Vyriausioji tarnybinės etikos komisija yra asmens duomenų valdytoja, juridinio asmens kodas 188736355, buveinės adresas Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 212 4396, faks. (8 5) 261 0867, el.p. [email protected], www.vtek.lt. VTEK paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas: tel. (8) 672 63523, el. p. [email protected]

Europos Sąjungos teisės aktai
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Lietuvos Respublikos įstatymai, reglamentuojantys asmens duomenų tvarkymą VTEK
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas
Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas
Lobistinės veiklos įstatymas
Korupcijos prevencijos įstatymas
Valstybės politikų elgesio kodeksas

Kiti teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų tvarkymą VTEK
VTEK darbo reglamentas ir jo 2020-03-25 paketimas bei 2020-04-08 pakeitimas

Kiti VTEK teisės aktai, susiję su asmens duomenų apsaugos įgyvendinimu VTEK

VTEK interneto svetainės https://vtek.lt privatumo politika
Asmens duomenų tvarkymo VTEK tvarkos aprašas
Organizacinių ir techninių asmens duomenų saugumo priemonių įgyvendinimo VTEK tvarkos aprašas
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo VTEK tvarkos aprašas
Duomenų subjekto prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę(-es) forma
VTEK duomenų saugos nuostatai
Asmenų pranešimų ir skundų nagrinėjimo VTEK taisyklės
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo VTEK taisyklės
Informacijos apie VTEK veiklą teikimo visuomenės informavimo priemonėms, viešosios informacijos rengėjams (skleidėjams) ir visuomenei taisyklės

SLAPUKAI

Siekdami užtikrinti patogesnį ir efektyvesnį naudojimąsi VTEK administruojamomis interneto svetainėmis https://vtek.lt, https://pidtis.vtek.lt ir https://lobistai.lt bei identifikuoti unikalius lankytojus, naudojame slapukus (angl. cookies).

Slapukai yra nedidelės teksto rinkmenos, kurias interneto svetainė, teikdama užklausą naudotojo naršyklei, prašo įrašyti į naudotojo kompiuterį ar mobilųjį įrenginį. Slapukai leidžia interneto svetainei įsiminti naudotojo veiksmus ar parinktis slapuko galiojimo laikotarpiu. Naudotojas savo naršyklės nustatymuose gali pasirinkti slapukų nepriimti, taip pat gali juos bet kada ištrinti.

VTEK administruojamos svetainės naudoja šiuos slapukus: