VTEK

PIDTIS

Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinė sistema

REGISTRUOTIS


PIDTIS duomenų gavėjo pasižadėjimas


Registruotų vartotojų prisijungimas prie PIDTIS sistemos


Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinės sistemos naudojimo instrukcija

Apie privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinę sistemą - PIDTIS

Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinė sistema nėra skirta deklaruoti privačius interesus. Tai priemonė, skirta valstybės bei savivaldybių institucijų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, įgalinanti stebėti pavaldžių darbuotojų jau pateiktų privačių interesų deklaracijų duomenis.


PIDTIS tikslas – PIDTIS priemonėmis tvarkyti privačių interesų deklaracijų duomenis, kaupti institucijų vadovų ar jų įgaliotų atstovų pateiktus duomenis apie nepriimtus asmenų nusišalinimus.


Registracijos metu Jums reikės užpildyti registracijos paraišką, ją atsispausdinti (kartu su prisijungimo duomenimis prie PIDTIS) ir, pasirašytą organizacijos vadovo, pristatyti į VTEK arba atsiųsti paštu (prisijungimo duomenų prie PIDTIS siųsti nereikia). Prie paraiškos būtina pridėti PIDTIS duomenų gavėjo pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį.


Gautus dokumentus dar kartą peržiūrės VTEK administratorius ir nurodytu elektroniniu paštu išsiųs Jums patvirtinimą apie prisijungimą.


PIDTIS siekiama:

  • sumažinti organizacijų sąnaudas;
  • pagreitinti deklaracijų kontrolės procesus;
  • padidinti priimamų sprendimų skaidrumą.

Dėl PIDTIS konsultuoja Giedrius Korsakas telefonu 8 603 88386