- G. Povilionio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar VšĮ „Vargonų paveldo centras“ direktorius, Kultūros paveldo centro vyresnysis paminklotvarkininkas, Restauravimo tarybos narys, bei Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos ir Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos narys Girėnas Povilionis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, G. Povilionis rengė restauravimo programas Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios, Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos ir Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros vargonams. Teigta, kad šias programas tvirtina Restauravimo taryba, o G. Povilionis yra jos narys. Taip pat teigta, kad VĮ „Lietuvos paminklai“ organizavo minėtųjų vargonų restauravimo viešuosius pirkimus, kuriuos laimėjo G. Povilionio įsteigta ir vadovaujama VšĮ „Vargonų paveldo centras“. Pranešime teigta, kad, iškilus neaiškumams dėl vargonų restauravimo darbų, Restauravimo taryba vyko šiuos darbus tikrinti, o drauge važiavo ir G. Povilionis. Taip pat, esą, Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisija svarstė klausimą dėl eksperto kategorijos G. Povilioniui suteikimo, o jis yra šios komisijos narys. Be kita ko, aiškintasi, ar G. Povilionis tinkamai deklaravo privačius interesus, jeigu pagal einamas pareigas ši prievolė jam taikoma.

- Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 10 val. Numatoma trukmė – apie 1,5 val. Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius).

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386
Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96