2019 m. kovo 3 d. - savivaldybių tarybų rinkimai, gegužės 12 d. - Respublikos Prezidento rinkimai, gegužės 26 d. - rinkimai į Europos Parlamentą. Kandidatai į savivaldybių tarybų narius, Respublikos Prezidentus ir Europos Parlamento narius privačių interesų deklaracijas teikia atitinkamų rinkimų įstatymų nustatyta tvarka.

 

 RINKIMUOSE

 •  Apygardų arba apylinkių rinkimų komisijų nariams

Valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, pradėjusiems eiti apygardos arba apylinkės rinkimų komisijos nario pareigas, vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) 6 straipsnio 1 dalies 1 punktu, privalu papildyti ir pateikti privačių interesų deklaraciją per 30 kalendorinių dienų, nurodant paminėtąsias pareigas (VPIDVTĮ 7 straipsnio 1 dalis).

VTEK rekomenduoja valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, pradėjusiems eiti apygardos arba apylinkės rinkimų komisijos nario pareigas, jas nurodyti privačių interesų deklaracijos priede ID001J „Ryšiai su juridiniais asmenimis“:

 • kaip darbovietę reikia įrašyti Lietuvos Respublikos Vyriausiąją rinkimų komisiją, o, nurodant pareigas, iš klasifikatoriaus kodų sąrašo pasirinkti kodą „907 kitos pareigos, nenurodytos kituose klasifikatoriaus punktuose (pildomas laukelis J13)“;
 • J13 laukelyje rekomenduojama įrašyti paaiškinimą, kokios pareigos einamos (rinkimų apygardos ar rinkimų apylinkės komisijos nario);
 • Paaiškėjus naujoms, interesų konfliktą galinčioms kelti aplinkybėms, deklaruojantis asmuo privalo deklaraciją papildyti nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo.


 • Kandidatams į Lietuvos Respublikos Prezidentus

Pildant kandidato privačių interesų deklaraciją:

 • titulinio lapo (forma ID001) 5 laukelyje „Juridinio asmens kodas“ reikia įrašyti juridinio asmens kodą - 188609016;
 • 6 laukelyje „Pareigos“ iš klasifikatoriaus kodų sąrašo pasirinkti kodą „150 - Kandidatas į Respublikos Prezidentus“;
 • 7 laukelyje reikia nurodyti „Lietuvos Respublikos Prezidentas“;
 • Kituose laukeliuose reikia pateikti visus kitus deklaruotinus duomenis, nustatytus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje.

 

 • Kandidatams į Europos Parlamento narius

Pildant kandidato privačių interesų deklaraciją:

 • titulinio lapo (forma ID001) 5 laukelyje „Juridinio asmens kodas“ reikia įrašyti juridinio asmens kodą 188607150;
 • 6 laukelyje „Pareigos“ iš klasifikatoriaus kodų sąrašo reikia pasirinkti kodą „152 - Kandidatas į Europos Parlamento narius“;
 • 7 laukelyje reikia nurodyti darbovietės pavadinimą – „Europos Parlamentas“;
 • Kituose laukeliuose reikia pateikti visus kitus deklaruotinus duomenis, nustatytus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje.

 

PO RINKIMŲ

 • Deklaravimas savivaldybių tarybose ir administracijose

Valstybės politikai, pradėję eiti savivaldybės mero, tarybos nario, savivaldybės mero pavaduotojo pareigas, taip pat asmenys, priimti į savivaldybės administracijos direktoriaus ir pavaduotojo (-ų) pareigas ir kiti politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai bei savivaldybių merų visuomeniniai konsultantai privalo pateikti privačių interesų deklaraciją elektroninėmis priemonėmis VTEK nustatyta tvarka per 30 kalendorinių dienų.

Vietos savivaldos įstatymas (11 straipsnio 4 ir 5 dalys) nustato, kad savivaldybės tarybos įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti tarybos nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti tarybos nariai. Tarybos narys visas valstybės politiko ir savivaldybės bendruomenės atstovo teises įgyja tik po to, kai prisiekia šio įstatymo nustatyta tvarka.

VTEK vertinimu, savivaldybės tarybos nariams 30 kalendorinių dienų terminas privatiems interesams deklaruoti  turėtų būti skaičiuojamas nuo tos dienos, kai jie susirenka į pirmąjį posėdį ir prisiekia.

Kiti deklaravimo pareigą turintys asmenys privačių interesų deklaracijas turėtų pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos.

Vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, privačių interesų deklaracijoje būtina nurodyti šiuos savo ir sutuoktinio, sugyventinio, partnerio duomenis:

 •     vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę (darbovietes) ir pareigas;
 •     juridinį asmenį, kurio dalyvis deklaruojantysis ar jo sutuoktinis, sugyventinis, partneris yra;
 •     individualią veiklą, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme;
 •     narystę ir pareigas įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ir profesinėse sąjungose;
 •     per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių gautas dovanas (išskyrus artimų asmenų dovanas), jeigu dovanų vertė didesnė negu 150 eurų;  
 •     informaciją apie per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių sudarytus ir kitus galiojančius sandorius, jeigu sandorio vertė didesnė negu 3 000 eurų;  
 •     artimus asmenis ar kitus deklaruojančiajam žinomus asmenis arba duomenis, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas.

Asmuo, pradėjęs eiti savivaldybės mero, tarybos nario, savivaldybės mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus ar jo pavaduotojo (-ų) pareigas, privačių interesų deklaracijos titulinio lapo (forma ID001) 7 laukelyje „Pavadinimas“ turėtų nurodyti savivaldybės, kurioje jis eina šias pareigas, pavadinimą, 5 laukelyje „Juridinio asmens kodas“ įrašyti tos savivaldybės juridinio asmens kodą, 6 laukelyje „Pareigos“ iš klasifikatoriaus kodų sąrašo pasirinkti kodą „105 Savivaldybės tarybos narys“ arba atitinkamai „104 Meras ar jo pavaduotojas“, arba „355 Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas įstaigos vadovas ar jo pavaduotojas“, arba „353 Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas" bei pateikti visus kitus deklaruotinus duomenis, nustatytus Įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje.

Informaciją apie privačių interesų deklaracijos pildymą taip pat galima rasti Komisijos tinklapyje, skiltyje „Privačių interesų deklaravimas“ adresu https://vtek.lt/deklaravimas

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386
Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti