- Pradėti tyrimą dėl žemės ūkio ministro B.Markausko elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl žemės ūkio ministro Broniaus Markausko elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas Seimo narės Agnės Bilotaitės pranešimo pagrindu. Teigiama, kad B.Markauskas Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) vadovu antrai ketverių metų kadencijai be konkurso paskyrė Eriką Bėrontą. Esą, E.Bėronto vadovaujama NMA yra skyrusi 4 mln. eurų paramą kooperatyvui „Pienas LT“, kurio valdybos narys ir pajininkas tuo metu buvo B.Markauskas, o šiuo metu – jo motina.

 

- Pradėti tyrimą dėl Seimo nario R.Karbauskio elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Seimo nario Ramūno Karbauskio elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas žiniasklaidos paskelbtos informacijos bei žurnalisto Šarūno Černiausko atsiųsto kreipimosi pagrindu. Teigta, jog R.Karbauskis dviem savo sūnums padovanojo apie 7 mln. eurų, tačiau dovanojimo sandorių nenurodė privačių interesų deklaracijoje.

 

- Buvęs KTU rektorius P.Baršauskas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad buvęs Kauno technologijos universiteto (KTU) rektorius Petras Baršauskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimą naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti (3 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

Tyrimas atliktas Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus (AEPK) kreipimosi pagrindu. Tiriant nustatyta, kad P.Baršauskas pasirašė KTU darbuotojų parengtus AEPK tarnybai skirtus atsakymus, susijusius su galimais P.Baršausko akademinės etikos pažeidimais dėl habilitacijai pateiktos monografijos. VTEK vertinimu, savo parašu patvirtindamas parengtų atsakymų teisingumą, P.Baršauskas sutapatino asmeninio pobūdžio raštus su KTU veiklos raštais ir tokiu būdu pasinaudojo KTU žmogiškaisiais ištekliais ne tarnybos tikslais.

 

- VĮ „Registrų centras“ darbuotojai M.Žaliukas ir S.Kvedaravičius pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus pažeidė VĮ „Registrų centras“ Sertifikatų centro vadovas Mindaugas Žaliukas (4 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 dalis) ir buvęs Infrastruktūros valdymo departamento viršininkas Saulius Kvedaravičius (6 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktas, 7 straipsnio 1 dalis).

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Tiriant nustatyta, kad M.Žaliukas turėjo pateikti privačių interesų deklaraciją iki 2012 m. rugsėjo pabaigos, tačiau tai padarė tik 2017 m. lapkritį – po to, kai VTEK pradėjo tyrimą dėl jo elgesio.

Eidamas pareigas VĮ „Registrų centras“, M.Žaliukas turi administravimo įgaliojimus: jam suteikta teisė vadovauti Sertifikatų centrui, skirstyti darbus šio centro darbuotojams, kontroliuoti jų rengiamų dokumentų teisingumą ir pan. Dėl šios priežasties M.Žaliukui galioja pareiga deklaruoti privačius interesus.

Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad, 2012 m. rugsėjį, teikdamas privačių interesų deklaraciją, S.Kvedaravičius privalėjo nurodyti esąs daugiabučių namų savininkų bendrijos „Vytenio loftai“ pirmininku bei duomenis apie savo sutuoktinę, tačiau šį ryšį jis deklaravo tik 2017 m. gruodį.

VTEK vertinimu, buvusiam VĮ „Registrų centras“ Infrastruktūros valdymo departamento viršininkui nekilo pareiga deklaruoti ryšį su tikrąja ūkine bendrija „Progesa“, kadangi S.Kvedaravičiui einant minėtąsias pareigas ši bendrija buvo išregistruota iš juridinių asmenų registro. Todėl dėl šių aplinkybių tyrimas nutrauktas. Taip pat VTEK nutraukė tyrimą dėl aplinkybių, susijusių su 2017 metais sudarytų dviejų pirkimo sandorių ir vieno nekilnojamo turto nuomos sandorio deklaravimu. Pareiga deklaruoti šias aplinkybes šiuo atveju S.Kvedaravičiui nekilo, nes sandoriai sudaryti jam jau nustojus eiti vadovaujančias pareigas VĮ „Registrų centras“ (einant Informacinių technologijų centro sistemos architekto pareigas).

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

 

- Alytaus miesto savivaldybės vicemerė V.Gibienė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Valė Gibienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (7 straipsnio 1 dalis).

Tyrimą VTEK atliko nepritarusi Alytaus miesto savivaldybės Etikos komisijos atliktam V.Gibienės veikos įvertinimui. Tirdama VTEK nustatė, kad 2016 m. kovo pradžioje politikė sudarė automobilio pirkimo sandorį, o tų pačių metų balandžio pabaigoje tapo paveldėtoja (sudarė vienašalį sandorį). Šias aplinkybes ji turėjo nurodyti savo privačių interesų deklaracijoje per 30 kalendorinių dienų, tačiau tai padarė tik 2017 m. gegužę – daugiau, nei po metų.  

Privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių viešųjų ir privačių interesų konfliktų valstybinėje tarnyboje prevencijos priemonių, kurianti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi. Interesų deklaravimo svarbą pabrėžia ir Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO) bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO). Jei valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys nedeklaruoja privačių interesų, daroma žala valstybinės tarnybos skaidrumo įvaizdžiui.


- Pradėti tyrimą dėl Šiaulių miesto savivaldybės politiko A.Kulikausko elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario ir Šiaulių rajono Kairių pagrindinės mokyklos direktoriaus Artūro Kulikausko elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, savo privačių interesų deklaracijoje A.Kulikauskas nenurodė duomenų apie savo vadovaujamoje mokykloje dirbantį sūnų, savivaldybės tarybai pavaldžioje Šiaulių plaukimo mokykloje dirbančią seserį, o taip pat duomenų apie savo sugyventinę. Pranešime teigiama ir tai, kad politikas yra Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narys ir galbūt ne kartą sprendė klausimus, susijusius su minėtosiomis aplinkybėmis.


- Pradėti tyrimą dėl 39 Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų narių elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimus dėl Kultūros paveldo departamento (KPD) Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų narių elgesio. Bus aiškinamasi, ar 39 penkių vertinimo tarybų nariai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų numatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK pradėjo savo iniciatyva, patikrinusi, kaip šie asmenys vykdo minėtojo teisės akto reikalavimus teikti privačių interesų deklaracijas. Atlikti tokį patikrinimą VTEK nusprendė po to, kai praėjusią savaitę konstatavo pažeidimą KPD Penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nariui Norbertui Černiauskui dėl laiku nepateiktos privačių interesų deklaracijos.


- Išplėsti tyrimą dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos specialistės S.Kazlauskienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) išplėtė atliekamą tyrimą dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos specialistės Stasės Kazlauskienės elgesio. Papildomai bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Seimo Antikorupcijos komisijos persiųstų dokumentų pagrindu bus tiriamos aplinkybės, kai S.Kazlauskienė rengė savo buvusiai darbovietei – „VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninei“ – adresuotus raštus. Jais buvo reikalaujama nutraukti gydymo įstaigos sudarytas teisinių paslaugų pirkimo sutartis, tarp kurių – ir sutartį su advokatų kontora, atstovaujančia ligoninei darbo ginče, kuriame dalyvauja pati S.Kazlauskienė, kaip buvusios darbovietės profesinės sąjungos atstovė, bei jos sutuoktinis, kaip buvęs ligoninės darbuotojas.

Tyrimą VTEK pradėjo pernai lapkritį VšĮ „Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė“ pranešimo pagrindu. Aiškinamasi, ar, galbūt atstovaudama savo sutuoktinio ir brolio interesams Darbo ginčų komisijoje, S.Kazlauskienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti privačių asmenų interesams valstybės ar savivaldybių institucijose.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti