- VšĮ „Vargonų paveldo centras“ direktorius G. Povilionis pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad VšĮ „Vargonų paveldo centras“ (VPC) direktorius Girėnas Povilionis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (3 straipsnio 2 dalis, 4 straipsnio 1 dalis).

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. G. Povilionis yra (buvo) Kultūros paveldo centro vyresnysis paminklotvarkininkas, Restauravimo tarybos narys, bei Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos, Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos narys bei VšĮ „Vargonų paveldo centras“ direktorius, todėl tyrimo metu VTEK, be kita ko, turėjo nustatyti, ar dėl šių pareigų G. Povilionis laikytinas valstybinėje tarnyboje dirbančiu asmeniu, kuriam taikomos VPIDVTĮ nuostatos.

Nustatyta, kad G. Povilioniui VPIDVTĮ nuostatos taikytinos kaip VPC vadovui, kadangi šios pareigos yra susijusios su administravimo įgaliojimais, o VPC 2015–2017 metais iš Kultūros rėmimo fondo yra gavusi finansavimą. Pagal VPIDVTĮ, valstybinėje tarnyboje dirbančiais asmenimis yra laikomi lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų gaunančiose viešosiose įstaigose dirbantys bei administravimo įgaliojimus turintys asmenys. Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad G. Povilionis nėra pateikęs privačių interesų deklaracijos, nors turėjo tai padaryti per 30 kalendorinių dienų nuo bet kokios sutarties dėl VPC finansavimo iš valstybės ar savivaldybių biudžetų ar fondų pasirašymo momento.

Pabrėžtina, kad minėtasis terminas G. Povilioniui pateikti privačių interesų deklaraciją yra sietinas su einamų pareigų statusu ir poreikiu valstybės lėšas gaunančio subjekto vadovui užtikrinti šių lėšų panaudojimo skaidrumą bei įgyvendinti VPIDVTĮ nurodytus tikslus – suderinti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privačius ir visuomenės viešuosius interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, įtvirtinti priimamų sprendimų nešališkumą ir užkirsti kelią atsirasti bei plisti korupcijai valstybinėje tarnyboje.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti