- Žalgirio klinikos vadovės A.Pūrienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) trečiadienį posėdyje vertins, ar VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos direktorė Alina Pūrienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei draudimų valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui naudotis pareigomis, galiomis ir vardu, siekiant paveikti interesų konfliktą keliantį kitų asmenų sprendimą.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, 2017 m. rugsėjį į Žalgirio kliniką pagal siuntimą atvykusiam pacientui po apžiūros A.Pūrienė įteikė raštelį, kuriame nurodė gydymui registruotis IĮ „Periodont“. Pastarojoje dirba pati A.Pūrienė, o įmonei vadovauja jos sutuoktinis. VTEK savo ruožtu atkreipė dėmesį, kad Žalgirio klinikos direktorė galbūt pavėluotai deklaravo duomenis apie pareigas IĮ „Periodont“, Vilniaus universitete, ir VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“, kurioje dirbo 2016 m.

- Lietuvos nacionalinio dramos teatro vadovo pavaduotojos A.J.Pliaugienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Lietuvos nacionalinio dramos teatro (LNDT) generalinio direktoriaus pavaduotoja Aušra Jolanta Pliaugienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Teigta, jog A.J.Pliaugienė kuruoja LNDT skyrių, kuriame teisininke dirba jos sesuo. Taip pat VTEK aiškinosi aplinkybes, kai A.J.Pliaugienė savo privačių interesų deklaracijoje galėjo nenurodyti duomenų, jog yra bendrovės „JUST.TV“ steigėja.

- Vilniaus lopšelio-darželio „Bildukas“ vadovo pavaduotojos T.Mišinos elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Vilniaus lopšelio-darželio „Bildukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Tatjana Mišina nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pranešimo pagrindu. Esą, T.Mišina, laikinai eidama darželio direktorės pareigas, sprendė savo dukters darbo eigos klausimus.

- Buvusios Aplinkos ministerijos tarnautojos E.Meškauskienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar buvusi Aplinkos ministerijos Statybos normavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Edita Meškauskienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo pasibaigus valstybinei tarnybai vienerius metus atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje buvo dirbta paskutinius metus.

Tyrimas atliktas pranešimo pagrindu. Esą, nepraėjus metams po valstybinės tarnybos pabaigos, E.Meškauskienė, kaip Mineralinės vatos gamintojų asociacijos (MVGA) atstovė, kreipėsi į Aplinkos viceministrę dėl susitikimo bei parašė raštą tarnybiniais klausimais. NMVGA prezidente E.Meškauskienė tapo nustojusi eiti pareigas Aplinkos ministerijoje, o pernai lapkritį ji buvo įtraukta į Lietuvoje registruotų lobistų sąrašą.

- Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiojo architekto M.Pakalnio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas ir Miesto plėtros departamento direktorius Mindaugas Pakalnis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK atliko po to, kai nepritarė Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje atlikto tyrimo išvadai. VTEK tyrė aplinkybes, kai M.Pakalnis pareigas savivaldybėje pradėjo eiti 2016 m. balandį, tačiau privačių interesų deklaraciją pateikė tik 2017 m. sausį.

- Nagrinės gautus pranešimus

- Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 10 val. Numatoma trukmė – apie 3 val. Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius).

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386
Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96