Korupcijos prevencijos įstatymas 

14 straipsnis. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, įgyvendindama šį Įstatymą:

1) analizuoja valstybės tarnautojų etikos problemas ir, siekdama panaikinti prielaidas viešųjų ir privačių interesų konfliktui valstybinėje tarnyboje, teikia pasiūlymus dėl kovos su korupcija programų, teisės aktų priėmimo bei tobulinimo;

2) teikia pasiūlymus Seimui, kitoms valstybės ar savivaldybių įstaigoms dėl šio Įstatymo nuostatų įgyvendinimo;

3) apibendrina įvairių sričių teisės normų, nustatančių tarnybinės etikos reikalavimus, taikymą ir dalyvauja jas rengiant bei kodifikuojant;

4) kartu su kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis įgyvendina jai pavestas korupcijos prevencijos priemones.

 

Nacionalinė korupcijos prevencijos programa

2 straipsnis.

Lietuvos Respublikos nacionalinę kovos su korupcija 2015–2025 metų programą pagal savo kompetenciją įgyvendina ministerijos, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų tarnyba, Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos.

Komisija atsakinga už šių 2015–2025 metų programos priemonių plano dalių įgyvendinimą:

1..1.3. Priemonė: gerinti asmenų, dirbančių valstybės tarnyboje, privačių interesų deklaracijų tvarkymą, duomenų teisėtumo kontrolę ir atsakomybės taikymą*

1.1.6.1.1.6. Priemonė: nustatyti viešojo ir privataus sektorių skaidraus bendradarbiavimo būdus ir principus

1.1.8. Priemonė: didinti korupcijos prevencijos ir korupcijos tyrimo specialistų žinias ir gebėjimus*

2.1.2.1. Priemonės veiklos: 1) Tarnybinės etikos mokymo programos sukūrimas ir jos vykdymas iki 2019-12-31

6.1.3.1. Priemonės veiklos: 1) valstybės tarnautojų mokymų profesinės etikos ir korupcijos prevencijos srityse organizavimas* iki 2019-12-31

Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti