Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Pažeidimas gali būti konstatuotas tik atlikus tyrimą ir priėmus atitinkamą sprendimą.

Tyrimui atlikti VTEK įstatymas numato 3 mėnesių terminą nuo pranešimo gavimo dienos. Dėl pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio VTEK tyrimo terminą gali pratęsti iki 6 mėnesių.

Pagal VTEK įstatymą, VTEK gali priimti motyvuotą sprendimą sustabdyti tyrimą iki bus atlikti kitų įgaliotų institucijų ar įstaigų veiksmai, susiję su skundžiamo asmens veika.

VTEK savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais.

Šiuo metu VTEK atliekami tyrimai:

2017-03-22 pradėtas tyrimas dėl Joniškio rajono savivaldybės mero Gedimino Čepulio elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Grupė Joniškio rajono savivaldybės tarybos narių pranešė, jog G.Čepulis savivaldybės tarybos posėdžiuose nenusišalino nuo klausimų, susijusių su finansavimo skyrimu jo dukters darbovietėms – Joniškio „Aušros“ gimnazijai ir Joniškio rajono švietimo centrui. VTEK taip pat atkreipė dėmesį, jog meras savo privačių interesų deklaracijoje nėra nurodęs duomenų, jog savivaldybei atskaitingose įstaigose  dirba jo dukra, todėl tyrimo metu vertins ir šias aplinkybes.

2017-03-22 pradėtas tyrimas dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos nario Romo Sperskio elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Grupė Joniškio rajono savivaldybės tarybos narių pranešė, jog R.Sperskis savivaldybės tarybos posėdžiuose nenusišalina nuo klausimų, susijusių su finansavimo skyrimu Joniškio rajono Gataučių Marcės Katiliūtės mokyklai bei Joniškio rajono tinklinio sporto klubui „Ąžuolas“. Esą minėtoje švietimo įstaigoje politikas dirba neformaliojo ugdymo mokytoju bei yra minėto klubo narys. VTEK taip pat atkreipė dėmesį, jog R.Sperskis šių duomenų nėra nurodęs savo privačių interesų deklaracijoje, todėl tyrimo metu vertins ir šias aplinkybes.

2017-03-22 pradėtas tyrimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių Alfredo Lankausko ir Justino Sartausko elgesio. Aiškinamasi, ar politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Pranešime teigiama, jog politikai šių metų kovo pradžioje vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje nenusišalino ir balsavo dėl papildomo, asmeniškai su jais susijusio klausimo įtraukimo į posėdžio darbotvarkę, kuriuo siūlyta sudaryti specialią komisiją tyrimui dėl galimo tarybos narių priesaikos sulaužymo atlikti. Esą sudarius šią komisiją būtų pradėta A.Lankauskui ir J.Sartauskui nepalanki savivaldybės tarybos nario įgaliojimų netekimo procedūra, todėl jie nepalaikė siūlymo įtraukti minėtą klausimą į posėdžio darbotvarkę.

2017-03-22 pradėtas savarankiškas tyrimas dėl Radviliškio rajono savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centro direktoriaus Vaidoto Jakavičiaus elgesio. Toks sprendimas priimtas nepritarus Radviliškio rajono savivaldybės mero sudarytos darbo grupės atlikto V. Jakavičiaus tarnybinio patikrinimo išvadai. V. Jakavičius buvo įtrauktas į savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytą komisiją ir vertino ketinamą savivaldybės nuosavybėn perimti turtą, esantį Šeduvos aerodromo teritorijoje. Taip pat jis be balso teisės dalyvavo Radviliškio rajono savivaldybės tarybos Investicijų ir kaimo reikalų bei Socialinių reikalų, sveikatos ir teisėtvarkos komitetų posėdžiuose svarstant klausimą dėl Raudondvaryje esančio Šeduvos aerodromo perėmimo Radviliškio rajono savivaldybės nuosavybėn bei pasisakė už šio turto perėmimą. Pranešime nurodyta, kad V. Jakavičius yra panaudos būdu Šeduvos aerodromą valdančios VšĮ „Šiaulių aeroklubas“ narys.

2017-03-15 pradėtas tyrimas dėl dešimties Europos Parlamento narių elgesio: Laimos Liucijos Andrikienės, Petro Auštrevičiaus, Zigmanto Balčyčio, Vilijos Blinkevičiūtės, Antano Guogos, Valentino Mazuronio, Rolando Pakso, Algirdo Saudargo, Valdemaro Tomaševskio ir Viktoro Uspaskicho. Bus aiškinamasi, ar politikai nepažeidė įstatymo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka bei terminais deklaruoti privačius interesus. Taip pat VTEK nagrinės ir spaudoje pasirodžiusias aplinkybes dėl nedeklaruotų galimų A. Guogos ryšių su Maltoje esančiomis įmonėmis. Tyrimą VTEK pradėjo savo iniciatyva, patikrinusi Europos Parlamento narių deklaracijas ir įžvelgusi galimų pažeidimų dėl privačių interesų deklaravimo tvarkos nesilaikymo.

2017-03-15 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) vadovo Gintauto Kėvišo elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto. Tyrimas pradėtas Seimo nario Povilo Urbšio atsiųsto pranešimo pagrindu. Jame politikas rėmėsi žiniasklaidoje pasirodžiusia informacija (2017-03-09 publikacija „G.Kėvišo sūnaus organizuotiems koncertams – ir Vilniaus savivaldybės parama“ naujienų portale „Delfi“). Esą G.Kėvišas 2015 m. birželį pasirašytame prašyme Vilniaus miesto savivaldybės merui prašė paremti 2016-2017 m. LNOBT planuojamus koncertus, tarp kurių buvo ir du G. Kėvišo sūnaus įmonės organizuoti pasirodymai.

2017-03-15 pradėtas tyrimas dėl ūkio ministro Mindaugo Sinkevičiaus ir buvusio susisiekimo ministro Rimanto Sinkevičiaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka bei terminais deklaruoti privačius interesus. Seimo narių Ingridos Šimonytės ir Agnės Bilotaitės atsiųstame pranešime remiamasi žiniasklaidoje pasirodžiusia informacija (2017-03-08 publikacija „Nevieša Lietuvos elito pramoga“ portale „Delfi“) ir teigiama, jog minėti politikai, nedeklaruodami ryšių su verslininkais bei galimai nemokėdami už medžioklę ir to nedeklaruodami kaip dovanos, galėjo pažeisti minėtą įstatymą.

2017-03-15 pradėtas tyrimas dėl buvusios Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos direktorės Vaidutės Šumkauskienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam iškilus – nusišalinti bei vykdyti sau pavaldžių asmenų kontrolę, kaip jie laikosi šio įstatymo. Tyrimą VTEK pradėjo savo iniciatyva. Atlikdama tyrimą dėl Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Jolantos Gutauskaitės-Janulevičienės, VTEK atkreipė dėmesį, jog nagrinėtoje situacijoje V. Šumkauskienė taip pat neišliko nuosekli. Tuometinė gimnazijos direktorė įsakymais pavedė J. Gutauskaitei–Janulevičienei vykdyti priežiūros ir kontrolės funkcijas, įtraukė ją į darbo grupes bei pavedė joms vadovauti, nors ir žinojo, kad šie klausimai jai gali kelti interesų konfliktą. Taip pat VTEK vertins, ar V. Šumkauskienė savo vadovautoje mokykloje nesprendė šioje švietimo įstaigoje dirbančių savo sutuoktinio ir tėvo tarnybos klausimų. Valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens teisinio statuso praradimas nekliudo VTEK per trejus metus nuo galimai teisės aktus pažeidžiančios veikos padarymo pradėti tyrimą.

2017-03-08 pradėtas tyrimas dėl Seimo nario Andriaus Kubiliaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Grupės Seimo narių atsiųstame pranešime abejojama, ar A. Kubilius nenusižengė minėto įstatymo nuostatoms nedeklaruodamas sandorio su UAB „Alkesta“ dėl automobilio nuomos. Pranešime remiamasi viešojoje erdvėje pasirodžiusia informacija.

2017-03-08 pradėtas tyrimas dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos narės Sandros Tamašauskienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys pranešė, kad S. Tamašauskienė dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje balsuojant dėl sprendimo projekto, kuriuo siūlyta pritarti Šilutės rajono savivaldybės švietimų įstaigų vadovų 2016 m. veiklos ataskaitoms, kai tuo metu eina lietuvių kalbos-metodininkės pareigas Šilutės Vydūno gimnazijoje.

2017-03-01 pradėtas tyrimas dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės Dainos Armonavičienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti. Joniškio rajono savivaldybės tarybos narys pranešė, jog tarnautoja, laikinai eidama Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos pareigas, 2016 m. gruodžio mėnesį parengė savivaldybės tarybos sprendimo projektą, kuriuo Joniškio sporto centrui patvirtintos didžiausios pedagoginės valandos per savaitę. Šiame centre treneriu dirba D. Armonavičienės sutuoktinis. Tyrimą dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Aivaro Rudnicko elgesio VTEK pradėjo savo iniciatyva, vadovaudamasi Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostata, jog šio teisės akto nuostatų laikymosi kontrolę įstaigoje vykdo ir atitinkamų valstybės ar savivaldybių institucijų įstaigų vadovai ar jų įgalioti atstovai, o taip pat – jog institucijos vadovas arba jo įgaliotas atstovas motyvuotu rašytiniu sprendimu nušalina valstybinėje tarnyboje dirbantį asmenį nuo konkretaus sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūros, kitų tarnybinių pareigų atlikimo, jeigu yra pakankamas pagrindas manyti, kad šio asmens dalyvavimas sukels interesų konfliktą.

2017-02-22 pradėtas tyrimas dėl Kauno technologijos universiteto (KTU) Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanės Editos Gimžauskienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Gautame pranešime nurodyta, jog šių metų sausį KTU pristatė atliktą studiją apie Lietuvos azartinių lošimų rinką. Teigiama, kad šią studiją užsakė atlikti Nacionalinė lošimų ir žaidimų verslo asociacija (NLŽVA), tyrimą vykdė KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto darbuotojai, o sutartį pasirašė šio fakulteto dekanė. Savo privačių interesų deklaracijoje E. Gimžauskienė nurodo, kad ji ir jos sutuoktinis yra akcininkai azartinius lošimus bei lažybas organizuojančioje UAB „Tete-a-tete“, kuri yra NLŽVA narė. Papildomai VTEK aiškinasi pranešime nurodytą aplinkybę, jog 2016 m. E. Gimžauskienė buvo viena iš UAB „Tete-a-tete“ užsakytos studijos apie azartinius lošimus autorių ir galimai priiminėjo su tuo susijusius sprendimus.

2017-02-22 pradėtas tyrimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narės Ligitos Girskienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus, kai savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė ryšių su UAB „Daugiabučių administravimo centras“ ir asociacija „Marių bendruomenė“. Taip pat bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė minėto teisės akto reikalavimų, kai daugiabučių namų gyventojų susirinkimuose, galimai veikdama kaip savivaldybės tarybos narė, esą gyventojams siūlė prisijungti prie jos vadovaujamos daugiabučių namų savininkų bendrijos „Bandužiai“ arba pasinaudoti jos privačiai teikiamomis daugiabučio namo administravimo paslaugomis. Taip pat VTEK vertins ir L. Girskienės atsiųstame paklausime nurodytas aplinkybes dėl jos, kaip bendrijos pirmininkės, patalpų nuomos sutarties pasirašymo su Seimo nariu Dainiumi Kepeniu, kurio padėjėjos-sekretorės funkcijas ji atlieka. Tyrimas pradėtas pačios politikės kreipimosi ir gautų privačių asmenų pranešimų pagrindu.

2017-02-15 pradėtas tyrimas dėl buvusio žemės ūkio ministro patarėjo Virginijaus Eugenijaus Kirsnicko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Gautame pranešime teigiama, jog, būdamas ministro patarėju, V. E. Kirsnickas taip pat dirbo Vandens telkinių savininkų ir naudotojų asociacijos žurnalo „Vandens telkiniai“ žurnalistu. VTEK duomenimis, šio ryšio su juridiniu asmeniu V. E. Kirsnickas nėra nurodęs savo privačių interesų deklaracijoje.

2017-02-15 pradėtas tyrimas dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario Andriaus Jučo elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei deklaruoti privačius interesus nustatyta tvarka ir terminais. Gautame pranešime teigiama, jog šių metų vasario pradžioje vykusiame Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje politikas balsavo priimant sprendimą, kuriuo esą padidintas atliekų surinkimo mokestis miesto gyventojams. Teigiama, jog A. Jučą saisto darbo santykiai su UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru.

2017-02-15 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) rektoriaus Algirdo Gaižučio bei aštuonių tarybos narių – Henriko Algirdo Juškevičiaus, Marijonos Barkauskaitės, Simonos Batakytės, Teresos Dešukienės, Gražinos Drėmaitės, Mišos Jakobo, Antano Kiverio, Ramutės Mečkauskienės – elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gautos užklausos pagrindu, kurioje keliamas klausimas dėl pareigos teikti privačių interesų deklaracijas LEU rektoriui, tarybos bei senato nariams. Papildomai VTEK aiškinasi, ar A. Gaižutis nepažeidė minėto įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam iškilus – nusišalinti, kai LEU vardu pasirašė sutartį su Lietuvos olimpine akademija, kurioje sutarties pasirašymo metu dirbo jo sūnus.

2017-02-08 savo iniciatyva VTEK pradėjo tyrimą dėl Seimo nario Ramūno Karbauskio veikos atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymui. Aiškinamasi, ar politikas laikėsi šio įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimą VTEK pradėjo visuomenės informavimo priemonėse šių metų vasario 4-5 dienomis pateiktos informacijos pagrindu, jog R. Karbauskis galimai nedeklaravo galiojančių sandorių bei kitų deklaruotinų aplinkybių. 2017-03-15 VTEK praplėtė šio tyrimo ribas aplinkybėmis dėl politiko ir jo žmonos sudarytų automobilių pirkimo sandorių deklaravimo.

2017-02-08 pradėtas tyrimas dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario Sauliaus Vytuvio veikos. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o šiam kilus – nusišalinti bei deklaruoti privačius interesus nustatyta tvarka ir terminais. Pranešta, jog šių metų sausio pabaigoje politikas nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje svarstant klausimą dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šilutės rajono Saugų kaimo bendruomenei „Saugų artuma“. Teigiama, jog S. Vytuvis yra minėtos bendruomenės narys, deleguotas į Saugų seniūnijos vietos bendruomenės tarybą. Taip pat teigiama, jog politikas savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė ryšio su bendruomene „Saugų artuma“.

2017-02-01 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos kultūros ir meno tarybos (LKMT) prie Kultūros ministerijos nario Tautvydo Kaltenio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti. Kultūros ministerija pranešė, jog T. Kaltenis, kaip Lietuvos dizainerių sąjungos pirmininkas, 2016 m. gegužę teismui apskundė Lietuvos kultūros tarybos (LKT) veiksmus, tačiau, nepaisant dviejų vykstančių teisminių procesų, nenusišalino LKMT posėdžiuose svarstant su LKT susijusius sprendimus.

2017-02-01
pradėtas tyrimas dėl Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos nario Albino Grabnicko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Seimo Antikorupcijos komisija pranešė, jog A. Grabnickas savo privačių interesų deklaracijoje galimai nenurodė visų savo ryšių su juridiniais asmenimis.

2017-02-01
pradėtas tyrimas dėl Vilniaus specialiojo lopšelio-darželio „Žolynėlis“ direktorės Ramutės Kęstenienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti. Gautame pranešime teigiama, jog savo vadovaujamame lopšelyje-darželyje R. Kęstenienė sprendė savo sūnaus tarnybos eigos klausimus.

2017-01-25 pradėtas tyrimas dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Panevėžio paramos administravimo skyriaus vedėjo pavaduotojo Aido Vešiotos elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam iškilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas VTEK iniciatyva, remiantis gauta informacija, jog tarnautojas, papildomai dirbdamas IĮ „Graida“, galimai priiminėja su šia įmone susijusius sprendimus.

2017-01-11 pradėti tyrimai dėl Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos Violetos Šimkūnienės bei šios savivaldybės Ūkio, plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiosios specialistės Kristinos Vitartės elgesio. Aiškinamasi, ar jos nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas Elektrėnų savivaldybės Kurkliškių kaimo bendruomenės atsiųsto pranešimo pagrindu. Jame teigiama, esą K. Vitartė ir V. Šimkūnienė, dalyvaudamos pernai savivaldybės administracijos vykdyto projekto „Elektrėnų savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“ partnerių atrankos konkurso komisijoje, nenusišalino nuo finansavimo skyrimo asociacijai „Elektrėnų šeimos klubas“ klausimų. Pažymima, jog tarnautojos priklauso minėtai asociacijai bei iki 2016 m. rugpjūčio pabaigos K. Vitartė buvo jos valdybos pirmininkė, o V. Šimkūnienė – valdybos narė.

(Tyrimas pratęstas) 2017-01-04 pradėti tyrimai dėl Kazlų Rūdos savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjos Loretos Urbštienės bei šio skyriaus vyriausiosios specialistės Ramunės Vaiginienės elgesio. Aiškinamasi, ar jos nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, vadovautis įstatymais ir visų asmenų lygybės principu. Gautame pranešime teigiama, esą L. Urbštienė ir R. Vaiginienė, galimai turėdamos asmeninį suinteresuotumą ir moralinių įsipareigojimų, atlikdamos tarnybines pareigas, pateikė teismui išvadą, kuri yra palanki toje pačioje savivaldybėje dirbančiai kolegei.

2017-01-04 pradėtas tyrimas dėl Šilutės rajono savivaldybės tarybos nario Stepono Kazlausko elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesų valstybės ar savivaldybių institucijose, išskyrus atvejus, kai asmuo veikia kaip atstovas pagal įstatymą. Gautame pranešime pateikiama informacija, jog, atstovaudamas savo valdomai UAB „Žibai“, S. Kazlauskas sudarė viešojo pirkimo sutartį su Šilutės rajono savivaldybės administracija.

(Tyrimas pratęstas) 2017-01-04 pradėtas tyrimas dėl VĮ „Rietavo miškų urėdija“ vyriausiojo inžinieriaus Stasio Eitučio elgesio. Aiškinamasi, ar S. Eitutis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o šiam kilus – nusišalinti, kai galimai priiminėjo sprendimus, susijusius su miško ruošos darbus urėdijoje vykdančia UAB „Medeiva“, kuriai galimai priklausančiu automobiliu jis naudojasi.

(Tyrimas sustabdytas) 2015-10-07 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) direktoriaus Virginijaus Šmigelsko elgesio. Komisija aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nesinaudoti valstybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei pareigomis asmeninei naudai gauti. Pranešime teigiama, jog LAAIF direktorius darbo ir nedarbo metu galimai naudojasi tarnybiniu transportu asmeniniais tikslais. Taip pat rašoma, jog jis į darbą priėmė jam galimai artimo asmens šeimos narį.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-31 pradėtas tyrimas dėl tuometinio Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo Vaido Pakalkos. Tiriama, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Pranešta, jog V. Pakalka, turėdamas sąsajų su AB „Alvilė“ ir laikinai eidamas NŽT direktoriaus pareigas, pasirašė taikos sutartį su minėta bendrove Lietuvos valstybės vardu. Tyrimas sustabdytas 2015-03-04 atsižvelgiant į Vilniaus apygardos prokuratūros atliekamą ikiteisminį tyrimą ir vadovaujantis VTEK įstatymu.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-02 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus Petro Simavičiaus elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Šiaulių apygardos prokuratūra pranešė, jog direktorius turi asmeninių sutartinių santykių su UAB „Colis“ pagal statybos rangos sutartį, todėl suabejota dėl galimo interesų konflikto P. Simavičiui galimai rengiant, svarstant ar pasirašant sutartis su minėta bendrove dėl darbų ligoninėje atlikimo. Tyrimas sustabdytas 2015-01-14 gavus informaciją apie atnaujintą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje ir vadovaujantis VTEK įstatymu.

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

 

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Edita Kavoliūnienė Vyr. specialistė 8 646 93149
Justina Žėkaitė Vyr. specialistė (8~5) 261 0691
(8 5) 212 43 96