- Kauno miesto savivaldybės mero visuomeninis patarėjas G. Petrauskas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Kauno miesto savivaldybės mero visuomeninis patarėjas Gediminas Petrauskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 7 straipsnio 1 dalis).

Tyrimo metu nustatyta, kad G. Petrauskas savivaldybės mero visuomeninio patarėjo statusą įgijo 2015 m. liepą, kai jam buvo išduotas atitinkamas pažymėjimas. Taigi savo anksčiau teiktą privačių interesų deklaraciją – kurią teikė kaip susiekimo ministro patarėjas – G. Petrauskas privalėjo patikslinti per 30 kalendorinių dienų, kaip tai numato VPIDVTĮ, tačiau to nepadarė.

Privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių viešųjų ir privačių interesų konfliktų valstybinėje tarnyboje prevencijos priemonių, kurianti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi. Interesų deklaravimo svarbą pabrėžia Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO) bei Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO). Jei valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys nedeklaruoja privačių interesų, daroma žala valstybinės tarnybos skaidrumo įvaizdžiui.


- Tirti VĮ „Registrų centras“ direktoriaus buvusio pavaduotojo Rimanto Ramanausko bei dviejų esamų darbuotojų – J. Česnauskienės ir A. Janulevičiaus – elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VĮ „Registrų centras“ direktoriaus buvusio pirmojo pavaduotojo Rimanto Ramanausko, Nemonopolinių paslaugų priežiūros skyriaus vedėjo Alvydo Janulevičiaus ir Kadastro bylų kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojos Jolantos Česnauskienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų.

Tyrimas pradėtas VĮ „Registrų centras“ atsiųstos informacijos pagrindu. Nurodoma, kad visi trys paminėtieji asmenys yra „Lietuvos matininkų asociacijos“ (LMA) nariai. Esą, R. Ramanauskui, kuris taip pat eina ir šios asociacijos prezidento pareigas, galėjo kilti interesų konfliktas, kai jis VĮ „Registrų centre“ dalyvavo organizuojant ir vykdant su LMA susijusius viešuosius pirkimus. Be to, teigiama, kad ryšio su LMA jis nebuvo nurodęs savo privačių interesų deklaracijoje. Su LMA susijusius klausimus eidamas pareigas VĮ „Registrų centre“, esą, sprendė ir A. Janulevičius, o J.Česnauskienė, teigiama, atstovavo LMA, kai ši asociacija dalyvavo VĮ „Registrų centras“ vykdytuose viešuosiuose pirkimuose.

Taip pat nurodyta, kad R. Ramanauskas, eidamas tarnybines pareigas, sprendė su viešojo pirkimo organizavimu ir vykdymu susijusius klausimus, o konkurse dalyvavo ir laimėjo UAB „Hnit-Baltic“. Esą, R. Ramanauską ir UAB „Hnit-Baltic“ vadovą sieja narystė ir bendros pareigos LMA.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.- Tirti advokatų kontoros „Ellex Valiūnas ir partneriai“ partnerės D. Burgienės elgesį galbūt vykdžius neteisėtą lobistinę veiklą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl advokatų kontoros „Ellex Valiūnas ir partneriai“ partnerės Dovilės Burgienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo nuostatų galbūt neteisėtai vykdydama lobistinę veiklą.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Teigiama, kad šių metų birželį D. Burgienė dalyvavo Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdyje ir galbūt veikė kaip lobistė.

Lobistinė veikla – fizinio asmens veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

- Ministras Pirmininkas S. Skvernelis įstatymo nepažeidė, dėl dalies aplinkybių tyrimas nutrauktas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) nuostatų, privačių interesų deklaracijoje nenurodęs savo sutuoktinės investicijos į akcinės bendrovės „Swedbank“ investicinius fondus.

VTEK duomenimis, valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktoje Metinėse gyventojo (šeimos) turto deklaracijoje už 2015 m. S.Skvernelis nurodė sutuoktinės elektronine bankininkyste atliktą investiciją į „Swedbank“ investicinius fondus, šis sandoris šiuo metu yra nutrauktas. VTEK vertinimu, šių duomenų deklaruoti nereikėjo, nes investicinius fondus valdo investicijų valdytojai, kurie investuotojų patikėtus pinigus investuoja į akcijas ir obligacijas pagal investicinio fondo strategiją. Iš to darytina išvada, kad tokio pobūdžio investavimas nesukuria tiesioginio pinigų investuotojo ryšio su konkrečiu juridiniu asmeniu, į kurio akcijas investuoja atitinkamo fondo valdytojas.

Taip pat VTEK nusprendė: kadangi S.Skvernelis nurodė sutuoktinės darbovietę, su kuria ją sieja darbo užmokesčio pagrindu įgytos akcijos, tyrimą šioje dalyje nutraukti. Duomenų, leidžiančių teigti, jog VTEK atliekamam tyrimui aktualiu laikotarpiu S.Skvernelio sutuoktinė būtu buvusi (ar yra) kokių nors dar juridinių asmenų dalyvė (akcininkė) VTEK neturi.

Tyrimo duomenys rodo, kad „Swedbank“ vykdo EKEN programą, pagal kurią darbuotojams kintamoji atlyginimo dalis yra išmokama banko akcijomis su trejų metų atidėjimu. Pagal šią programą jo sutuoktinei banko akcijos taip pat buvo išmokėtos kaip atlyginimo dalis. Akcijomis mokamas kintamasis atlyginimas konvertuojamas į teisę įsigyti tam tikrą akcijų skaičių. Teisę įsigyti akcijas turinčiam dalyviui už veiklos rezultatus, kaip atlyginimo dalis, akcijos yra išmokamos tik pasibaigus trejų metų atidėjimo laikotarpiui ir darbuotojui atitinkant visas programos EKEN sąlygas bei bankui priėmus sprendimą dėl akcijų skyrimo. VTEK vertinimu, šios akcijos buvo gautos kaip atlyginimo dalis, o įstatymas nenumato pareigos privačių interesų deklaracijoje deklaruoti gautą atlyginimą. S. Skvernelis yra deklaravęs duomenis, kad jo sutuoktinė yra banko darbuotoja, taip pat, kad šiame banke turi indėlį, paskolą ir draudimo sutartį. Taigi, VTEK vertinimu, savo sutuoktinės ryšį su „Swedbank“ S.Skvernelis privačių interesų deklaracijoje atskleidė.

Siekiant užtikrinti skaidrumą, VTEK rekomenduoja S.Skverneliui suderinti privačių interesų bei turto deklaracijų duomenis ir nedelsiant papildyti privačių interesų deklaraciją duomenimis apie sutuoktinės turimas akcijas.

VTEK informacija

- Kauno miesto savivaldybės mero visuomeninis patarėjas G. Petrauskas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Kauno miesto savivaldybės mero visuomeninis patarėjas Gediminas Petrauskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 7 straipsnio 1 dalis).

Tyrimo metu nustatyta, kad G. Petrauskas savivaldybės mero visuomeninio patarėjo statusą įgijo 2015 m. liepą, kai jam buvo išduotas atitinkamas pažymėjimas. Taigi savo anksčiau teiktą privačių interesų deklaraciją – kurią teikė kaip susiekimo ministro patarėjas – G. Petrauskas privalėjo patikslinti per 30 kalendorinių dienų, kaip tai numato VPIDVTĮ, tačiau to nepadarė.

Privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių viešųjų ir privačių interesų konfliktų valstybinėje tarnyboje prevencijos priemonių, kurianti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi. Interesų deklaravimo svarbą pabrėžia Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO) bei Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO). Jei valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys nedeklaruoja privačių interesų, daroma žala valstybinės tarnybos skaidrumo įvaizdžiui. 

- Tirti VĮ „Registrų centras“ direktoriaus buvusio pavaduotojo Rimanto Ramanausko bei dviejų esamų darbuotojų – J. Česnauskienės ir A. Janulevičiaus – elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VĮ „Registrų centras“ direktoriaus buvusio pirmojo pavaduotojo Rimanto Ramanausko, Nemonopolinių paslaugų priežiūros skyriaus vedėjo Alvydo Janulevičiaus ir Kadastro bylų kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojos Jolantos Česnauskienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų.

Tyrimas pradėtas VĮ „Registrų centras“ atsiųstos informacijos pagrindu. Nurodoma, kad visi trys paminėtieji asmenys yra „Lietuvos matininkų asociacijos“ (LMA) nariai. Esą, R. Ramanauskui, kuris taip pat eina ir šios asociacijos prezidento pareigas, galėjo kilti interesų konfliktas, kai jis VĮ „Registrų centre“ dalyvavo organizuojant ir vykdant su LMA susijusius viešuosius pirkimus. Be to, teigiama, kad ryšio su LMA jis nebuvo nurodęs savo privačių interesų deklaracijoje. Su LMA susijusius klausimus eidamas pareigas VĮ „Registrų centre“, esą, sprendė ir A. Janulevičius, o J.Česnauskienė, teigiama, atstovavo LMA, kai ši asociacija dalyvavo VĮ „Registrų centras“ vykdytuose viešuosiuose pirkimuose.

Taip pat nurodyta, kad R. Ramanauskas, eidamas tarnybines pareigas, sprendė su viešojo pirkimo organizavimu ir vykdymu susijusius klausimus, o konkurse dalyvavo ir laimėjo UAB „Hnit-Baltic“. Esą, R. Ramanauską ir UAB „Hnit-Baltic“ vadovą sieja narystė ir bendros pareigos LMA.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. 

- Tirti advokatų kontoros „Ellex Valiūnas ir partneriai“ partnerės D. Burgienės elgesį galbūt vykdžius neteisėtą lobistinę veiklą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl advokatų kontoros „Ellex Valiūnas ir partneriai“ partnerės Dovilės Burgienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo nuostatų galbūt neteisėtai vykdydama lobistinę veiklą.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Teigiama, kad šių metų birželį D. Burgienė dalyvavo Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdyje ir galbūt veikė kaip lobistė.

Lobistinė veikla – fizinio asmens veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. 

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti