Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Pažeidimas gali būti konstatuotas tik atlikus tyrimą ir priėmus atitinkamą sprendimą.

Tyrimui atlikti VTEK įstatymas numato 3 mėnesių terminą nuo pranešimo gavimo dienos. Dėl pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio VTEK tyrimo terminą gali pratęsti iki 6 mėnesių.

Pagal VTEK įstatymą, VTEK gali sustabdyti tyrimą iki bus atlikti kitų įgaliotų institucijų ar įstaigų veiksmai, susiję su skundžiamo asmens veika.

VTEK savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais.Šiuo metu VTEK atliekami tyrimai:

2018-07-18 pradėtas tyrimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės mero Artūro Visocko elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame teigiama, kad A.Visockas nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje šių metų liepą svarstant su UAB „Šiaulių vandenys“ susijusius klausimus, nors šioje bendrovėje, esą, dirba jo sesuo.

2018-07-18 pradėtas tyrimas dėl Tauragės rajono savivaldybės mero Sigito Mičiulio ir šios savivaldybės tarybos nario Tomo Avrasevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Teigiama, kad S.Mičiulis galbūt nedeklaravo narystės ir pareigų asociacijoje „Tauragės krepšinio veteranų sporto klubas“. Taip pat teigiama, kad T.Avrasevičius galėjo nedeklaruoti narystės ir pareigų asociacijoje „Tauragės „Volano“ sporto klubas“.

2018-07-18 pradėtas tyrimas dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Martyno Butkevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos atlikto tyrimo išvadai. VTEK aiškinsis aplinkybes, kai M.Butkevičius savo privačių interesų deklaracijoje galbūt pavėlavo nurodyti duomenis apie savo ir sutuoktinės ryšius su šiais juridiniais asmenimis: Lietuvos pieno gamintojų asociacija, kredito unija „Prienų taupa“, Prienų rajono neįgaliųjų draugija ir Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų asociacija.

2018-07-18 pradėtas tyrimas dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorės Irenos Sirusienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos pranešimo pagrindu. Jame teigiama, kad 2017 m. rugsėjį savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintos Kelmės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos priežiūros komisijos posėdyje I.Sirusienė pristatė Kelmės rajono verslininkų asociacijos prašymą dėl lėšų skyrimo mokymams ir „Verslo dienos 2017“ projektui. Taip pat teigiama, kad ji posėdyje balsavo priimant sprendimus bei su minėtąja asociacija pasirašė lėšų naudojimo sutartis. Esą, jos sūnus yra šios asociacijos pirmininko pavaduotojas.

2018-07-18 pradėti tyrimai dėl UAB „Pakruojo komunalininkas“ direktoriaus Stasio Lembučio ir UAB „Pakruojo vandentiekis“ direktoriaus pavaduotojos Laimos Bernotienes elgesio. Aiškinamasi, ar S.Lembutis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Taip pat VTEK aiškinasi, ar L.Bernotienė nenusižengė šio teisės akto reikalavimams vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti. Tyrimai pradėti Specialiųjų tyrimų tarnybos atsiųstos korupcijos rizikos analizės dėl Pakruojo rajono savivaldybės kontroliuojamų įmonių duomenų pagrindu. VTEK vertins aplinkybes, kai L.Bernotienė galbūt nenusišalino nuo 2016 m. vykusių viešųjų pirkimų procedūrų, susijusių su UAB „Pakruojo arka“, kurioje dirba jos brolis. VTEK taip pat tiria aplinkybes, kai S.Lembutis galbūt pavėlavo deklaruoti UAB „Pakruojo komunalininkas“ einamas pareigas.

2018-07-18 pradėti tyrimai dėl Vyriausybės kanceliarijos Politikos įgyvendinimo grupės patarėjos finansų ir ekonomikos klausimais Ginos Gajauskienės ir Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro profesinės karo tarnybos karininko Arūno Gajausko elgesio. Aiškinamasi, ar sutuoktiniai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame teigiama, kad sutuoktiniai nuomoja Vilniuje esantį butą (kambarį), tačiau duomenų apie šį sandorį nėra nurodę savo privačių interesų deklaracijose.

2018-07-04 pradėti tyrimai dėl UAB „Marijampolės  apskrities atliekų tvarkymo centras“ (MAATC) direktoriaus pavaduotojo Tautvydo Zavecko bei valdybos narių Dariaus Bunikio, Valdo Tumelio, Mindaugo Lelešiaus ir Arvydo Šlėderio elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Atsižvelgiant į tai, kad 100 proc. MAATC akcijų valdo Marijampolės, Vilkaviškio rajono, Šakių rajono, Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybės, MAATC valdybos nariai, o taip pat bendrovės vadovas ir jo pavaduotojas turi pareigą deklaruoti privačius interesus. Jų deklaracijos, pagal VPIDVTĮ, yra viešos ir skelbiamos VTEK interneto svetainėje. Tyrimai pradėti žiniasklaidos atstovų atsiųsto paklausimo pagrindu ir patikrinus, kaip MAATC vadovas ir jo pavaduotojas bei valdybos nariai deklaruoja privačius interesus.

2018-06-27 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Šiaulių universiteto rektoriaus Donato Jurgaičio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas Seimo Antikorupcijos komisijos prašymu. Jame teigiama, kad  D.Jurgaitis yra Šiaulių pramonininkų asociacijos narys, tačiau šių duomenų savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė.

2018-06-27 pradėti tyrimai dėl devynių Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybų narių elgesio. Aiškinamasi, ar VPIDVTĮ reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus nepažeidė Audrius Lukoševičius, Mindaugas Plūkas ir Arūnas Samochinas (UAB „Kauno autobusai“), Antanas Etneris ir Gediminas Gutauskas (UAB „Kauno vandenys“), Petras Ganiprauskas, Jolita Kruopienė ir Vytas Snarskis (UAB „Kauno švara“), o taip pat Mindaugas Šimkus (UAB „Kauno švara“ ir UAB „Kauno vandenys“). Tyrimus VTEK pradėjo nepritarusi Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos tyrimo komisijos išvadai.

2018-06-20 pradėtas tyrimas dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkės Lauros Matjošaitytės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka deklaruoti gautas dovanas bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame nurodoma, kad L.Matjošaitytei VRK sprendimu gegužės 29 d.-birželio 1 d. buvo suteiktos kasmetinės atostogos, o gegužės 28-31 d. ji, esą, dalyvavo simpoziume Portugalijoje, kur skaitė pranešimą privačios bendrovės organizuotame renginyje kaip VRK pirmininkė. Pranešime keliamas klausimas, ar renginio organizatorius L.Matjošaitytei neatsilygino, neapmokėjo kelionės, maitinimo išlaidų ir pan. Pranešime taip pat teigiama, kad VRK pirmininkė VRK posėdžių metu nenusišalina sprendžiant klausimus dėl savo pačios komandiruočių į užsienį.

2018-06-20 pradėtas tyrimas dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Arūno Vaidogo elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas nepritarus Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos išvadai. VTEK aiškinsis, ar A.Vaidogas nusišalino savivaldybės taryboje pernai lapkritį priimant sprendimą, kuriuo patvirtintos Prienų rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto išlaidos pagal asignavimų valdytojus, tarp kurių – ir Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras. Jame dirba politiko marti.

2018-06-20 pradėtas tyrimas dėl Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktoriaus pavaduotojos Elos Pavinskienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pateiktos informacijos pagrindu. Nurodoma, kad E.Pavinskienė gimnazijoje galbūt sprendė su savo dukters darbo eiga susijusius klausimus, o taip pat privačių interesų deklaracijoje galbūt laiku nenurodė duomenų apie dukters darbą šioje gimnazijoje.

2018-06-13 pradėtas tyrimas dėl Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojo Tautvydo Tamulevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Alytaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos išvadoms. VTEK aiškinasi, ar T.Tamulevičius nepasinaudojo pareigomis, siekdamas gauti Alytaus sporto ir rekreacijos centro salės bei trenerio paslaugas. Taip pat VTEK aiškinsis, ar vicemeras turėjo deklaruoti ryšį su Pietų Lietuvos bėgimo klubu „Dzūkija“.

2018-06-13 pradėtas tyrimas dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos nario Rimo Klipčiaus elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku deklaruoti privačius interesus. Tyrimą VTEK pradėjo Specialiųjų tyrimų tarnybos pranešimo pagrindu. Aiškinamasi, ar R.Klipčius laiku deklaravo duomenis apie žemės sklypo ir jame esančių statinių nuomos sutartį su UAB „Patika“, sudarytą 2017 m. sausį.

2018-06-13 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Utenos ligoninės direktoriaus pavaduotojo Sergejaus Naumkino elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi VšĮ Utenos ligoninės atlikto tyrimo išvadai. VTEK aiškinsis, ar, būdamas direktoriaus pavaduotoju, S.Naumkinas nesprendė klausimų, susijusių su savo bei savo sutuoktinės darbu šioje ligoninėje.

2018-06-06 pradėtas tyrimas dėl Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas žurnalistės pranešimo pagrindu. Jame nurodoma, kad premjeras nedeklaravo duomenų, kad jo sutuoktinė yra AB „Swedbank“ akcininkė. Pranešime taip pat keliamas klausimas, ar S.Skvernelio už 2016 metus teiktoje turto deklaracijoje visos nurodytos sutuoktinės valdomos akcijos priklauso tik AB „Swedbank“.

2018-06-06 pradėtas tyrimas dėl švietimo ir mokslo viceministro Giedriaus Viliūno elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame teigiama, kad Lietuvos mokslų taryboje (LMT) dirba G.Viliūno sūnus, o pats G.Viliūnas eina pareigas LMT valdyboje. Prašoma išsiaiškinti, ar esant tokiai situacijai nebuvo priiminėjami interesų konfliktą galintys kelti sprendimai.

2018-05-30 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidento Roberto Dargio elgesio. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Aiškinamasi, ar R.Dargis, kaip LPK prezidentas, prezidiumo ir valdybos pirmininkas, turi pareigą deklaruoti privačius interesus, taigi – ir privačių interesų deklaracijoje nurodyti, jog eina VšĮ „Kauno technologijos universitetas“ tarybos nario pareigas.

2018-05-30 pradėtas tyrimas dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos narės Elenos Kuznecovos elgesio. Aiškinamasi, ar politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas nepritarus Palangos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimui. VTEK tirs aplinkybes, kai E.Kuznecova, galbūt nenusišalino 2015 m. rugsėjį vykusiame savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje, svarstant su šalto vandens normų nustatymu susijusį klausimą, kai politikė ir jos sutuoktinis yra UAB „Palangos vandenys“ akcininkai.

2018-05-23 pradėtas tyrimas dėl buvusios žemės ūkio viceministrės Linos Kujalytės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei – ar nenusižengė reikalavimams dėl vadinamojo vienerių metų „atvėsimo“ laikotarpio. Valstybinėje tarnyboje pareigas nustojusiems eiti asmenims vienerius metus draudžiama dirbti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, jo pavaduotoju, būti įmonės tarybos ar valdybos nariu, eiti kitas tiesiogiai su sprendimų priėmimu (įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse) susijusias pareigas, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra, kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo, kuriame remiamasi žiniasklaidos informacija, pagrindu. Esą, L.Kujalytė įsidarbino Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) pavaldžioje VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“ (ŽŪIKVC). Teigiama, kad šios įmonės vykdomai Duomenų rinkimo programai buvo skirtos lėšos iš Žuvininkystės fondo, už kurį galbūt buvo atsakinga viceministrė L.Kujalytė. Esą, tuo pasinaudodama, buvusi viceministrė galbūt darė poveikį ŽŪIKVC generaliniam direktoriui dėl įsidarbinimo.

2018-05-23 pradėtas tyrimas dėl Lazdijų rajono savivaldybės mero Artūro Margelio elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, meras savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė narystės asociacijoje – Nepartinis judėjimas „Pirmyn! Kartu mes galime“, nors iš viešai skelbiamos informacijos matyti, kad A.Margelis galbūt yra šios asociacijos narys ir pirmininkas.

2018-05-23 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) rektoriaus Remigijaus Žaliūno elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas privataus asmens pranešimo pagrindu. Teigiama, kad jis, eidamas LSMU rektoriaus pareigas, taip pat vadovauja LSMU ligoninės – Kauno klinikų – Kardiologijos klinikai. Tiriamos aplinkybės, ar R.Žaliūnas, eidamas tarnybines pareigas, nepriiminėjo sprendimų dėl kitos savo darbovietės – LSMU Kauno klinikų.

2018-05-16 pradėtas tyrimas dėl UAB „Radviliškio autobusų parkas“ direktoriaus Vlado Milkono elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose bei reikalavimų deklaruoti privačius interesus ir vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gautų pranešimų pagrindu. Esą, V.Milkonas taip pat vadovauja UAB „Emtra“, kuri pagal koncesijos sutartį valdydama ir nuomos pagrindais naudodama UAB „Radviliškio autobusų parkas“ perduotą turtą, teikia viešąsias keleivių vežimo paslaugas. Teigiama, jog V.Milkonas galėjo būti šališkas, kai Radviliškio rajono savivaldybės tarybos komitetuose galbūt atstovavo UAB „Emtra“ interesams.

2018-05-16 pradėti tyrimai dėl buvusio VšĮ „Pilietinė medija“ vadovo Arno Marcinkaus ir esamos šios įstaigos vadovės Reditos Vadeikės elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimai pradėti pagal Seimo nario Mindaugo Puidoko kreipimąsi. Teigiama, jog VšĮ „Pilietinė medija“ buvo finansuojama iš valstybės biudžeto lėšų, tačiau privačių interesų deklaracijų atitinkamai nepateikė nei A.Marcinkus, nei R.Vadeikienė. Pagal VPIDVTĮ, lėšų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų gaunančiose viešosiose įstaigose dirbantys ir administravimo įgaliojimus turintys asmenys priskiriami valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kuriems be kita ko taikoma ir pareiga deklaruoti privačius interesus.

2018-05-16 pradėti tyrimai dėl VšĮ Kauno technologijos universiteto (KTU) tarybos nario Manto Katino, Finansų katedros vedėjo Ryčio Krušinsko ir laikinai studijų prorektorės pareigas einančios Kristinos Ukvalbergienės elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimai pradėti gauto pranešimo pagrindu. VTEK aiškinsis, ar R.Krušinskas, būdamas KTU Finansų katedros vedėju, savo privačių interesų deklaracijoje tinkamai ir laiku nurodė duomenis, kad KTU taip pat eina ir senato pirmininko pareigas. Pirminiais duomenimis, M.Katinas yra pateikęs privačių interesų deklaraciją kaip VšĮ „Investuok Lietuvoje“ generalinis direktorius, tačiau jos galbūt nepatikslino, kai tapo KTU tarybos nariu. Tuo metu K.Ukvalbergienė, tapusi laikinąja KTU prorektore, galbūt pavėlavo pateikti privačių interesų deklaraciją.

2018-05-09 pradėtas tyrimas dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos narės ir Etikos komisijos pirmininkės Editos Gudišauskienės elgesio. Aiškinamasi, ar politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas dienraščio „Kauno diena“ publikacijos pagrindu („Etikos sargė E. Gudišauskienė pati supainiojo interesus?“, 2018-05-03). Teigiama, jog politikė pernai ir šiemet galbūt dalyvavo dviejuose savivaldybės tarybos posėdžiuose sprendžiant klausimus dėl savivaldybės kontroliuojamos bendrovės „Kauno energija“ investicijų planų ir jų finansavimo. Esą šioje bendrovėje dirba E.Gudišauskienės sūnus, todėl politikė galėjo būti šališka.

(Tyrimai pratęsti) 2018-04-25 pradėti tyrimai dėl Kauno miesto savivaldybės mero visuomeninių patarėjų Algio Krupavičiaus ir Gedimino Petrausko elgesio: Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimai pradėti Kauno miesto savivaldybės tarybos Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos pranešimo pagrindu. Tiriamos aplinkybės, kai šie asmenys galbūt nedeklaravo arba pavėlavo deklaruoti privačius interesus.

2018-04-25 pradėti tyrimai dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, naminiams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo komisijos nario Povilo Auglio ir buvusio šios komisijos nario Vytauto Steponėno elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų (VPIDVTĮ). Tyrimai pradėti gauto pranešimo pagrindu. Tiriamos aplinkybės, kai V.Steponėnas ir P.Auglys dalyvauja medžiotojų klubo „Skala“ veikloje, o žalos apskaičiavimo komisijoje galbūt sprendė klausimus dėl žemės plotų, kuriuose minėtojo klubo nariai medžioja. Taip pat aiškinamasi, ar V.Steponėnas ir P.Auglys nepažeidė VPIDVTĮ nuostatų dėl tinkamo privačių interesų deklaravimo.

(Tyrimas pratęstas) 2018-04-04 pradėtas tyrimas dėl buvusios Lietuvių kalbos instituto (LKI) direktorės Jolantos Zabarskaitės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo bei žiniasklaidoje paskelbtos informacijos pagrindu. Esą, E.J.Zabarskaitė papildomai įsidarbino LKI vykdomame projekte „eTranslation TermBank“, o ją, galbūt jos pačios pavedimu, įdarbino jos pavaduotoja. Taip pat, esą, šių pareigų ji nenurodė savo privačių interesų deklaracijoje.

(Tyrimas pratęstas) 2018-03-28 pradėtas tyrimas dėl Vilniaus dailės akademijos (VDA) rektoriaus Audriaus Klimo elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Taip pat VTEK tiria VDA Klaipėdos fakulteto dekano Alvydo Klimo – elgesį. Šiuo atveju aiškinamasi, ar nebuvo pažeistos privačių interesų deklaravimą reglamentuojančios įstatymo nuostatos. Tyrimai pradėti Švietimo ir mokslo ministerijos persiųsto pranešimo pagrindu. Esą, VDA rektorius galėjo spręsti savo brolio, vadovaujančio VDA Klaipėdos fakultetui, tarnybos eigos klausimus. Taip pat VDA galbūt dirba kiti artimi asmenys, dėl kurių rektorius galėjo priiminėti sprendimus. VTEK vertina ir aplinkybes, kai abu asmenys – VDA rektorius bei Klaipėdos fakulteto dekanas – galbūt pavėlavo pateikti privačių interesų deklaracijas pradėję eiti šias pareigas. 2018-05-16 tyrimas dėl Alvydo Klimo elgesio išplėstas: papildomai aiškinamasi, ar jis nepriiminėjo sprendimų dėl fakultete praktinio mokymo specialistu dirbusio savo sūnaus tarnybos eigos ir ar tokiais veiksmais nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti.

(Tyrimas pratęstas) 2018-03-14 pradėtas tyrimas dėl Alytaus miesto savivaldybės mero Vytauto Grigaravičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimų naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti, naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. Tyrimas pradėtas privataus asmens pranešimo pagrindu. Esą, V.Grigaravičius kiekvieną darbo dieną tarnybiniu lengvuoju automobiliu, vairuojamu savivaldybės darbuotojo, vyksta į darbą ir grįžta namo.

(Tyrimas pratęstas) 2018-03-14 pradėtas tyrimas dėl Alytaus sporto ir rekreacijos centro (ASRC) direktoriaus Tomo Stupurio elgesio Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei draudimų naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti, naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. Tyrimas pradėtas privataus asmens pranešimo pagrindu. Esą, jis buvo pastebėtas naudojantis tarnybinį transportą ne tarnybinei veiklai. VTEK savo ruožtu pastebėjo, kad, tapęs ASRC vadovu, T.Stupuris pavėlavo pateikti privačių interesų deklaracijos.

(Tyrimas pratęstas) 2018-03-07 pradėtas tyrimas dėl Vilniaus lopšelio-darželio „Vaidilutė“ direktorės Danguolės Jankuvienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimą VTEK pradėjo gavusi duomenų, kad lopšelio-darželio direktorė galėjo pasirašyti su tuomečiu savo dukters sugyventiniu sutarčių bei sąskaitų-faktūrų už atliktus darbus.

(Tyrimas pratęstas) 2018-02-28 pradėtas tyrimas dėl Restauravimo tarybos nario ir Kultūros paveldo centro (KPC) vyresniojo paminklotvarkininko Girėno Povilionio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, G.Povilionis rengė restauravimo programas Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios, Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos ir Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros vargonams. Teigiama, kad šias programas tvirtina Restauravimo taryba, o G.Povilionis yra jos narys. Taip pat teigiama, kad VĮ „Lietuvos paminklai“ organizavo minėtųjų vargonų restauravimo viešuosius pirkimus, kuriuos laimėjo G.Povilionio įsteigta ir vadovaujama VšĮ „Vargonų paveldo centras“. Pranešime teigiama, kad, iškilus neaiškumams dėl vargonų restauravimo darbų, Restauravimo taryba vyko juos tikrinti, o drauge važiavo ir G.Povilionis. Taip pat, esą, Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisija svarstė klausimą dėl eksperto kategorijos G.Povilioniui suteikimo, o jis yra šios komisijos narys. Taip pat, pirminiais duomenimis, G.Povilionis nėra pateikęs privačių interesų deklaracijos.

(Tyrimas pratęstas) 2018-02-21 pradėtas tyrimas dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narės Jonės Valčiukienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas naujienų portalo „15min“ žurnalistės pranešimo pagrindu. Teigiama, jog J.Valčiukienės sutuoktiniui perleistos neturtinės UAB „Agrokoncernas“ akcininko teisės, galbūt suteikiančios teisę dalyvauti įmonės valdyme. Esą, sutuoktinio ryšio su minėtąja bendrove J.Valčiukienė nėra nurodžiusi savo privačių interesų deklaracijoje. 2018-03-14 tyrimas išplėstas: Seimo narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė pranešė, jog šių metų vasario pabaigoje VRK buvo svarstomas klausimas dėl UAB „Agrokoncernas“ paramos teikimo ir šią informaciją tyrusios VRK darbo grupės išvadų. Esą, šiame posėdyje dalyvavo ir J.Valčiukienė, nors jos sutuoktiniui yra perleistos šios bendrovės akcininko neturtinės teisės. Todėl VTEK aiškinasi, ar VRK narė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. 2018-06-13 atliekamą tyrimą VTEK savo iniciatyva išplėtė: papildomai  tiriamos aplinkybės, ar J.Valčiukienei nekilo interesų konfliktas rengiant, svarstant bei priimant sprendimus, susijusių su Seimo nariu Ramūnu Karbauskiu, kuris 2017 m. kovą J.Valčiukienės sutuoktiniui perleido neturtines kelių bendrovių akcininko (pajininko) teises. Taip pat aiškinamasi, ar VRK narė neturėjo privačių interesų deklaracijoje nurodyti savo sutuoktinio ryšių su šiomis bendrovėmis.

(Tyrimas pratęstas) 2018-02-14 pradėtas tyrimas dėl Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Žuvininkystės departamento vyriausiojo patarėjo Vytauto Grušausko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais pateikti privačių interesų deklaraciją, draudimo naudotis valstybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose. Tyrimas pradėtas gautų pranešimų pagrindu. Teigta, jog V.Grušauskas yra ŽŪM patalpose veikiančios Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacijos „Nemunas“ prezidentas. Esą ši asociacija galbūt naudoja ŽŪM automobilį ir kitą turtą. Taip pat teigta, jog asociacija gauna finansavimą iš ŽŪM.

(Tyrimas sustabdytas) 2015-10-07 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) direktoriaus Virginijaus Šmigelsko elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nesinaudoti valstybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei pareigomis asmeninei naudai gauti. Pranešime teigiama, jog LAAIF direktorius darbo ir nedarbo metu galimai naudojasi tarnybiniu transportu asmeniniais tikslais. Taip pat rašoma, jog jis į darbą priėmė jam galimai artimo asmens šeimos narį.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-31 pradėtas tyrimas dėl tuometinio Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo Vaido Pakalkos. Tiriama, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Pranešta, jog V. Pakalka, turėdamas sąsajų su AB „Alvilė“ ir laikinai eidamas NŽT direktoriaus pareigas, pasirašė taikos sutartį su minėta bendrove Lietuvos valstybės vardu. Tyrimas sustabdytas 2015-03-04 atsižvelgiant į Vilniaus apygardos prokuratūros atliekamą ikiteisminį tyrimą ir vadovaujantis VTEK įstatymu.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-02 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus Petro Simavičiaus elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Šiaulių apygardos prokuratūra pranešė, jog direktorius turi asmeninių sutartinių santykių su UAB „Colis“ pagal statybos rangos sutartį, todėl suabejota dėl galimo interesų konflikto P. Simavičiui galimai rengiant, svarstant ar pasirašant sutartis su minėta bendrove dėl darbų ligoninėje atlikimo. Tyrimas sustabdytas 2015-01-14 gavus informaciją apie atnaujintą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje ir vadovaujantis VTEK įstatymu. 

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96