- Buvę ir esami Valstybinės kultūros paveldo komisijos nariai pažeidė Įstatymo nuostatas, reglamentuojančias privačių interesų deklaravimą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad buvę Valstybinės kultūros paveldo komisijos nariai Zenonas Butkus, Albinas Kuncevičius, Nadežda Spiridonovienė ir šias pareigas einantys Nijolė Laužikienė, Jūratė Jurevičienė, Juozas Algirdas Pilipavičius, Augis Gučas ir Adomas Butrimas nustatyta tvarka ir terminais nepateikę privačių interesų deklaracijų bei nenurodę privalomai deklaruotinų duomenų, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (Įstatymas) II skirsnio („Privačių interesų deklaravimas“) nuostatas.

Įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys privalo pateikti privačių interesų deklaraciją elektroninėmis priemonėmis per 30 kalendorinių dienų nuo jų išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos. Toks pat terminas nustatytas ir deklaracijos patikslinimui bei papildymui naujais duomenimis (Įstatymo 7 straipsnio 1 dalis).

Tyrimus dėl aukščiau nurodytų asmenų VTEK pradėjo 2017 m. gegužės 3 d., gavusi privataus asmens pranešimą ir savo iniciatyva atlikusi patikrinimą, kaip Valstybinės kultūros paveldo komisijos nariai laikosi pareigos deklaruoti privačius interesus. Adomas Butrimas privačių interesų deklaracijos apskritai nėra pateikęs, o kiti minėtieji Valstybinės kultūros paveldo komisijos nariai tai padarė VTEK pradėjus atitinkamus tyrimus.


- Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro teisininkas pažeidė Įstatymo reikalavimus

1. Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro Teisės ir personalo skyriaus vedėjas Rokas Didžiapetris, pagal įgaliojimą atstovavęs fiziniam asmeniui Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus Darbo ginčų komisijoje, pažeidė Įstatymo
12 straipsnio 2 dalies nuostatas.

Įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostata valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims draudžia atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose, išskyrus atvejus, kai jie veikia kaip atstovai pagal įstatymą. Tokio apribojimo išimtį konkrečiu atveju gali nustatyti atitinkamos institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas. Sprendimas apie išimties taikymą turi būti viešai paskelbtas. R. Didžiapetris vadovo išimties tvarka išduoto leidimo atstovauti neturėjo.

2. R. Didžiapetris, pradėjęs eiti Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro Teisės ir personalo skyriaus vedėjo pareigas, privačių interesų deklaraciją pateikęs praleidus 30 kalendorinių dienų terminą ir deklaracijoje nenurodęs duomenų apie individualią veiklą, pažeidė Įstatymo 5 straipsnio 1 dalies ir6 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimus.


- Pradėti tyrimą dėl buvusios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos vadovės elgesio

VTEK, išnagrinėjusi Lietuvos Respublikos Seimo narių Mykolo Majausko ir Radvilės Morkūnaitės – Mikulėnienės prašymą, pradėjo tyrimą dėl buvusios Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (toliau – Inpekcija) vadovės Lauros Nalivaikienės elgesio atitikties Įstatymo 20 straipsnio
1 ir 2 dalies nuostatoms.

Įstatymo V skirsnis „Apribojimai pasibaigus tarnybai“ nustato tam tikrus draudimus, vienerius metus taikomus valstybinėje tarnyboje nebedirbantiems asmenims („pareiga atvėsti“). Šio skirsnio 20 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas draudimas asmeniui, nustojusiam eiti pareigas valstybinėje tarnyboje, vienerius metus atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje jis paskutinius metus dirbo, o 20 straipsnio 2 dalyje – draudimas vienerius metus atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims kitose valstybės ar savivaldybių institucijose tais klausimais, kurie buvo priskirti jo tarnybinėms funkcijoms.

Pranešime nurodoma naujienų portalo 15min.lt publikacija „Į kitą barikadų pusę perėjusi Statybos inspektorė pavaldinių nepamiršta: dešimtys įtartinų skambučių“, kurioje rašoma, kad L. Nalivaikienė, nustojusi eiti Inspekcijos vadovės pareigas įsidarbino advokatų kontoroje „Sorainen ir partneriai“, kuri atstovauja ne vienam stambiam nekilnojamojo turto vystytojui valstybės ir savivaldybių institucijose. Teigiama, kad nepraėjus vieneriems metams nuo tarnybos Inspekcijoje pabaigos, L. Nalivaikienė 2017 m. kovo-balandžio mėn. dvidešimt kelis kartus telefonu kalbėjosi su laikinąja šios įstaigos vadove, jos pavaduotoju, kitais vadovaujančias pareigas Inspekcijoje einančiais asmenimis ir keliamos abejonės dėl galimo minėtos kontoros klientų atstovavimo. Komisija akcentuoja, kad tyrimo pradėjimas dar nereiškia, kad asmuo pažeidė Įstatymo reikalavimus.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti