- VRK narės J.Valčiukienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narė Jonė Valčiukienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gautų pranešimų pagrindu. Teigiama, jog J.Valčiukienės sutuoktiniui perleistos neturtinės UAB „Agrokoncernas“ akcininko teisės, galbūt suteikiančios teisę dalyvauti įmonės valdyme. Esą, sutuoktinio ryšio su minėtąja bendrove J.Valčiukienė nėra nurodžiusi savo privačių interesų deklaracijoje. Taip pat pranešta, jog šių metų vasario pabaigoje VRK buvo svarstomas klausimas dėl UAB „Agrokoncernas“ paramos teikimo ir šią informaciją tyrusios VRK darbo grupės išvadų. Esą, šiame posėdyje dalyvavo ir J.Valčiukienė, nors jos sutuoktiniui yra perleistos šios bendrovės akcininko neturtinės teisės.

Papildomai tirtos aplinkybės, ar J.Valčiukienei nekilo interesų konfliktas rengiant, svarstant bei priimant sprendimus, susijusius su Seimo nariu Ramūnu Karbauskiu, kuris 2017 m. kovą J.Valčiukienės sutuoktiniui perleido neturtines kelių bendrovių akcininko (pajininko) teises. Taip pat aiškintasi, ar VRK narė neturėjo privačių interesų deklaracijoje nurodyti savo sutuoktinio ryšių su šiomis bendrovėmis.

 

- BuvusioŽŪM Žuvininkystės departamento vyriausiojo patarėjo V.Grušausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Žuvininkystės departamento vyriausiasis patarėjas Vytautas Grušauskas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais pateikti privačių interesų deklaraciją, draudimo naudotis valstybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose.

Tyrimas atliktas gautų pranešimų pagrindu. Teigta, jog V.Grušauskas yra ŽŪM patalpose veikiančios Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacijos „Nemunas“ prezidentas. Esą ši asociacija galbūt naudoja ŽŪM automobilį ir kitą turtą. Taip pat teigta, jog asociacija gauna finansavimą iš ŽŪM.

 

- Kauno miesto savivaldybės mero visuomeninio patarėjo A.Krupavičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Kauno miesto savivaldybės mero visuomeninis patarėjs Algis Krupavičius nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Tirtos aplinkybės, kai A.Krupavičius galbūt nedeklaravo arba pavėlavo deklaruoti privačius interesus.

 

- VDA rektoriaus Audriaus Klimo ir VDA Klaipėdos fakulteto dekano Alvydo Klimo elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Vilniaus dailės akademijos (VDA) rektorius Audrius Klimas ir VDA Klaipėdos fakulteto dekanas Alvydas Klimas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimai atlikti Švietimo ir mokslo ministerijos persiųsto pranešimo pagrindu. Esą, VDA rektorius galėjo spręsti savo brolio, vadovaujančio VDA Klaipėdos fakultetui, tarnybos eigos klausimus. Taip pat VDA galbūt dirba kiti artimi asmenys, dėl kurių rektorius galėjo priiminėti sprendimus. VTEK vertino ir aplinkybes, kai abu asmenys – VDA rektorius bei Klaipėdos fakulteto dekanas – galbūt pavėlavo pateikti privačių interesų deklaracijas pradėję eiti šias pareigas. Papildomai aiškintasi, ar Alvydas Klimas nepriiminėjo sprendimų dėl fakultete praktinio mokymo specialistu dirbusio savo sūnaus tarnybos eigos.

 

- Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

- Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 10 val. Numatoma trukmė – apie 4 val. (pertrauka – 12:00-12:45).Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius).

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386
Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96