- Seimo narys A.Ažubalis pažeidė įstatymo nuostatas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Seimo narys Audronius Ažubalis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktai, 7 straipsnio 1 dalis).

Tyrimą VTEK atliko žurnalisto kreipimosi pagrindu. Tiriant nustatyta, kad A.Ažubalis šių metų vasarį pavėluotai deklaravo duomenimis apie sutuoktinės darbą VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninėje bei tris 2017 m. sudarytus sandorius: su UAB „Swedbank lizingas“ – du automobilio išperkamosios nuomos sandorius bei su UAB „Raitas“ – transporto priemonės pardavimo sandorį.

Privačių interesų deklaravimas yra svarbi interesų konfliktų prevencijos priemonė. Privačių interesų deklaravimo svarbą akcentuoja ir Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO) bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO).

 

- VRK narė O.Kilkinova pažeidė įstatymo nuostatas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narė Olga Kilkinova pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 straipsnio 1 dalis).

Tiriant nustatyta, kad O.Kilkinova VRK nare buvo paskirta 2017 m. rugsėjo pabaigoje, tačiau šias pareigas privačių interesų deklaracijoje nurodė pavėlavusi – šių metų sausio pabaigoje.

Pagal VPIDVTĮ, privačių interesų deklaravimas yra nuolatinis procesas: pirmą kartą deklaracija užpildoma per 30 kalendorinių dienų nuo priėmimo į pareigas valstybinėje tarnyboje dienos, po to ją būtina per 30 kalendorinių dienų patikslinti kaskart, kai atsiranda naujų deklaruotinų duomenų ar pasikeičia jau deklaruotieji.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias VPIDVTĮ nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

Tyrimas atliktas privataus asmens pranešimo pagrindu.

 

- Tirti keturių viceministrų elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimus dėl keturių viceministrų elgesio: Miglės Tuskienės (finansų), Vytauto Umbraso ir Giedrimo Jeglinsko (krašto apsaugos), Vilmos Augienės (socialinės apsaugos ir darbo). Bus aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų (VPIDVTĮ) nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimus VTEK pradėjo žurnalistės atsiųstos informacijos pagrindu.

Tyrimams atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimų pradėjimas savaime nereiškia pažeidimų nustatymo.


- Tirti Joniškio rajono savivaldybės politikės R.Misiūnienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl  Joniškio rajono savivaldybės tarybos narės Rimantės Misiūnienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų (VPIDVTĮ) vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas Joniškio rajono savivaldybės mero Gedimino Čepulio pranešimo pagrindu. Jis teigė, jog R.Misiūnienė šių metų vasario pradžioje dalyvavo savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje sprendžiant dėl savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo, kuriame buvo įtraukta ir su seniūnijų veikla susijusi programa. Esą, politikės duktė dirba Joniškio seniūnijoje, todėl R.Misiūnienė galėjo būti šališka.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti Kauno miesto savivaldybės mero visuomeninių patarėjų elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimus dėl Kauno miesto savivaldybės mero 23 esamų ir 4 buvusių visuomeninių patarėjų elgesio: Algio Krupavičiaus, Monikos Petraitės, Ramūno Širvio, Dainiaus Pavalkio, Aidos Radauskaitės, Ingridos Visockienės, Pauliaus Nezabitausko, Sauliaus Kromalco, Jolantos Alekseriūnienės, Konstantino Pesenkos, Gedimino Petrausko, Remigijaus Rimkevičiaus, Gintauto Natkevičiaus, Rimanto Benečio, Virginijos Adomaitienės, Tomo Žebuolio, Antano Etnerio, Donato Bacevičiaus, Gintaro Grigonio, Irenos Segalovičienės, Roberto Rukaičio, Svetlanos Kauzonienės, Sauliaus Aido Laurusevičiaus, Sandros Gražulytės, Vaido Petrulio, Gyčio Urbonavičiaus ir Lauros Varžinskienės. Bus aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų (VPIDVTĮ) nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimai pradėti Kauno miesto savivaldybės tarybos Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos pranešimo pagrindu. Bus tiriamos aplinkybės, kai šie asmenys galbūt nedeklaravo arba pavėlavo deklaruoti privačius interesus. Tyrimams atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimų pradėjimas savaime nereiškia pažeidimų nustatymo.

VTEK taip pat nusprendė pavesti Kauno miesto savivaldybei įvertinti mero patarėjo ryšiams su visuomene Tomo Grigalevičiaus elgesį dėl galbūt netinkamai deklaruojamų privačių interesų.

TS-LKD frakcija pranešė, jog T.Grigalevičius papildomai dirba UAB „Centrinis knygynas“ ir kėlė klausimą, ar šis valstybės tarnautojas nepažeidė VPIDVTĮ nuostatų dėl privačių interesų deklaravimo. VTEK pirminio patikrinimo duomenys rodo, kad T.Grigalevičius galbūt pavėluotai pateikė privačių interesų deklaraciją, kai savivaldybėje pradėjo eiti patarėjo pareigas, o taip pat galbūt vėlavo patikslinti deklaracijos duomenis, kai įsidarbino UAB „Centrinis knygynas“.

Apie atlikto tyrimo rezultatus Kauno miesto savivaldybė privalės informuoti VTEK per vieną mėnesį. Gavusi tyrimo išvadą bei ją pagrindžiančius dokumentus, VTEK spręs, ar atliktas teisinis T.Grigalevičiaus elgesio vertinimas atitinka VPIDVTĮ nuostatas.

 
- Tirti Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybų narių elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimus dėl Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių trylikos valdybų narių elgesio: Ramūno Paškevičiaus, Algimanto Stasio Anužio, Eugenijaus Ušpuro ir Nerijaus Mordo (AB „Kauno energija“), Rosvydo Marcinkevičiaus ir Virginijaus Visocko (UAB „Kauno aikštelė“), Gintaro Skobo ir Ernesto Skobo (UAB „Stoties turgus“), Gedimino Antano Kunčino ir Vytauto  Juodagalvio (UAB „Laboratorinių bandymų centras“), Petro Ganiprausko (UAB „Kauno autobusai“ ir UAB „Kauno aikštelė“), Ramūno Širvio (UAB „Kauno autobusai“ ir UAB „Stoties turgus“) bei Konstantino Pesenkos (UAB „Kauno vandenys“ ir UAB „Stoties turgus“).

VTEK aiškinsis, ar šie asmenys, galbūt nedeklaruodami arba vėluodami tai padaryti, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų (VPIDVTĮ) nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimai pradėti žurnalisto atsiųsto pranešimo pagrindu. Tyrimams atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimų pradėjimas savaime nereiškia pažeidimų nustatymo.

Dėl devynių valdybos narių elgesio, kurie eina pareigas savivaldybės 100 procentų kontroliuojamose bendrovėse, VTEK pavedė tyrimus atlikti Kauno miesto savivaldybės administracijai: dėl UAB „Kauno autobusai“ valdybos narių Mindaugo Plūko, Arūno Samochino ir Audriaus Lukoševičiaus; dėl UAB „Kauno vandenys“ ir UAB „Kauno švara“ valdybos nario Mindaugo Šimkaus; dėl UAB „Kauno vandenys“ valdybos narių Antano Etnerio ir Gedimino Ganatausko, o taip pat – dėl UAB „Kauno švara“ valdybos narių Petro Ganiprausko (anksčiau minėtojo valdybos nario bendrapavardis), Jolitos Kruopienės ir Vyto Snarskio. Pavesta ištirti, ar šie asmenys nepažeidė VPIDVTĮ reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Apie atliktų tyrimų rezultatus Kauno miesto savivaldybės administracija privalės informuoti VTEK per vieną mėnesį. Gavusi tyrimų išvadas bei jas pagrindžiančius dokumentus, VTEK spręs, ar atliktas teisinis asmenų elgesio vertinimas atitinka VPIDVTĮ nuostatas.

Šįmet sausį įsigaliojo VPIDVTĮ pataisos, išplėtusios privačius interesus deklaruojančių asmenų ratą. Deklaracijas nuo šiol privalu teikti ir valstybės bei savivaldybių įmonių valdybų nariams, akcinių bendrovių bei uždarųjų akcinių bendrovių stebėtojų tarybų ir valdybų nariams, jei bendrovių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei. Deklaruoti jie turėjo iki šių metų vasario 1 d., jei pareigas pradėjo eiti anksčiau, o šiemet pareigas pradedantys eiti asmenys turi deklaruoti per 30 kalendorinių dienų. Šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje.


- Tirti Vilniaus rajono savivaldybės žalos apskaičiavimo komisijos nario P.Auglio ir buvusio nario V.Steponėno elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimus dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, naminiams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo komisijos nario Povilo Auglio ir buvusio šios komisijos nario Vytauto Steponėno elgesio. Bus aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų (VPIDVTĮ).

Tyrimai pradėti gauto pranešimo pagrindu. Bus tiriamos aplinkybės, kai V.Steponėnas ir P.Auglys dalyvauja medžiotojų klubo „Skala“ veikloje, o žalos apskaičiavimo komisijoje galbūt sprendė klausimus dėl žemės plotų, kuriuose minėtojo klubo nariai medžioja. Taip pat bus aiškinamasi, ar V.Steponėnas ir P.Auglys nepažeidė VPIDVTĮ nuostatų dėl tinkamo privačių interesų deklaravimo.

Tyrimams atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimų pradėjimas savaime nereiškia pažeidimų nustatymo.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti