Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Pažeidimas gali būti konstatuotas tik atlikus tyrimą ir priėmus atitinkamą sprendimą.

Tyrimui atlikti VTEK įstatymas numato 3 mėnesių terminą nuo pranešimo gavimo dienos. Dėl pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio VTEK tyrimo terminą gali pratęsti iki 6 mėnesių.

Pagal VTEK įstatymą, VTEK gali sustabdyti tyrimą iki bus atlikti kitų įgaliotų institucijų ar įstaigų veiksmai, susiję su skundžiamo asmens veika.

VTEK savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais.Šiuo metu VTEK atliekami tyrimai:

2018-05-16 pradėtas tyrimas dėl UAB „Radviliškio autobusų parkas“ direktoriaus Vlado Milkono elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose bei reikalavimų deklaruoti privačius interesus ir vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gautų pranešimų pagrindu. Esą, V.Milkonas taip pat vadovauja UAB „Emtra“, kuri pagal koncesijos sutartį valdydama ir nuomos pagrindais naudodama UAB „Radviliškio autobusų parkas“ perduotą turtą, teikia viešąsias keleivių vežimo paslaugas. Teigiama, jog V.Milkonas galėjo būti šališkas, kai Radviliškio rajono savivaldybės tarybos komitetuose galbūt atstovavo UAB „Emtra“ interesams.

2018-05-16 pradėtas tyrimas dėl UAB „Dzūkijos vandenys“ valdybos nario Dariaus Tamausko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimą VTEK pradėjo gauto pranešimo pagrindu. Esą, D.Tamauskas galbūt nepateikė privačių interesų deklaracijos. Nuo šių metų sausio pareiga deklaruoti privačius interesus taikoma ir stebėtojų tarybų bei valdybų nariams akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei.

2018-05-16 pradėti tyrimai dėl buvusio VšĮ „Pilietinė medija“ vadovo Arno Marcinkaus ir esamos šios įstaigos vadovės Reditos Vadeikės elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimai pradėti pagal Seimo nario Mindaugo Puidoko kreipimąsi. Teigiama, jog VšĮ „Pilietinė medija“ buvo finansuojama iš valstybės biudžeto lėšų, tačiau privačių interesų deklaracijų atitinkamai nepateikė nei A.Marcinkus, nei R.Vadeikienė. Pagal VPIDVTĮ, lėšų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų gaunančiose viešosiose įstaigose dirbantys ir administravimo įgaliojimus turintys asmenys priskiriami valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kuriems be kita ko taikoma ir pareiga deklaruoti privačius interesus.

2018-05-16 pradėtas tyrimas dėl buvusio VšĮ „Šiaulių darbo rinkos mokymo centras“ (ŠDRMC) direktoriaus Mindaugo Dėlkaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimą VTEK pradėjo savo iniciatyva. Pirminio patikrinimo duomenys rodo, kad M.Dėlkus, eidamas pareigas ŠDRMC, nebuvo pateikęs privačių interesų deklaracijos.

2018-05-16 pradėtas tyrimas dėl buvusios VšĮ „Šiaulių universitetas“ Finansų tarnybos direktorės-vyriausiosios finansininkės Gintarės Miniotienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas VšĮ „Šiaulių universitetas“ atsiųstos informacijos pagrindu. Esą, G.Miniotienė dirbo šioje įstaigoje nuo 2014 m. iki šių metų vasario, tačiau nebuvo deklaravusi privačių interesų.

2018-05-16 pradėti tyrimai dėl VšĮ Kauno technologijos universiteto (KTU) tarybos nario Manto Katino, Finansų katedros vedėjo Ryčio Krušinsko ir laikinai studijų prorektorės pareigas einančios Kristinos Ukvalbergienės elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimai pradėti gauto pranešimo pagrindu. VTEK aiškinsis, ar R.Krušinskas, būdamas KTU Finansų katedros vedėju, savo privačių interesų deklaracijoje tinkamai ir laiku nurodė duomenis, kad KTU taip pat eina ir senato pirmininko pareigas. Pirminiais duomenimis, M.Katinas yra pateikęs privačių interesų deklaraciją kaip VšĮ „Investuok Lietuvoje“ generalinis direktorius, tačiau jos galbūt nepatikslino, kai tapo KTU tarybos nariu. Tuo metu K.Ukvalbergienė, tapusi laikinąja KTU prorektore, galbūt pavėlavo pateikti privačių interesų deklaraciją.

2018-05-09 pradėti tyrimai dėl dviejų Seimo nario padėjėjų-sekretorių – Apolonijos Skaržauskienės ir Viktorijos Polzunovaitės – elgesio. Aiškinamasi, ar jos nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, A.Skaržauskienė nėra deklaravusi, jog yra asociacijos „Pilietinis judėjimas „Kartu“ narė. Taip pat tiriama, ar V.Polzunovaitė laiku pateikė privačių interesų deklaraciją, kai pradėjo eiti pareigas Seimo kanceliarijoje.

2018-05-09 pradėtas tyrimas dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos narės ir Etikos komisijos pirmininkės Editos Gudišauskienės elgesio. Aiškinamasi, ar politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas dienraščio „Kauno diena“ publikacijos pagrindu („Etikos sargė E. Gudišauskienė pati supainiojo interesus?“, 2018-05-03). Teigiama, jog politikė pernai ir šiemet galbūt dalyvavo dviejuose savivaldybės tarybos posėdžiuose sprendžiant klausimus dėl savivaldybės kontroliuojamos bendrovės „Kauno energija“ investicijų planų ir jų finansavimo. Esą šioje bendrovėje dirba E.Gudišauskienės sūnus, todėl politikė galėjo būti šališka.

2018-05-09 pradėtas tyrimas dėl buvusio VĮ „Lietuvos paminklai“ darbuotojo Jauniaus Kavaliausko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Pirminio patikrinimo duomenys rodo, kad, eidamas pareigas VĮ „Lietuvos paminklai“, J.Kavaliauskas galbūt nepatikslino savo privačių interesų deklaracijos duomenimis apie 2016 m. pasikeitusią sutuoktinės darbovietę.

2018-05-09 pradėtas tyrimas dėl Vilniaus Sausio 13-osios mokyklos buvusios vyriausiosios buhalterės Editos Demšytės-Kazlauskienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos kreipimosi pagrindu. Tiriamos aplinkybės, kai E.Demšytė-Kazlauskienė galbūt sprendė klausimus, susijusius su savo motina (pvz., pasirašydavo jos rengtas mokinių nemokamo maitinimo ataskaitas, mokyklos darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščius ir kt.). Taip pat VTEK pastebėjo, kad E.Demšytė-Kazlauskienė nebuvo pateikusi privačių interesų deklaracijos.

2018-04-25 pradėti tyrimai dėl keturių viceministrų elgesio: Miglės Tuskienės (finansų), Vytauto Umbraso ir Giedrimo Jeglinsko (krašto apsaugos), Vilmos Augienės (socialinės apsaugos ir darbo). Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimus VTEK pradėjo žurnalistės atsiųstos informacijos pagrindu.

2018-04-25 pradėtas tyrimas dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos narės Rimantės Misiūnienės elgesio. Aiškinamasi, ar politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų (VPIDVTĮ) vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas Joniškio rajono savivaldybės mero Gedimino Čepulio pranešimo pagrindu. Jis teigė, jog R.Misiūnienė šių metų vasario pradžioje dalyvavo savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje sprendžiant dėl savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo, kuriame buvo įtraukta ir su seniūnijų veikla susijusi programa. Esą, politikės duktė dirba Joniškio seniūnijoje, todėl R.Misiūnienė galėjo būti šališka.

2018-04-25 pradėti tyrimai dėl Kauno miesto savivaldybės mero 23 esamų ir 4 buvusių visuomeninių patarėjų elgesio: Algio Krupavičiaus, Monikos Petraitės, Ramūno Širvio, Dainiaus Pavalkio, Aidos Radauskaitės, Ingridos Visockienės, Pauliaus Nezabitausko, Sauliaus Kromalco, Jolantos Alekseriūnienės, Konstantino Pesenkos, Gedimino Petrausko, Remigijaus Rimkevičiaus, Gintauto Natkevičiaus, Rimanto Benečio, Virginijos Adomaitienės, Tomo Žebuolio, Antano Etnerio, Donato Bacevičiaus, Gintaro Grigonio, Irenos Segalovičienės, Roberto Rukaičio, Svetlanos Kauzonienės, Sauliaus Aido Laurusevičiaus, Sandros Gražulytės, Vaido Petrulio, Gyčio Urbonavičiaus ir Lauros Varžinskienės. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimai pradėti Kauno miesto savivaldybės tarybos Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos pranešimo pagrindu. Tiriamos aplinkybės, kai šie asmenys galbūt nedeklaravo arba pavėlavo deklaruoti privačius interesus.

2018-04-25 pradėti tyrimai dėl Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių trylikos valdybų narių elgesio: Ramūno Paškevičiaus, Algimanto Stasio Anužio, Eugenijaus Ušpuro ir Nerijaus Mordo (AB „Kauno energija“), Rosvydo Marcinkevičiaus ir Virginijaus Visocko (UAB „Kauno aikštelė“), Gintaro Skobo ir Ernesto Skobo (UAB „Stoties turgus“), Gedimino Antano Kunčino ir Vytauto  Juodagalvio (UAB „Laboratorinių bandymų centras“), Petro Ganiprausko (UAB „Kauno autobusai“ ir UAB „Kauno aikštelė“), Ramūno Širvio (UAB „Kauno autobusai“ ir UAB „Stoties turgus“) bei Konstantino Pesenkos (UAB „Kauno vandenys“ ir UAB „Stoties turgus“). VTEK aiškinasi, ar šie asmenys, galbūt nedeklaruodami arba vėluodami tai padaryti, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimai pradėti žurnalisto atsiųsto pranešimo pagrindu.

2018-04-25 pradėti tyrimai dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, naminiams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo komisijos nario Povilo Auglio ir buvusio šios komisijos nario Vytauto Steponėno elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų (VPIDVTĮ). Tyrimai pradėti gauto pranešimo pagrindu. Tiriamos aplinkybės, kai V.Steponėnas ir P.Auglys dalyvauja medžiotojų klubo „Skala“ veikloje, o žalos apskaičiavimo komisijoje galbūt sprendė klausimus dėl žemės plotų, kuriuose minėtojo klubo nariai medžioja. Taip pat aiškinamasi, ar V.Steponėnas ir P.Auglys nepažeidė VPIDVTĮ nuostatų dėl tinkamo privačių interesų deklaravimo.

2018-04-18 pradėtas tyrimas dėl Seimo nario Artūro Skardžiaus elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas žurnalistės atsiųsto pranešimo ir žiniasklaidoje skelbtos informacijos pagrindu (2018-04-12 portalo „15min“ publikacija „Įdomūs R. Karbausko kaimynai: prie Meilės įlankos žemę valdo A.Skardžiaus žmona, kyla abejonių dėl sandorių deklaravimo“ ir 2018-04-13 – „Po 15min publikacijos apie neatskleistus sandorius prie Meilės įlankos A.Skardžius papildė deklaraciją“). Tiriamos aplinkybės, kai A.Skardžius galbūt nedeklaravo arba pavėluotai deklaravo 2017 m. sudarytus sandorius.

2018-04-12 pradėti tyrimai dėl VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ (IAE) dirbančių sutuoktinių elgesio: Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo tarnybos vadovo Aleksandro Oryšakos bei šios tarnybos Cheminės technologijos skyriaus vyresniosios radiochemijos inžinierės Nadeždos Oryšakos. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus, o taip pat – ar A.Oryšaka nenusižengė šio teisės akto reikalavimams vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti. Tyrimai pradėti IAE atsiųsto pranešimo pagrindu. Esą, N.Oryšaka nepateikė privačių interesų deklaracijos, o A.Oryšaka laiku nedeklaravo savo žmonos buvusios darbovietės – UAB „Lokmis“, kurioje ji dirbo iki 2017 m. birželio. Be kita ko teigiama, jog 2016 m. spalį A.Oryšaka vizavo tarp IAE ir UAB „Lokmis“ sudarytą viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, o prieš tai, tų pačių metų rugsėjį, vizavo šio viešojo pirkimo paraišką. Joje buvo nurodyta, kad UAB „Lokmis“ yra galimas tiekėjas. Taip pat teigiama, jog A.Oryšaka pasirašė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo tarnybos parengtą raštą, kuriame nurodytas už sutarties vykdymą atsakingas asmuo.

2018-04-04 pradėtas tyrimas dėl žemės ūkio ministro visuomeninio patarėjo Antano Kontauto elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Teigiama, kad A.Kontautas nėra tinkamai deklaravęs privačių interesų.

2018-04-04 pradėtas tyrimas dėl Lietuvių kalbos instituto (LKI) direktorės Jolantos Zabarskaitės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo bei žiniasklaidoje paskelbtos informacijos pagrindu. Esą, E.J.Zabarskaitė papildomai įsidarbino LKI vykdomame projekte „eTranslation TermBank“, o ją, galbūt jos pačios pavedimu, įdarbino jos pavaduotoja. Taip pat, esą, šių pareigų ji nenurodė savo privačių interesų deklaracijoje.

2018-04-04 pradėtas tyrimas dėl buvusios Lietuvių kalbos instituto (LKI) Bendrųjų reikalų ir infrastruktūros skyriaus vadovės Rasos Austrotienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gavus pranešimą ir patikrinus R.Austrotienės privačių interesų deklaraciją. VTEK pastebėjo, kad buvusi LKI darbuotoja galėjo nedeklaruoti individualios veiklos, pareigų LKI ir ryšio su UAB „Sumaišyk LT“.

2018-03-28 pradėtas tyrimas dėl Vilniaus dailės akademijos (VDA) rektoriaus Audriaus Klimo elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Taip pat VTEK tiria VDA Klaipėdos fakulteto dekano Alvydo Klimo – elgesį. Šiuo atveju aiškinamasi, ar nebuvo pažeistos privačių interesų deklaravimą reglamentuojančios įstatymo nuostatos. Tyrimai pradėti Švietimo ir mokslo ministerijos persiųsto pranešimo pagrindu. Esą, VDA rektorius galėjo spręsti savo brolio, vadovaujančio VDA Klaipėdos fakultetui, tarnybos eigos klausimus. Taip pat VDA galbūt dirba kiti artimi asmenys, dėl kurių rektorius galėjo priiminėti sprendimus. VTEK vertina ir aplinkybes, kai abu asmenys – VDA rektorius bei Klaipėdos fakulteto dekanas – galbūt pavėlavo pateikti privačių interesų deklaracijas pradėję eiti šias pareigas. 2018-05-16 tyrimas dėl Alvydo Klimo elgesio išplėstas: papildomai aiškinamasi, ar jis nepriiminėjo sprendimų dėl fakultete praktinio mokymo specialistu dirbusio savo sūnaus tarnybos eigos ir ar tokiais veiksmais nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti.

2018-03-14 pradėtas tyrimas dėl VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (LRT) tarybos pirmininko Žyginto Pečiulio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas atliekamas Seimo nario Naglio Puteikio pranešimo pagrindu. VTEK aiškinasi, ar Ž.Pečiulis nepriiminėjo interesų konfliktą galėjusių sukelti sprendimų dėl savo žento darbovietės (jis šiuo metu dirba LRT), o taip pat – dėl savo paties darbovietės, kai 2012-2016 m. dirbo LRT.

2018-03-14 pradėtas tyrimas dėl Alytaus miesto savivaldybės mero Vytauto Grigaravičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimų naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti, naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. Tyrimas pradėtas privataus asmens pranešimo pagrindu. Esą, V.Grigaravičius kiekvieną darbo dieną tarnybiniu lengvuoju automobiliu, vairuojamu savivaldybės darbuotojo, vyksta į darbą ir grįžta namo.

2018-03-14 pradėtas tyrimas dėl Alytaus sporto ir rekreacijos centro (ASRC) direktoriaus Tomo Stupurio elgesio Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei draudimų naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti, naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. Tyrimas pradėtas privataus asmens pranešimo pagrindu. Esą, jis buvo pastebėtas naudojantis tarnybinį transportą ne tarnybinei veiklai. VTEK savo ruožtu pastebėjo, kad, tapęs ASRC vadovu, T.Stupuris pavėlavo pateikti privačių interesų deklaracijos.

2018-03-07 pradėtas tyrimas dėl Vilniaus lopšelio-darželio „Vaidilutė“ direktorės Danguolės Jankuvienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimą VTEK pradėjo gavusi duomenų, kad lopšelio-darželio direktorė galėjo pasirašyti su tuomečiu savo dukters sugyventiniu sutarčių bei sąskaitų-faktūrų už atliktus darbus.

2018-03-07 pradėti tyrimai dėl VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų generalinio direktoriaus Kęstučio Strupo ir jo sutuoktinės – VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės gydytojos – S.Strupienės elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas „Info TV“ laidos „Infodiena“ reportažo pagrindu (2018-02-28). Esą, pernai K.Strupas savo dukrai padovanojo nekilnojamojo turto – sandorio vertė siekė 125 tūkst. eurų, – tačiau minėtųjų duomenų Santaros klinikų vadovas nėra nurodęs savo privačių interesų deklaracijoje. Taip pat pirminio patikrinimo metu VTEK pastebėjo, kad šios informacijos nedeklaravo ir S.Strupienė. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas įpareigoja valstybinėje tarnyboje dirbančius bei kitus privačių interesų deklaravimo pareigą turinčius asmenis deklaruoti ne tik savo, bet ir sutuoktinio duomenis: darbovietes, kitus ryšius su juridiniais asmenimis, sudarytus sandorius, etc. Privačių interesų deklaracijose pateikiami duomenys turi atitikti įstatyme bei VTEK patvirtintose deklaravimo taisyklėse apibrėžtus reikalavimus.

2018-03-07 pradėti tyrimai dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) pirmininko ir narių – Edmundo Vaitiekūno, Lauryno Jonavičiaus, Antano Jonyno, Vidmanto Mačiulio, Algio Matulionio, Liudvikos Pociūnienės bei Dalios Teišerskytės – elgesio. VTEK tiria, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimus VTEK pradėjo savo iniciatyva, pastebėjusi, kad minėtieji nariai privačių interesų deklaracijų nėra pateikę, V.Vobolevičius nenurodė duomenų apie LRTK einamas pareigas (jis yra pateikęs deklaraciją kaip Vyriausiosios rinkimų komisijos narys), o D.Teišerskytė galbūt praleido deklaravimo terminus. Be to VTEK gavo duomenų, kad ji galėjo nedeklaruoti 2016 m. sudaryto automobilio pirkimo sandorio.

(Tyrimas pratęstas) 2018-02-28 pradėtas tyrimas dėl Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (NMVRVI) Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjos Virginijos Baltraitienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vienerius metus „atvėsti“ nuo buvusios darbovietės. Seimo narys Naglis Puteikis atsiųstame pranešime kelia klausimą, ar buvusiai žemės ūkio ministrei yra taikytini minėtieji apribojimai. Įstatyme nustatyta, kad pareigas valstybinėje tarnyboje nustojęs eiti asmuo vienerius metus neturi teisės dirbti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, vadovo pavaduotoju, būti šios įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą.

2018-02-28 pradėti tyrimai dėl VĮ „Ignalinos atominės elektrinės“ (IAE) Pirkimų ir sutarčių skyriaus vadovės pareigas laikinai einančios Viktorijos Galaguzienės ir buvusio Statybos ir infrastruktūros skyriaus vadovo Erlando Galaguzo elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. VTEK vertins aplinkybes, kai V.Galaguzienė ir E.Galaguzas, galbūt turėdami privatų interesą, IAE sprendė klausimus, susijusius su UAB „Tecos“. Esą, kartu su šios bendrovės vadovu, jie yra bendro žemės sklypo detaliojo plano organizatoriai, siekiantys jį padalinti.

2018-02-28 pradėtas tyrimas dėl Restauravimo tarybos nario ir Kultūros paveldo centro (KPC) vyresniojo paminklotvarkininko Girėno Povilionio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, G.Povilionis rengė restauravimo programas Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios, Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos ir Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros vargonams. Teigiama, kad šias programas tvirtina Restauravimo taryba, o G.Povilionis yra jos narys. Taip pat teigiama, kad VĮ „Lietuvos paminklai“ organizavo minėtųjų vargonų restauravimo viešuosius pirkimus, kuriuos laimėjo G.Povilionio įsteigta ir vadovaujama VšĮ „Vargonų paveldo centras“. Pranešime teigiama, kad, iškilus neaiškumams dėl vargonų restauravimo darbų, Restauravimo taryba vyko juos tikrinti, o drauge važiavo ir G.Povilionis. Taip pat, esą, Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisija svarstė klausimą dėl eksperto kategorijos G.Povilioniui suteikimo, o jis yra šios komisijos narys. Taip pat, pirminiais duomenimis, G.Povilionis nėra pateikęs privačių interesų deklaracijos.

2018-02-28 pradėtas tyrimas dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narės Aistės Žilinskienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis pranešė, kad A.Žilinskienė VRK narės pareigas pradėjo eiti 2017 m. birželio pabaigoje, tačiau laiku nepateikė privačių interesų deklaracijos.

(Tyrimas pratęstas) 2018-02-21 pradėtas tyrimas dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narės Jonės Valčiukienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas naujienų portalo „15min“ žurnalistės pranešimo pagrindu. Teigiama, jog J.Valčiukienės sutuoktiniui perleistos neturtinės UAB „Agrokoncernas“ akcininko teisės, galbūt suteikiančios teisę dalyvauti įmonės valdyme. Esą, sutuoktinio ryšio su minėtąja bendrove J.Valčiukienė nėra nurodžiusi savo privačių interesų deklaracijoje. 2018-03-14 tyrimas išplėstas: Seimo narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė pranešė, jog šių metų vasario pabaigoje VRK buvo svarstomas klausimas dėl UAB „Agrokoncernas“ paramos teikimo ir šią informaciją tyrusios VRK darbo grupės išvadų. Esą, šiame posėdyje dalyvavo ir J.Valčiukienė, nors jos sutuoktiniui yra perleistos šios bendrovės akcininko neturtinės teisės. Todėl VTEK aiškinasi, ar VRK narė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

(Tyrimai pratęsti) 2018-02-21 pradėti tyrimai dėl trijų Viešojo saugumo tarnybos (VST) tarnautojų elgesio: Vilniaus dalinio viršininko Sandriaus Survilos, Organizavimo skyriaus viršininko Valentino Macionio ir šio skyriaus vyr. specialisto Šarūno Matulionio. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi VST atlikto tyrimo išvadoms. VTEK savo ruožtu aiškinasi, ar minėtieji tarnautojai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai, kai tarnybiniu automobiliu buvo vykstama į teismo posėdį.  

(Tyrimai pratęsti) 2018-02-14 pradėti tyrimai dėl penkių VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (LRT) tarybos narių ir pirmininko elgesio: Lolitos Jablonskienės, Liudviko Gadeikio, Dalios Kutraitės Giedraitienės, Vilijos Targamadzės, Žyginto Pečiulio ir Andriaus Pukso. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais teikti privačių interesų deklaracijas. Tyrimus VTEK pradėjo patikrinusi, kaip LRT darbuotojai deklaruoja privačius interesus ir pastebėjusi, kad, pradėję eiti pareigas LRT taryboje, minėtieji asmenys galbūt pavėluotai deklaravo šias pareigas. 2018-03-21 išplėstas tyrimas dėl Ž.Pečiulio elgesio: atlikusi pirminę patikrą, VTEK pastebėjo, kad Ž.Pečiulis galbūt nedeklaravo Mykolo Romerio universitete bei Vilniaus Gedimino technikos universitete einamų pareigų.

(Tyrimas pratęstas) 2018-02-14 pradėtas tyrimas dėl buvusio AB „Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus pavaduotojo Gerimanto Bakano elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vienerius metus „atvėsti“ nuo buvusios tarnybos. Tyrimas pradėtas Seimo nario Algirdo Butkevičiaus pranešimo pagrindu. Esą, nustojęs eiti pareigas AB „Lietuvos geležinkeliai”, G.Bakanas po kelių mėnesių tapo geležinkelio paslaugų ir investicijų grupės „Skinest Rail“ antrinės įmonės „CEE Railroad Reform Fundation“ valdybos nariu. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas draudžia valstybinėje tarnyboje pareigas nustojusiam eiti asmeniui įsidarbinti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, vadovo pavaduotoju, būti šios įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą.

(Tyrimas pratęstas) 2018-02-14 pradėtas tyrimas dėl Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Žuvininkystės departamento vyriausiojo patarėjo Vytauto Grušausko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais pateikti privačių interesų deklaraciją, draudimo naudotis valstybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose. Tyrimas pradėtas gautų pranešimų pagrindu. Teigta, jog V.Grušauskas yra ŽŪM patalpose veikiančios Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacijos „Nemunas“ prezidentas. Esą ši asociacija galbūt naudoja ŽŪM automobilį ir kitą turtą. Taip pat teigta, jog asociacija gauna finansavimą iš ŽŪM.

(Tyrimas pratęstas) 2018-02-07 pradėtas tyrimas dėl žemės ūkio viceministro Artūro Bogdanovo elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, A.Bogdanovas privačių interesų deklaracijoje nenurodė duomenų apie tai, jog naudojasi privačiai įmonei priklausančiu automobiliu.

(Tyrimas pratęstas) 2018-02-07 pradėtas tyrimas dėl VšĮ „Klaipėdos jūrininkų ligoninė“ Chirurgijos klinikos vedėjo Artūro Razbadausko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo dalyvauti sprendžiant ar kitaip paveikiant interesų konfliktą keliančius klausimus bei reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas VšĮ „Klaipėdos jūrininkų ligoninė“ Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pranešimo pagrindu. Nurodyta, kad ligoninė ir kompanija „Pfizer Inc.“ ketino sudaryti klinikinio tyrimo sutartį, kurios projekte A.Razbadauskas nurodytas kaip pagrindinis tyrėjas. Su gydytoju būtų pasirašyta atskira sutartis, nustatant jo įsipareigojimus bei apmokėjimą už suteiktas paslaugas. Esą, A.Razbadauskas kreipėsi į ligoninės direktorių, kritikuodamas sutarties projektui teikiamas pastabas ir tokiais veiksmais galbūt siekė paveikti sprendimą dėl jam naudingos sutarties pasirašymo.

(Tyrimas pratęstas) 2018-01-31 pradėtas tyrimas dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Gautame pranešime nurodoma, kad A.Vaicekauskas savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė duomenų apie sūnaus vadovaujamą UAB „Martins ir Co“ bei žento vadovaujamą UAB „Ego motor“. Esą, 2016 ir 2017 m. savivaldybės taryba sprendė klausimus dėl smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo. Taip pat teigiama, kad A.Vaicekauskas, būdamas pajininku bei paskolos gavėju, nėra deklaravęs ryšio su kredito unija „Prienų taupa“ kooperatine bendrove. O savivaldybės tarybai 2015-2017 m. sprendžiant klausimus dėl savivaldybės ir minėtosios unijos ilgalaikio turto nuomos sutarties keitimo bei nutraukimo, meras šiuose posėdžiuose nenusišalino. Pranešime taip pat minima, kad meras yra sudaręs paskolos sandorį su AB „Swedbank“, tačiau 2016 m. nenusišalino savivaldybės tarybai balsuojant dėl savivaldybės paskolų šiam bankui grąžinimo termino pratęsimo. Be kita ko pranešta, kad A.Vaicekauskas nedeklaravo narystės Prienų ūkininkų sąjungoje, dėl kurios taip pat galėjo spręsti klausimus 2015 m. vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje, o taip pat nedeklaravo vykdomos ūkininko veiklos sandorių. Pranešime teigiama, kad meras neužtikrino ir tinkamos kontrolės, jog Prienų rajono Jiezno gimnazijos direktorė Neringa Zujienė, Stakliškių gimnazijos direktorius Vygantas Kornejevas ir VšĮ Jiezo pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius Povilas Rimkus nustatyta tvarka ir terminais deklaruotų privačius interesus. 2018-04-04 tyrimas išplėstas: papildomai VTEK aiškinasi aplinkybes, kai politikas galbūt nenusišalino ir savivaldybės tarybos posėdyje balsavo dėl savivaldybės sudarytos turto panaudos sutarties su Prienų ūkininkų sąjunga nutraukimo. Jis yra šios sąjungos narys.

(Tyrimas pratęstas) 2018-01-24 pradėtas tyrimas dėl buvusio Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (VRAAD) Atliekų tvarkymo kontrolės ir analizės skyriaus vyriausiojo specialisto Roberto Dauskurto elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų, kai galbūt nesilaikė reikalavimo vienerius metus „atvėsti“ nuo buvusios darbovietės. Šis teisės aktas draudžia valstybinėje tarnyboje dirbusiems asmenims vienerius metus dirbti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, pavaduotoju ar būti šios įmonės tarybos, valdybos nariu, taip pat eiti kitas tiesiogiai su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse susijusias pareigas, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą. Tyrimas pradėtas VRAAD pranešimo pagrindu. Teigta, kad R.Dauskurtas, nepraėjus metams nuo jo darbo VRAAD pabaigos, įsidarbino VšĮ „Žaliasis taškas“, kurią prieš tai kontroliavo.

(Tyrimas pratęstas) 2018-01-17 pradėtas tyrimas dėl žemės ūkio ministro Broniaus Markausko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas Seimo narės Agnės Bilotaitės pranešimo pagrindu. Teigiama, kad B.Markauskas Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) vadovu antrai ketverių metų kadencijai be konkurso paskyrė Eriką Bėrontą. Esą, E.Bėronto vadovaujama NMA yra skyrusi 4 mln. eurų paramą kooperatyvui „Pienas LT“, kurio valdybos narys ir pajininkas tuo metu buvo B.Markauskas, o šiuo metu – jo motina.

(Tyrimas pratęstas) 2018-01-17 pradėti tyrimai dėl Kultūros paveldo departamento (KPD) Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų narių elgesio. Aiškinamasi, ar 38-ni penkių vertinimo tarybų nariai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų numatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimą VTEK pradėjo savo iniciatyva, patikrinusi, kaip šie asmenys vykdo minėtojo teisės akto reikalavimus teikti privačių interesų deklaracijas.

(Tyrimas pratęstas) 2018-01-10 pradėtas tyrimas dėl Varėnos rajono savivaldybės mero Algio Kašėtos elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti, nesinaudoti ir neleisti naudotis jokiu valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei vengti interesų konflikto. Tyrimas pradėtas LNK televizijos eteryje rodytos laidos „KK2“ reportažo pagrindu (2018 m. sausio 4 d.). Teigta, kad Varėnos rajono meras galbūt naudoja tarnybinį automobilį asmeniniais tikslais, kai, esą, kas savaitę atvyksta į Vilnių ir palieka šią transporto priemonę prie daugiabučio namo, kuriame neva yra deklaravęs gyvenamąją vietą.

(Tyrimas pratęstas) 2018-01-03 pradėtas tyrimas dėl Kultūros paveldo departamento (KPD) Panevėžio skyriaus vedėjo Arūno Umbraso elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei nustatytais terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi KPD atlikto tarnybinio patikrinimo išvadai. Vertinamos aplinkybės, kai A.Umbrasas, atstovaudamas KPD administracinėje byloje, susijusioje su Kuršių Nerijos nacionaliniu parku bei Gintaro įlankos istoriniu draustiniu, teismo prašė į bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu įtraukti asociaciją „ICOMOS Lietuvos nacionalinis komitetas“. A.Umbrasas yra šios asociacijos narys. VTEK taip pat aiškinasi, ar tarnautojas laiku deklaravo šią narystę.

(Tyrimas pratęstas) 2017-12-06 pradėtas tyrimas dėl Lietuvių kalbos instituto (LKI) direktorės Jolantos Zabarskaitės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas akademinės etikos kontrolieriaus tarnybos pranešimo pagrindu. Teigiama, kad J.Zabarskaitė LKI Bendrinės kalbos tyrimų centre bei Mokslo taryboje galbūt sprendė savo ir bendraautorių parengtos monografijos „Kūrybiškumo slinktys ir lūžiai. Kalbinė kurti analizė“ leidybos klausimus. 2018-02-07 tyrimas išplėstas: papildomai aiškinamasi, ar J.Zabarskaitė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei nesinaudoti pareigomis ir jokiu valstybės ar savivaldybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. Tyrimas praplėstas gauto pranešimo pagrindu. Esą, direktorė galbūt sprendė su LKI vykdyto projekto finansavimu susijusius klausimus, kuriame buvo sudariusi darbo sutartį, o taip pat, esą, sprendė klausimus dėl jos parengtų leidinių leidybos sutarčių. 2018-02-14 tyrimas dar išplėstas: papildomai aiškinamasi, ar J.Zabarskaitė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme numatytos pareigos vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Specialiųjų tyrimų tarnyba pranešė, kad LKI direktorė galėjo spręsti klausimus dėl sutarties pratęsimo su UAB „Proit“, kurioje tuo metu dirbo jos sūnus.

(Tyrimas sustabdytas) 2017-11-22 pradėtas tyrimas dėl Švenčionių rajono savivaldybės mero Rimanto Klipčiaus elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas grupės Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narių pranešimo pagrindu. Jame keliamas klausimas, ar meras turėjo nusišalinti savivaldybės tarybos posėdyje priimant sprendimą suteikti garantiją už ilgalaikę 250 tūkst. Eurų paskolą UAB „Pabradės komunalinis ūkis“, kurią bendrovė ketino imti iš AB „Šiaulių bankas“. Pranešime teigiama, jog R.Klipčius savo privačių interesų deklaracijoje yra nurodęs duomenis apie asmeniškai gautą paskolą iš minėtojo banko ir šis sandoris, esą, tebegalioja.

(Tyrimas sustabdytas) 2015-10-07 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) direktoriaus Virginijaus Šmigelsko elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nesinaudoti valstybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei pareigomis asmeninei naudai gauti. Pranešime teigiama, jog LAAIF direktorius darbo ir nedarbo metu galimai naudojasi tarnybiniu transportu asmeniniais tikslais. Taip pat rašoma, jog jis į darbą priėmė jam galimai artimo asmens šeimos narį.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-31 pradėtas tyrimas dėl tuometinio Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo Vaido Pakalkos. Tiriama, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Pranešta, jog V. Pakalka, turėdamas sąsajų su AB „Alvilė“ ir laikinai eidamas NŽT direktoriaus pareigas, pasirašė taikos sutartį su minėta bendrove Lietuvos valstybės vardu. Tyrimas sustabdytas 2015-03-04 atsižvelgiant į Vilniaus apygardos prokuratūros atliekamą ikiteisminį tyrimą ir vadovaujantis VTEK įstatymu.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-02 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus Petro Simavičiaus elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Šiaulių apygardos prokuratūra pranešė, jog direktorius turi asmeninių sutartinių santykių su UAB „Colis“ pagal statybos rangos sutartį, todėl suabejota dėl galimo interesų konflikto P. Simavičiui galimai rengiant, svarstant ar pasirašant sutartis su minėta bendrove dėl darbų ligoninėje atlikimo. Tyrimas sustabdytas 2015-01-14 gavus informaciją apie atnaujintą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje ir vadovaujantis VTEK įstatymu. 

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658
(8 5) 212 43 96