- Prienų rajono savivaldybės mero A.Vaicekausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Teigta, kad meras savo privačių interesų deklaracijose nenurodė duomenų apie sūnų ir žentą bei įmones, kurioms jie vadovauja, o savivaldybės taryba, esą, 2016 ir 2017 m. sprendė klausimus dėl smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo. Taip pat teigiama, kad A.Vaicekauskas, būdamas pajininku bei paskolos gavėju, nėra deklaravęs ryšio su kredito unija „Prienų taupa“ kooperatine bendrove. O savivaldybės tarybai 2015-2017 m. sprendžiant klausimus dėl savivaldybės ir minėtosios unijos ilgalaikio turto nuomos sutarties keitimo bei nutraukimo, meras šiuose posėdžiuose nenusišalino.

Pranešime taip pat buvo minima, kad meras yra sudaręs paskolos sandorį su AB „Swedbank“, tačiau 2016 ir 2017 m. nenusišalino savivaldybės tarybai balsuojant dėl savivaldybės paskolų šiam bankui grąžinimo termino pratęsimo. Be kita ko pranešta, kad A.Vaicekauskas nedeklaravo narystės Prienų ūkininkų sąjungoje, dėl kurios taip pat galėjo spręsti klausimus 2015 m. vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje, o taip pat nedeklaravo vykdomos ūkininko veiklos sandorių. Papildomai VTEK aiškinosi aplinkybes, kai politikas galbūt nenusišalino ir savivaldybės tarybos posėdyje balsavo dėl savivaldybės sudarytos turto panaudos sutarties su Prienų ūkininkų sąjunga nutraukimo. Jis yra šios sąjungos narys.

Taip pat pranešime teigta, kad meras neužtikrino ir tinkamos kontrolės, jog Prienų rajono Jiezno gimnazijos direktorė, Stakliškių gimnazijos direktorius ir VšĮ Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius nustatyta tvarka ir terminais deklaruotų privačius interesus.

- Buvusio LRT tarybos pirmininko Ž.Pečiulio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar buvęs VšĮ „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ (LRT) tarybos pirmininkas Žygintas Pečiulis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.
Tyrimas atliktas Seimo nario Naglio Puteikio pranešimo pagrindu. VTEK aiškinosi, ar Ž.Pečiulis nepriiminėjo interesų konfliktą galėjusių sukelti sprendimų dėl savo žento, kuris dirba LRT, darbo eigos.


- Buvusio ŽŪM Žuvininkystės departamento vyriausiojo patarėjo V.Grušausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Žuvininkystės departamento vyriausiasis patarėjas Vytautas Grušauskas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais pateikti privačių interesų deklaraciją, draudimo naudotis valstybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose. 

Tyrimas atliktas gautų pranešimų pagrindu. Teigta, jog V.Grušauskas yra ŽŪM patalpose veikiančios Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacijos „Nemunas“ prezidentas. Esą ši asociacija galbūt naudoja ŽŪM automobilį ir kitą turtą. Taip pat teigta, jog asociacija gauna finansavimą iš ŽŪM.

- Keturiolikos esamų ir buvusių Kultūros paveldo departamento nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų narių elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar penkiolika Kultūros paveldo departamento Pirmosios, Trečiosios, Ketvirtosios ir Penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų nariai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų numatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Bus vertinamas Ramūno Kondrato, Ingos Zakšauskienės, Arūno Borutos, Audronės Šolienės, Inesos Alistratovaitės-Kurtinaitienės, Ilonos Vaškevičiūtės, Eligijaus Juvencijaus Morkūno, Rasos Butvilaitės-Petrauskienės, Kęstučio Lupeikio, Romo Pakalnio, Lauryno Kurilos, Gyčio Piličiausko, Arūno Bubnio ir Audronės Vyšniauskienės elgesys. 

Tyrimus VTEK atliko savo iniciatyva, patikrinusi, kaip šie asmenys vykdo minėtojo teisės akto reikalavimus teikti privačių interesų deklaracijas. VTEK jau yra priėmusi sprendimus dėl 24-ių Kultūros paveldo departamento Antrosios, Trečiosios ir Ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų narių elgesio.

- Kauno miesto savivaldybės mero visuomeninio patarėjo V.Petrulio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Kauno miesto savivaldybės mero visuomeninis patarėjas ir buvęs Kultūros paveldo departamento Trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos narys Vaidas Petrulis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. 

Tyrimas atliktas Kauno miesto savivaldybės tarybos Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos pranešimo pagrindu. Tirtos aplinkybės, kai V.Petrulis galbūt nedeklaravo arba pavėlavo deklaruoti privačius interesus.

VTEK jau yra priėmusi sprendimus dėl kitų šešiolikos Kauno miesto savivaldybės mero visuomeninių patarėjų.

- Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9:00. Numatoma trukmė – apie 4 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius).

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386
Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96