- Buvusios sveikatos apsaugos viceministrės A.Bilotienės-Motiejūnienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) trečiadienį posėdyje vertins, ar buvusi sveikatos apsaugos viceministrė A.Bilotienė-Motiejūnienė nenusižengė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimams vengti interesų konflikto, o šiam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas Seimo nario Kazio Starkevičiaus pranešimo pagrindu. Esą, viceministrė galbūt priiminėjo sprendimus, susijusius su savo darboviete – VšĮ Vilniaus universiteto Santaros klinikomis.

 

- VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ valdybos nario M.Šukevičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) trečiadienį vertins, ar VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ valdybos narys Mantas Šukevičius nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK atliko savo inciatyva, remdamasi žurnalistės paklausimu, ar minėtąsias pareigas einantiems asmenims kyla pareiga teikti privačių interesų deklaracijas. Pirminio patikrinimo metu VTEK pastebėjo, kad ne visi VĮ „Valstybinių miškų urėdija“ valdybos nariai yra pateikę privačių interesų deklaracijas.

VPIDVTĮ įpareigoja interesus deklaruoti ir valstybės bei savivaldybių įmonių valdybų narius, o taip pat akcinių bendrovių bei uždarųjų akcinių bendrovių stebėtojų tarybų ir valdybų narius, jei bendrovių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei. Šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje.

 

- Visagino savivaldybės tarybos nario S.Kotovo elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) trečiadienį vertins, ar Visagino savivaldybės tarybos narys Sergejus Kotovas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Jame teigiama, kad 2017 m. gruodį S.Kotovas dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje svarstant ir priimant sprendimą, kuriuo asociacijų mokyklinio amžiaus vaikų grupėms perpus sumažintas mokestis už naudojimąsi savivaldybės biudžetinės įstaigos – Visagino rekreacijos paslaugų centro – patalpomis. Nurodyta, kad politikas yra asociacijos krepšinio klubo „Naks“ viceprezidentas. Be to, teigta, kad jis šio ryšio nėra nurodęs savo privačių interesų deklaracijoje.

 

- Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

- Svarstys kitus veiklos klausimus

 

Posėdžio pradžia – 10 val. Numatoma trukmė – apie 3,5 val. Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius).

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386
Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96