(papildyta)

 

- Laiku nedeklaruodamas Saulius Vytuvis pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, jog laiku nepateikęs privačių interesų deklaracijos Šilutės rajono savivaldybės tarybos narys Saulius Vytuvis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas (5 straipsnio 1 dalis). Taip pat VTEK nusprendė, jog politikas nepažeidė minėto įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o šiam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Tyrimo metu nustatyta, jog, 2016 m. lapkričio pabaigoje tapęs Šilutės rajono savivaldybės tarybos nariu, S. Vytuvis privačių interesų deklaraciją turėjo pateikti per 30 kalendorinių dienų, kaip tai numato įstatymas. Tačiau politikas interesus deklaravo tik po trijų mėnesių – šių metų kovo pradžioje.

Tyrimo metu VTEK taip pat vertino aplinkybes dėl S.Vytuviui galimai kilusio interesų konflikto, kai šių metų sausio pabaigoje jis nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje svarstant klausimą, susijusį su nekilnojamojo turto perdavimu pagal panaudos sutartį Šilutės rajono Saugų kaimo bendruomenei „Saugų artuma“. Pranešime buvo teigiama, jog politikas yra minėtos bendruomenės narys. VTEK duomenimis, ryšius su Šilutės rajono Saugų kaimo bendruomene „Saugų artuma“ S.Vytuvis nutraukė dar prieš tapdamas savivaldybės tarybos nariu. Dėl to politikui nekilo pareiga nusišalinti Šilutės rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstant su šia bendruomene susijusį klausimą.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidusiais privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

 

- Nedeklaruodamas savo ryšių Albinas Grabnickas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo (KKSRF) tarybos narys Albinas Grabnickas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, kai laiku nedeklaravo turimų ryšių su juridiniais asmenimis (6 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktai).

Tyrimą VTEK atliko Seimo Antikorupcijos komisijos pranešimo pagrindu. Tyrimo metu VTEK nustatė, jog A.Grabnickas privačių interesų deklaracijoje laiku nenurodė ryšių su septyniais juridiniais asmenimis: Kauno sporto mokykla „Bangpūtys“ (darbuotojas), Lietuvos sporto universitetu (darbuotojas), Lietuvos buriuotojų sąjunga (narys), Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu (vykdantysis narys), Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacija (prezidentas), Nacionalinė kūno kultūros ir sporto taryba (narys), Lietuvos sporto prezidentų taryba (narys). A.Grabnickas KKSRF tarybos nariu, kaip Lietuvos savivaldybių sporto padalinių vadovų asociacijos pirmininkas, buvo patvirtintas 2013 m. rugpjūčio 21 d. Vyriausybės nutarimu. Tačiau išsamius duomenis jis deklaravo tik šių metų vasarį, VTEK jau atliekant tyrimą.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidusiais privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

 

- Pradėti tyrimą dėl Stasio Makūno elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VšĮ Jurbarko rajono psichikos sveikatos centro (JRPSC) gydytojo psichiatro Stasio Makūno elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Pranešta, kad nuo 2016 m. lapkričio S.Makūnas laikinai ėjo JRPSC direktoriaus pareigas. Esą, naudodamasis jam suteiktais įgaliojimais, S.Makūnas įsakymu pakėlė savo atlyginimą – nusistatė JRPSC darbo užmokesčio tvarkos apraše nurodytą maksimumą viršijantį atlyginimo koeficientą.


- Sustabdyti Mykolo Juozapavičiaus lobistinę veiklą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) sustabdė registruoto lobisto Mykolo Juozapavičiaus lobistinę veiklą neterminuotam laikotarpiui. Sprendimas priimtas atsižvelgus į jo paties prašymą bei vadovaujantis Lobistinės veiklos įstatymu. M. Juozapavičius į šalyje registruotų lobistų sąrašą VTEK sprendimu buvo įrašytas 2007 m. vasarį.

Lobistinės veiklos įstatymas numato, jog lobistinė veikla gali būti sustabdoma trim atvejais: lobistui pačiam ar per savo įgaliotą atstovą pateikus raštišką kreipimąsi VTEK, lobistui nustatytu laiku nepateikus lobistinės veiklos ataskaitos bei esant įtarimams, jog lobistas padarė tyčinį nusikaltimą. Pirmuoju nurodytu atveju lobistinė veikla sustabdoma tokiam laikui, kurį nurodė pats lobistas pateiktame prašyme.

Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų metų. Įstatymas ją apibrėžia kaip fizinio ar juridinio asmens atlygintinus ar neatlygintinus veiksmus, kuriais siekiama daryti įtaką, jog lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų keičiami, papildomi ar pripažįstami netekusiais galios teisės aktai, priimami ar nepriimami nauji teisės aktai.

Pagal įstatymą, lobistais negali tapti fiziniai asmenys, jaunesni nei 18 metų, valstybės politikai, pareigūnai, tarnautojai, teisėjai ar šias pareigas nustojusieji eiti mažiau nei prieš metus, o taip pat – teistieji už tyčinį nusikaltimą, jei teistumas neišnykęs ar nepanaikintas. Teisės užsiimti lobistine veikla taip pat neturi valstybės ar savivaldybių institucijos.

Šiuo metu šalyje įregistruoti 39 lobistai.

 

- Naujais duomenimis papildyti dėl G.Kėvišo elgesio atliekamą tyrimą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė papildyti šiuo metu dėl Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) vadovo Gintauto Kėvišo elgesio atliekamą tyrimą naujais duomenimis. Toks sprendimas priimtas išnagrinėjus Kultūros ministerijos pateiktas papildomas aplinkybes, kurios VTEK nebuvo žinomos priimant 2017 m. vasario 1 d. sprendimą dėl G. Kėvišo.

Pranešime nurodyti nauji duomenys ir abejojama G. Kėvišo elgesiu 2015 m. LNOBT planuojant keletą atlikėjų koncertų, kuriems atstovauja jo sūnaus įmonė. Teigiama, jog 2015 m. balandį teatro generalinis direktorius įsakymu patvirtino 2015-2016 m. (96 sezono) repertuarą, kuriame buvo įtrauktas ir sūnaus vadovaujamos įmonės atstovaujamo Londono simfoninio orkestro koncertas. Taip pat teigiama, jog 2015 gegužę G. Kėvišas aktyviai dalyvavo derindamas šių gastrolių detales su minėto orkestro vadovais komandiruotėje Londone. Apie šioje situacijoje galimą interesų konfliktą teatro vadovas, esą, Kultūros ministerijos neinformavo. Pranešime taip pat prašoma įvertinti G. Kėvišo veiksmus LNOBT organizuojant ir kitų atlikėjų koncertus, dėl kurių pirkimo buvo sudarytos sutartys su UAB „Riverside music“ bei „Riverside Music Ltd“.

Remdamasi šia informacija, VTEK vertins, ar G. Kėvišas, atlikdamas tarnybinius veiksmus dėl 2014-2017 m. LNOBT planuotų ar surengtų muzikinių renginių, galimai susijusių su jo paties bei jam artimų asmenų privačiais interesais, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2, 3 punktai, 11 straipsnio 1, 2 dalys).

Savo iniciatyva VTEK papildomai tirs, kaip G. Kėvišas vykdė minėto įstatymo reikalavimą nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus, susijusius su bendrovėmis „Riverside Music Ltd“ bei UAB „Riverside music“, paramos fondu „Orfėjaus lyra“ (LNOBT interneto svetainėje skelbiama, jog G.Kėvišas yra jo valdybos narys), Tarptautine atlikėjų menų asociacija (ISPA) bei Šiaurės šalių muzikos festivaliu (Nordland Music Festival) Norvegijoje (LNOBT vadovas yra jo Meno tarybos narys).

Primename, jog šių metų kovo 15 d. VTEK yra pradėjusi tyrimą dėl G.Kėvišo elgesio pagal Seimo nario Povilo Urbšio pranešime nurodytas aplinkybes. Aiškinamasi, ar LNOBT vadovas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto. Atsiųstame pranešime P.Urbšys rėmėsi žiniasklaidoje pasirodžiusia informacija (2017-03-09 publikacija „G. Kėvišo sūnaus organizuotiems koncertams – ir Vilniaus savivaldybės parama“ naujienų portale „Delfi“). Esą G. Kėvišas 2015 m. birželį pasirašytame prašyme Vilniaus miesto savivaldybės merui prašė paremti 2016-2017 m. LNOBT planuojamus koncertus, tarp kurių buvo ir du G. Kėvišo sūnaus įmonės organizuoti pasirodymai.

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas (23 straipsnio 1 dalis) VTEK tyrimui atlikti nustato trejų metų terminą nuo pranešimo gavimo dienos apie galimai teisės aktus pažeidžiančios veikos padarymą. Atsižvelgdama į tai, VTEK vertins G. Kėvišo galimai Įstatymo nuostatas pažeidžiančią veiką nuo 2014 m. kovo 10 d. (P. Urbšio pranešimas buvo gautas 2017 m. kovo 10 d.).


- Pradėti tyrimus dėl 11 administravimo įgaliojimus turinčių LNOBT darbuotojų elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) savo iniciatyva pradėjo tyrimus dėl vienuolikos administravimo įgaliojimus turinčių Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) darbuotojų elgesio: generalinio direktoriaus pavaduotojos rinkodarai ir meno reikalams Laimos Vilimienės, Renginių organizavimo skyriaus vadovo Artūro Alensko, Viešųjų pirkimų skyriaus vadovės Zitos Lukšienės, Gamybinių dirbtuvių tarnybos vadovo Valdo Vėlyvio, Įrengimų tarnybos vadovo Dariaus Bačiaus, vyriausiojo administratoriaus bei Žiūrovų aptarnavimo tarnybos vadovo Audriaus Kundroto, Reklamos ir leidybos tarnybos vadovės Janinos Stankevičienės, Personalo skyriaus vadovės Ingos Navickienės, Meninės pastatymų tarnybos vadovo Viktoro Vyskupaičio, vyriausiosios buhalterės Sigitos Laurinkevičiūtės ir Ūkio tarnybos vadovo Alvydo Kriščiūno.

VTEK aiškinsis, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK pradėjo savo iniciatyva, atlikusi minėtų asmenų privačių interesų deklaracijų patikrinimą.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti