktoriaus ir vienuolikos vadovaujančias pareigas einančių LNOBT darbuotojų elgesio, G.Kėvišas įsakymu patvirtino tvarką, kaip LNOBT bus vykdoma Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo laikymosi kontrolė.

(Tyrimas pratęstas) 2017-05-24 pradėtas tyrimas dėl žemės ūkio viceministro Artūro Bogdanovo elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesų valstybės ar savivaldybių institucijose. Tyrimą VTEK pradėjo įvertinusi gautame pranešime nurodytas aplinkybes. Tiriama situacija, kai viceministras, galimai atstovaudamas UAB „Geosmart“, kurios akcininku jis yra, teikia Nacionalinei žemės tarnybai (NŽT) derinti savo paties parengtas kadastrinio matavimo bylas. A.Bogdanovas Žemės ūkio ministerijoje tiesiogiai kontroliuoja NŽT veiklą. Tokiu atveju galimai susidaro situacija, kai NŽT turi tikrinti dokumentus, parengtus jos veiklą kontroliuojančio asmens.

(Tyrimas pratęstas) 2017-05-17 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) Humanitarinio ugdymo fakulteto dekano Gintauto Kundroto elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Gautame pranešime teigiama, kad G.Kundrotas 2015 m. vasario mėnesį dalyvavo LEU tarybos posėdyje priimant nutarimą dėl universiteto išorinio nepriklausomo audito, o vėliau pasirašė kreipimąsi dėl šio nutarimo panaikinimo. Esą, atliekant minėtąjį auditą būtų buvę vertinami taip pat ir su dekano darbu LEU susiję veiksmai, kuriuos 2015 m. sausio mėnesį privatus asmuo apskundė Seimo Antikorupcijos komisijai.

(Tyrimas pratęstas) 2017-05-17 pradėtas tyrimas dėl buvusio Šiaulių plaukimo mokyklos „Delfinas“ direktoriaus Valerijaus Belovo elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius pranešė, jog, eidamas direktoriaus pareigas, V.Belovas sprendė klausimus, susijusius su Šiaulių asociacija „Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų užimtumo centras“ (VJSUC). Esą, plaukimo mokyklos vardu 2015 m. jis buvo pasirašęs sutartis su VJSUC. Taip pat, esą, V.Belovo vadovaujama plaukimo mokykla atsisakė dalyvauti Lietuvos plaukimo federacijos organizuotoje mokymo plaukti programoje, už kurios vykdymą mokyklai žadėta skirti 30 tūkst. Eur. finansavimą, ir nurodė, jog šį projektą vykdys VJSUC. Šioje asociacijoje, VTEK duomenimis, nuo 2008 m. dirba V.Belovo sūnus. Pats V.Belovas galimai yra VJSUC narys, 2014-2015 m. epizodiškai jame dirbo ir šio ryšio nebuvo nurodęs savo privačių interesų deklaracijoje.

(Tyrimas atnaujintas) 2017-05-10 pradėtas tyrimas dėl Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojo Remigijaus Norvaišio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Teisingumo ministerija pranešė, jog R. Norvaišis nedeklaravo netiesioginio giminystės ryšio su Kalėjimų departamento Mokymo centre įsidarbinusiu dukters šešuru. Esą, jam galėjo iškilti interesų konflikto grėsmė, kuomet 2016 m. liepą jis laikinai pavadavo minėtojo Mokymo centro direktorę jos atostogų metu ir galimai nenusišalino nuo sprendimų savo dukters šešuro atžvilgiu.

(Tyrimas pratęstas) 2017-05-10 pradėtas tyrimas dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos (VKPK) pirmininko pavaduotojo Gedimino Rutkausko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Gautame pranešime teigiama, jog, eidamas pareigas VKPK, G.Rutkauskas nenusišalino nuo sprendimų, susijusių su juridiniais asmenimis, kurių veikloje jis dalyvauja. Pranešama, jog G.Rutkauskas yra VšĮ Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros direktorius, asociacijos „ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas“ narys, Lietuvos architektų sąjungos narys, finansų ministro įsakymu sudaryto 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto narys ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos idėjų konkurso „Misionierių sodų, Tymo kvartalo ir savivaldybės sklypų prie Kūdrų gatvės teritorijos plėtra“ darbo grupės narys.

(Tyrimas pratęstas) 2017-05-03 pradėtas tyrimas dėl Žemės ūkio ministerijos valdomos UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ direktorės Danguolės Čukauskienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei draudimų naudotis valstybės ar savivaldybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai ir naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti. Pranešta, jog minėtojo fondo direktorė tarnybiniu automobiliu važinėja iš namų į darbą, naudojasi juo savaitgaliais, šventinėmis dienomis bei atostogų metu. Esą, fondo lėšomis ji taip pat vyksta į tolimas egzotines keliones, nesusijusias su darbu. Taipogi teigiama, jog fondas perka teisines paslaugas iš advokatų kontoros, kurioje dirba D.Čukauskienės duktė. Esą fondas taip pat perka informacinių sistemų plėtros, priežiūros ir konsultacines paslaugas iš uždarosios akcinės bendrovės, kurios savininkas – D.Čukauskienės žentas. Jis dirba ir minėtojo fondo Plėtros ir informacijos skyriaus viršininku bei IT administratoriumi, o D.Čukauskienė, esą, galbūt priima sprendimus dėl jo tarnybos eigos.

(Tyrimas pratęstas) 2017-04-12 savo iniciatyva pradėtas tyrimas dėl VšĮ „Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras“ (KMPMC) direktorės Laimutės Anužienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas remiantis balandžio pradžioje žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją ir atlikus pirminę publikacijose pateiktų duomenų patikrą. VTEK nustatė, jog L. Anužienės vadovaujamame ir iš dalies valstybės vadomame KMPMC dirba jai artimi asmenys – du sūnūs bei marti. Dėl to kyla abejonių, ar L.Anužienė nepriiminėjo sprendimų, susijusių su šių artimų asmenų darbo eigos klausimais (darbo sutarčių sudarymas, keitimas, įsakymai dėl darbo užmokesčio nustatymo, priedų, priemokų skyrimo, komandiruočių ir kt.). Taip pat, pagal žiniasklaidoje pateikiamus duomenis, KMPMC vadovė galėjo pasirašyti pirkimo-pardavimo ar paslaugų sutartis su UAB „Ortopedijos klinika“, kurios valdymo organo nariai yra jos sūnus ir brolis. 2017-06-28 tyrimas išplėstas naujomis aplinkybėmis. Papildomai aiškinamasi, ar L.Anužienė nenusižengė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymui, kai pasirašė autorines sutartis su savimi, savo sūnumis bei marčia ir šių sutarčių pagrindu išmokėjo autorinius atlyginimus. Taip pat bus tiriama, ar L.Anužienė nepažeidė minėtojo teisės akto reikalavimo nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti bei nesinaudoti valstybės ar savivaldybės valdomu turtu asmeniniais tikslais, galbūt gyvendama KMPMC veiklai skirtose ir Europos Sąjungos fondų ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis suremontuotose patalpose. Šias aplinkybes prijungti prie atliekamo tyrimo VTEK nusprendė gavusi papildomos informacijos iš Švietimo ir mokslo ministerijos bei įvertinusi naujus žiniasklaidoje pasirodžiusius duomenis.

(Tyrimas pratęstas) 2017-03-29 pradėtas tyrimas dėl Aplinkos ministerijos Poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vyriausiosios specialistės Rūtos Revoldienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Seimo narys Linas Balsys pranešė, jog tarnautoja rengė Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo naują redakciją (projekto Nr. XIIP-4804). Esą, R. Revoldienės sutuoktinis vadovauja konsultacinei įmonei „AV Consulting“, kuri užsiima strateginių pasekmių aplinkai vertinimu bei teikia atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo paslaugas. Pranešėjo teigimu, R. Revoldienės sutuoktinis galėjo daryti jai įtaką rengiant šį projektą, kadangi, esą, priėmus minėtą naujos redakcijos įstatymą, sutuoktinio vadovaujama įmonė turėtų tiesioginę finansinę naudą.

(Tyrimas pratęstas) 2017-02-15 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) tarybos narės ir Personalo direkcijos direktorės Teresos Dešukienės. Aiškinamasi, ar T.Dešukienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Gautame pranešime teigiama, jog T.Dešukienė 2015 m. vasario mėnesį dalyvavo LEU tarybos posėdyje priimant nutarimą dėl universiteto išorinio nepriklausomo audito, o vėliau pasirašė kreipimąsi dėl šio nutarimo panaikinimo. Esą, atliekant minėtąjį auditą būtų buvę vertinami taip pat ir su T.Dešukienės darbu LEU susiję veiksmai, kuriuos 2015 m. sausio mėnesį privatus asmuo apskundė Seimo Antikorupcijos komisijai.

(Tyrimas sustabdytas) 2015-10-07 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) direktoriaus Virginijaus Šmigelsko elgesio. Komisija aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nesinaudoti valstybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei pareigomis asmeninei naudai gauti. Pranešime teigiama, jog LAAIF direktorius darbo ir nedarbo metu galimai naudojasi tarnybiniu transportu asmeniniais tikslais. Taip pat rašoma, jog jis į darbą priėmė jam galimai artimo asmens šeimos narį.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-31 pradėtas tyrimas dėl tuometinio Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo Vaido Pakalkos. Tiriama, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Pranešta, jog V. Pakalka, turėdamas sąsajų su AB „Alvilė“ ir laikinai eidamas NŽT direktoriaus pareigas, pasirašė taikos sutartį su minėta bendrove Lietuvos valstybės vardu. Tyrimas sustabdytas 2015-03-04 atsižvelgiant į Vilniaus apygardos prokuratūros atliekamą ikiteisminį tyrimą ir vadovaujantis VTEK įstatymu.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-02 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus Petro Simavičiaus elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Šiaulių apygardos prokuratūra pranešė, jog direktorius turi asmeninių sutartinių santykių su UAB „Colis“ pagal statybos rangos sutartį, todėl suabejota dėl galimo interesų konflikto P. Simavičiui galimai rengiant, svarstant ar pasirašant sutartis su minėta bendrove dėl darbų ligoninėje atlikimo. Tyrimas sustabdytas 2015-01-14 gavus informaciją apie atnaujintą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje ir vadovaujantis VTEK įstatymu.

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

 

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Edita Kavoliūnienė Patarėja 8 646 93149
Justina Žėkaitė Tyrėja ir deklaravimo specialistė 8 647 17612
(8 5) 212 43 96