- VRK narė J.Valčiukienė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narė Jonė Valčiukienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (6 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimo metu nustatyta, kad J.Valčiukienė savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė aštuonių bendrovių, kurių dalyviu jos sutuoktinis tapo, kai sudarė akcininko (pajininko) neturtinių teisių (teisių savo nuožiūra balsuoti, pasirašyti sprendimus ir kt.) perleidimo sutartį (viena iš šių bendrovių – UAB „Agrokoncernas“) su Ramūnu Karbauskiu, kuriam priklauso minėtųjų bendrovių akcijos (pajai). Perleidus neturtines teises, E.Valčiukas veikia kaip juridinio asmens aukščiausiojo valdymo organo – visuotinio akcininkų arba pajininkų susirinkimo – vienintelis narys. Tai reiškia, kad jo sprendimai yra vienasmeniai ir galutiniai. VTEK vertinimu, E.Valčiukas tokiu būdu dalyvauja juridinio asmens veikloje ir turi teisę priimti sprendimus.

Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad J.Valčiukienė dalyvavo sprendžiant klausimus, susijusius su bendrovių akcijas jos sutuoktiniui perleidusiu R.Karbauskiu ir nuo šių klausimų nusišalino tik VTEK pradėjus tyrimą jos atžvilgiu. VTEK atkreipia dėmesį, kad R.Karbauskis perleido neturtines bendrovių teises J.Valčiukienės sutuoktiniui, taip pat politikas teikė ją į pareigas VRK. VTEK vertinimu, šios aplinkybės yra asmeninio suinteresuotumo sąvokos elementai ir privataus intereso šaltinis.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidusiais VPIDVTĮ reikalavimus, vienerius metus negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.

- VDA rektorius Audrius Klimas ir VDA Klaipėdos fakulteto dekanas Alvydas Klimas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Vilniaus dailės akademijos (VDA) rektorius Audrius Klimas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (4 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 dalis). Taip pat nuspręsta, kad VDA Klaipėdos fakulteto dekanas Alvydas Klimas pažeidė privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias VPIDVTĮ nuostatas (4 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 dalis).

Tyrimai atlikti Švietimo ir mokslo ministerijos persiųsto pranešimo pagrindu. Tyrimų duomenys rodo, kad VDA rektoriaus pareigas Audrius Klimas eina nuo 2014 m. birželio, tačiau privačių interesų deklaraciją jis pateikė nesilaikydamas nustatyto 30 kalendorinių dienų termino – tik 2017 m. gegužę.

Taip pat nustatyta, kad VDA rektorius Audrius Klimas per pastaruosius trejus metus sprendė savo brolio Alvydo Klimo ir sūnėno tarnybos eigos klausimus VDA Klaipėdos fakultete bei išleido atitinkamus įsakymus. VTEK vertinimu, šiuos veiksmus VDA rektorius atliko veikiamas interesų konflikto. Siekdamas jo išvengti, jis privalėjo nusišalinti, tačiau to nepadarė.

Tyrimo duomenys rodo ir tai, kad 2015 m. rugsėjį VDA rektorius Audrius Klimas pasirašė paramos gavimo sutartį su Lietuvos grafinio dizaino asociacija (LGDA), kurios narys jis pats yra. VTEK neturi duomenų, kad Audrius Klimas būtų šiuo atveju nusišalinęs.

Nesant pakankamai duomenų teisiniam asmens veikos vertinimui, VTEK nutraukė tyrimą dėl aplinkybių, susijusių su LGDA poreikiams naudojamomis VDA priklausančiomis administracinėmis patalpomis. VTEK neturi duomenų, kad VDA rektorius Audrius Klimas būtų priėmęs kokį nors konkretų sprendimą, suteikiantį teisę LGDA naudotis minėtuoju turtu.

Atsižvelgdama į tyrimo metu surinktus duomenis, VTEK rekomenduoja VDA tarybai išspręsti interesų konflikto pašalinimo klausimą rektoriaus veikloje.

Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad VDA Klaipėdos fakulteto dekanas Alvydas Klimas šias pareigas eina nuo 2010 m., tačiau privačių interesų deklaraciją jis pateikė tik 2017 m. balandį.

VTEK nutraukė tyrimą dėl aplinkybių, susijusių su Alvydo Klimo sūnaus įdarbinimu VDA Klaipėdos fakultete.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidusiais privačių interesų deklaravimą reglamentuojančius VPIDVTĮ reikalavimus, vienerius metus negali būti skatinami. Asmenys, pripažinti pažeidusiais kitus šio teisės akto reikalavimus, vienerius metus negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.

- Kauno miesto savivaldybės mero visuomeninis patarėjas A.Krupavičius pažeidė įstatymą laiku nedeklaruodamas privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Kauno miesto savivaldybės mero visuomeninis patarėjas Algis Krupavičius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 7 straipsnio 1 dalis).

Tyrimo metu VTEK nustatė, kad A.Krupavičiui pareiga papildyti privačių interesų deklaraciją duomenimis apie savivaldybės mero visuomeninio patarėjo pareigas kilo nuo atitinkamo pažymėjimo išdavimo dienos, t.y. nuo 2015 m. liepos. Tačiau duomenimis apie šias pareigas jis deklaraciją papildė tik šių metų balandį.

VTEK pabrėžia, kad, jei asmeniui kyla abejonių dėl jam taikomos privačių interesų deklaravimo pareigos, jis turi imtis visų priemonių tai išsiaiškinti ir tinkamai įgyvendinti VPIDVTĮ nuostatas, jei jos jam taikomos.

- Buvęs ŽŪM Žuvininkystės departamento vyriausiasis patarėjas V.Grušauskas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvęs Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Žuvininkystės departamento vyriausiasis patarėjas Vytautas Grušauskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais pateikti privačių interesų deklaraciją (4 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 dalis).

Tyrimas atliktas gautų pranešimų pagrindu. Tyrimo metu nustatyta, kad patarėjo pareigas Žuvininkystės departamente V.Grušauskas pradėjo eiti 2017 m. lapkritį, taigi privačių interesų deklaraciją privalėjo pateikti per 30 kalendorinių dienų. Tačiau tai jis padarė tik šių metų vasario pabaigoje.
VTEK rekomenduoja ŽŪM kancleriui užtikrinti, kad įstaigoje pareigas pradėję eiti karjeros valstybės tarnautojai VPIDVTĮ nustatyta tvarka ir terminais pateiktų privačių interesų deklaracijas.

Gautame pranešime, kurio pagrindu buvo atliekamas tyrimas, teigta, kad V.Grušauskas yra ŽŪM patalpose veikiančios Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacijos „Nemunas“ prezidentas. Esą ši asociacija galbūt naudoja ŽŪM automobilį ir kitą turtą. Taip pat teigta, jog asociacija gauna finansavimą iš ŽŪM. Nesant pakankamai duomenų teisiniam asmens veikos vertinimui, VTEK tyrimą dėl šių aplinkybių nutraukė.


- Tirti Seimo nario A.Kirkučio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Seimo nario Algimanto Kirkučio elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, jis nedeklaravo pareigų ir narystės asociacijoje „Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios medicinos rūmai“.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti