VTEK primena:

1) Valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, pradėjusiems eiti apygardos arba apylinkės rinkimų komisijos nario pareigas, vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) 6 straipsnio 1 dalies 1 punktu, privalu papildyti ir pateikti privačių interesų deklaraciją per 30 kalendorinių dienų, nurodant paminėtąsias pareigas (VPIDVTĮ 7 straipsnio 1 dalis).

VTEK rekomenduoja valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, pradėjusiems eiti apygardos arba apylinkės rinkimų komisijos nario pareigas, jas nurodyti privačių interesų deklaracijos priede ID001J „Ryšiai su juridiniais asmenimis“:

  • šiuo atveju kaip darbovietę reikėtų įrašyti Lietuvos Respublikos Vyriausiąją rinkimų komisiją, o, nurodant pareigas, iš klasifikatoriaus kodų sąrašo pasirinkti kodą „907 kitos pareigos, nenurodytos kituose klasifikatoriaus punktuose (pildomas laukelis J13)“;
  • J13 laukelyje rekomenduojama įrašyti paaiškinimą, kokios pareigos einamos (rinkimų apygardos ar rinkimų apylinkės komisijos nario); Jeigu paaiškėja naujos aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, deklaruojantis asmuo privalo deklaraciją papildyti nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo.

2) Kandidatai į Europos Parlamento narius, pildydami kandidato privačių interesų deklaraciją:

  • titulinio lapo (forma ID001) 7 laukelyje turėtų nurodyti darbovietės pavadinimą – „Europos Parlamentas“;
  • 5 laukelyje „Juridinio asmens kodas“ įrašyti juridinio asmens kodą 188607150;
  • 6 laukelyje „Pareigos“ iš klasifikatoriaus kodų sąrašo pasirinkti kodą „152 kandidatas į Europos Parlamento narius“ bei pateikti visus kitus deklaruotinus duomenis, nustatytus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje.
 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96