(2018-05-30 papildyta pirmais 4 sprendimais)

- Nutraukti tyrimą dėl buvusio žemės ūkio viceministro A.Bogdanovo elgesio

Nesant pakankamai duomenų teisiniam asmens veikos vertinimui, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė nutraukti tyrimą dėl buvusio žemės ūkio viceministro Artūro Bogdanovo elgesio. Buvo aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas buvo pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, A.Bogdanovas privačių interesų deklaracijoje nenurodė duomenų apie tai, jog naudojasi UAB „Geosmart“ priklausančiu automobiliu.

Tyrimo metu nustatyta, kad ryšį su šia bendrove A. Bogdanovas deklaravo nepažeisdamas VPIDVTĮ nustatytų terminų ir tvarkos. Tačiau pagrįstų duomenų, kad prie Žemės ūkio ministerijos stovėjusiu automobiliu, kurio valdytojas yra UAB „Geosmart“, naudojosi būtent A.Bogdanovas nenustatyta. Taip pat nenustatyta, kad jis, kaip privatus asmuo, būtų sudaręs kokį nors sandorį dėl pranešime nurodyto automobilio.

 

- Nutraukti tyrimą dėl Klaipėdos jūrininkų ligoninės Chirurgijos klinikos vedėjo A.Razbadausko elgesio

Nesant pakankamai duomenų teisiniam asmens veikos vertinimui, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nutraukė tyrimą dėl VšĮ „Klaipėdos jūrininkų ligoninė“ (KJL) Chirurgijos klinikos vedėjo Artūro Razbadausko elgesio. Buvo aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo dalyvauti sprendžiant ar kitaip paveikiant interesų konfliktą keliančius klausimus bei reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas buvo pradėtas KJL darbuotojo pranešimo pagrindu. Jame teigta, kad ligoninė ir kompanija „Pfizer Inc.“ ketino sudaryti klinikinio tyrimo sutartį, kurios projekte A.Razbadauskas nurodytas kaip pagrindinis tyrėjas. Su gydytoju būtų pasirašyta atskira sutartis, nustatant jo įsipareigojimus bei apmokėjimą už suteiktas paslaugas. Esą, A.Razbadauskas kreipėsi į ligoninės direktorių, kritikuodamas sutarties projektui teikiamas pastabas, ir tokiais veiksmais galbūt siekė paveikti sprendimą dėl jam naudingos sutarties pasirašymo.

Tyrimo metu nenustatyta vienareikšmių duomenų,  kad A.Razbadauskas būtų dalyvavęs sutarties pasirašymo procedūrose arba daręs poveikį sutartį rengiantiems ar ją pasirašyti turėsiantiems darbuotojams. Tirdama VTEK negavo jokių rašytinių įrodymų, liudijančių A.Razbadausko VPIDVTĮ prieštaraujančius veiksmus.

 


- Tirti Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidento R.Dargio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidento Roberto Dargio elgesio.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Bus aiškinamasi, ar R.Dargis, kaip LPK prezidentas, prezidiumo ir valdybos pirmininkas, turi pareigą deklaruoti privačius interesus, taigi – ir privačių interesų deklaracijoje nurodyti, jog eina VšĮ „Kauno technologijos universitetas“ tarybos nario pareigas.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 


- Tirti Palangos miesto savivaldybės politikės E.Kuznecovos elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos narės Elenos Kuznecovos elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas nepritarus Palangos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimui. VTEK tirs aplinkybes, kai E.Kuznecova, galbūt nenusišalino 2015 m. rugsėjį vykusiame savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje, svarstant su šalto vandens normų nustatymu susijusį klausimą, kai politikė ir jos sutuoktinis yra UAB „Palangos vandenys“ akcininkai.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 

- Laiku nedeklaravęs sandorių, Seimo narys A.Skardžius pažeidė įstatymą

Seimo narys Artūras Skardžius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 7 straipsnio 1 dalis). Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Atlikus privačių interesų deklaracijų duomenų analizę ir išnagrinėjus kitus tyrimo duomenis nustatyta, kad A.Skardžius penkis 2017 m. sudarytus deklaruotinus (viršijančius 3 tūkst. eurų sumą) sandorius savo privačių interesų deklaracijoje nurodė nesilaikydamas VPIDVTĮ nustatyto 30-ies kalendorinių dienų termino. Trys iš jų – kartu su sutuoktine sudaryti žemės pardavimo sandoriai; kiti du – valstybės politiko sutuoktinės fiziniam asmeniui suteikta paskola ir A.Skardžiaus su AB SEB banku sudarytas automobilio lizingo sutartis.

Tyrimas atliktas žurnalistės atsiųsto pranešimo ir žiniasklaidoje skelbtos informacijos pagrindu (2018-04-12 portalo „15min“ publikacija „Įdomūs R. Karbausko kaimynai: prie Meilės įlankos žemę valdo A.Skardžiaus žmona, kyla abejonių dėl sandorių deklaravimo“ ir 2018-04-13 – „Po 15min publikacijos apie neatskleistus sandorius prie Meilės įlankos A.Skardžius papildė deklaraciją“).

 

- Pavėlavusi pateikti privačių interesų deklaraciją, VRK narė A.Žilinskienė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narė Aistė Žilinskienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (4 straipsnio 1 dalis ir 5 straipsnio 1 dalis).

Tyrimo duomenys rodo, kad A.Žilinskienė VRK narės pareigas pradėjo eiti 2017 m. birželį, tačiau privačių interesų deklaraciją pateikė po daugiau nei pusmečio – šių metų vasarį, kai VPIDVTĮ reikalauja pateikti privačių interesų deklaraciją per 30 kalendorinių dienų nuo pareigų pradžios.

VTEK pabrėžia, kad VPIDVTĮ nenustato išimčių ar lengvinančių aplinkybių, kai galima nesilaikyti šio teisės akto nuostatų, įpareigojančių tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus.

VTEK rekomenduoja VRK pirmininkei ir VRK administracijai priminti naujai pareigas pradėjusiems eiti VRK nariams apie valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims VPIDVTĮ nustatytą pareigą laiku ir tinkamai teikti privačių interesų deklaracijas.

Tyrimas atliktas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko Ramūno Karbauskio pranešimo pagrindu.

 

- Pavėlavęs deklaruoti privačius interesus, buvęs žemės ūkio ministro visuomeninis patarėjas A.Kontautas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad buvęs žemės ūkio ministro visuomeninis patarėjas Antanas Kontautas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) nuostatas, reglamentuojančias privačių interesų deklaravimą (4 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 dalis, 6 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 7 straipsnio 1 dalis).

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Tyrimo duomenys rodo, kad A.Kontautas žemės ūkio ministro visuomeninio patarėjo pareigas pradėjo eiti 2017 m. sausio pradžioje, tačiau privačių interesų deklaraciją pateikė nesilaikydamas VPIDVTĮ nustatyto 30 kalendorinių dienų termino. Jis taip pat pavėlavo pateikti duomenis apie galiojančius ir kitus per paskutinius metus sudarytus 3 tūkst. eurų vertę viršijančius sandorius.

 

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti