- Buvusios Vilniaus Sausio 13-osios mokyklos vyriausiosios buhalterės E.Demšytės-Kazlauskienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar buvusi Vilniaus Sausio 13-osios mokyklos vyriausioji buhalterė Edita Demšytė-Kazlauskienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos kreipimosi pagrindu. Tirtos aplinkybės, ar E.Demšytė-Kazlauskienė nesprendė su savo motina susijusių klausimų. Taip pat VTEK aiškinosi, ar E.Demšytė-Kazlauskienė laiku ir tinkamai deklaravo privačius interesus.

- Šešių esamų ir buvusių Kultūros paveldo departamento nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos narių elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar šeši esami ir buvę Kultūros paveldo departamento Penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (PNKPVT) nariai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų numatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Bus vertinamas Salvijaus Kulevičiaus, Mindaugo Pakalnio, Virgilijaus Pugačiausko, Skaidrės Urbonienės, Ritos Vėlyvienės ir Audronės Vyšniauskienės elgesys.

Tyrimą VTEK atliko savo iniciatyva, patikrinusi, kaip šie asmenys vykdo minėtojo teisės akto reikalavimus teikti privačių interesų deklaracijas.

- Šešių Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybų narių elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins šešių Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybų narių – Ramūno Paškevičiaus, Algimanto Stasio Anužio (AB „Kauno energija“), Gedimino Antano Kunčino ir Vytauto Juodagalvio (UAB „Laboratorinių bandymų centras“), o taip pat Rosvydo Marcinkevičiaus ir Virginijaus Visocko (UAB „Kauno aikštelė“) elgesį.

VTEK atlikto tyrimo metu aiškinosi, ar šie asmenys, galbūt nedeklaruodami arba vėluodami tai padaryti, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimai atlikti gauto pranešimo pagrindu.

- Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

- Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 10 val. Numatoma trukmė – apie 4,5 val. (galima trumpa pertrauka). Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius).

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386
Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96