- Seimo nario padėjėjų-sekretorių – A. Skaržauskienės ir V. Polzunovaitės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar dvi Seimo nario padėjėjos-sekretorės – Apolonija Skaržauskienė ir Viktorija Polzunovaitė – nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, A.Skaržauskienė nėra deklaravusi, jog yra asociacijos „Pilietinis judėjimas „Kartu“ narė. Taip pat tirta, ar V.Polzunovaitė laiku pateikė privačių interesų deklaraciją, kai pradėjo eiti pareigas Seimo kanceliarijoje.

- Buvusio VĮ „Lietuvos paminklai“ darbuotojo J.Kavaliausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar buvęs VĮ „Lietuvos paminklai“ darbuotojas Jaunius Kavaliauskas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Pirminio patikrinimo duomenys rodo, kad, eidamas pareigas VĮ „Lietuvos paminklai“, J.Kavaliauskas galbūt nepatikslino savo privačių interesų deklaracijos duomenimis apie 2016 m. pasikeitusią sutuoktinės darbovietę.

- UAB „Dzūkijos vandenys“ valdybos nario D.Tamausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar UAB „Dzūkijos vandenys“ valdybos narys Darius Tamauskas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK atliko gauto pranešimo pagrindu. Esą, D.Tamauskas galbūt nepateikė privačių interesų deklaracijos. Nuo šių metų sausio pareiga deklaruoti privačius interesus taikoma ir stebėtojų tarybų bei valdybų nariams akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei.

- Kauno miesto savivaldybės mero visuomeninių patarėjų elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins devynių Kauno miesto savivaldybės mero esamų ir buvusių visuomeninių patarėjų elgesį: Algio Krupavičiaus, Monikos Petraitės, Dainiaus Pavalkio, Rimanto Benečio, Virginijos Adomaitienės, Tomo Žebuolio, Donato Bacevičiaus, Irenos Segalovičienės ir Svetlanos Kauzonienės.

Aiškintasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

- Buvusio AB „Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus pavaduotojo G.Bakano elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar buvęs AB „Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus pavaduotojas Gerimantas Bakanas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme numatytų apribojimų įsidarbinti.

Tyrimas atliktas Seimo nario Algirdo Butkevičiaus pranešimo pagrindu. Esą, nustojęs eiti pareigas AB „Lietuvos geležinkeliai”, G.Bakanas po kelių mėnesių tapo geležinkelio paslaugų ir investicijų grupės „Skinest Rail“ antrinės įmonės „CEE Railroad Reform Fundation“ valdybos nariu.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas draudžia valstybinėje tarnyboje pareigas nustojusiam eiti asmeniui įsidarbinti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, vadovo pavaduotoju, būti šios įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą.

- Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

- Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9:00. Numatoma trukmė – apie 4 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius).

- Seimo nario padėjėjų-sekretorių – A. Skaržauskienės ir V. Polzunovaitės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar dvi Seimo nario padėjėjos-sekretorės – Apolonija Skaržauskienė ir Viktorija Polzunovaitė – nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, A.Skaržauskienė nėra deklaravusi, jog yra asociacijos „Pilietinis judėjimas „Kartu“ narė. Taip pat tirta, ar V.Polzunovaitė laiku pateikė privačių interesų deklaraciją, kai pradėjo eiti pareigas Seimo kanceliarijoje.

- Buvusio VĮ „Lietuvos paminklai“ darbuotojo J.Kavaliausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar buvęs VĮ „Lietuvos paminklai“ darbuotojas Jaunius Kavaliauskas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Pirminio patikrinimo duomenys rodo, kad, eidamas pareigas VĮ „Lietuvos paminklai“, J.Kavaliauskas galbūt nepatikslino savo privačių interesų deklaracijos duomenimis apie 2016 m. pasikeitusią sutuoktinės darbovietę.

 

- UAB „Dzūkijos vandenys“ valdybos nario D.Tamausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar UAB „Dzūkijos vandenys“ valdybos narys Darius Tamauskas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK atliko gauto pranešimo pagrindu. Esą, D.Tamauskas galbūt nepateikė privačių interesų deklaracijos. Nuo šių metų sausio pareiga deklaruoti privačius interesus taikoma ir stebėtojų tarybų bei valdybų nariams akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei.

- Kauno miesto savivaldybės mero visuomeninių patarėjų elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins devynių Kauno miesto savivaldybės mero esamų ir buvusių visuomeninių patarėjų elgesį: Algio Krupavičiaus, Monikos Petraitės, Dainiaus Pavalkio, Rimanto Benečio, Virginijos Adomaitienės, Tomo Žebuolio, Donato Bacevičiaus, Irenos Segalovičienės ir Svetlanos Kauzonienės.

Aiškintasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

- Buvusio AB „Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus pavaduotojo G.Bakano elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar buvęs AB „Lietuvos geležinkeliai” generalinio direktoriaus pavaduotojas Gerimantas Bakanas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme numatytų apribojimų įsidarbinti.

Tyrimas atliktas Seimo nario Algirdo Butkevičiaus pranešimo pagrindu. Esą, nustojęs eiti pareigas AB „Lietuvos geležinkeliai”, G.Bakanas po kelių mėnesių tapo geležinkelio paslaugų ir investicijų grupės „Skinest Rail“ antrinės įmonės „CEE Railroad Reform Fundation“ valdybos nariu.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas draudžia valstybinėje tarnyboje pareigas nustojusiam eiti asmeniui įsidarbinti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, vadovo pavaduotoju, būti šios įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą.

 

- Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

- Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9:00. Numatoma trukmė – apie 4 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius).

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386
Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96