- Vytauto Grigaravičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Alytaus miesto savivaldybės mero Vytauto Grigaravičiaus elgesys, naudojantis tarnybiniu lengvuoju šios savivaldybės automobiliu, atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, draudžiančius naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti ir naudotis bei leisti naudotis kitiems valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai.

- Tomo Stupurio elgesį

VTEK vertins, ar Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktoriaus Tomo Stupurio elgesys neprieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimams: įpareigojantiems nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus; draudžiantiems naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti ir naudotis bei leisti naudotis kitiems valstybės ar savivaldybių valdomu turtu (nagrinėjamu atveju – tarnybiniu transportu) ne tarnybinei veiklai.

- Vytauto Steponėno elgesį

VTEK vertins, ar valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos Nemenčinės regioninio padalinio vyriausiojo inžinieriaus Vytauto Steponėno elgesys Vilniaus rajono savivaldybės Laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, naminiams gyvūnams ir miškui bei prevencinių priemonių įgyvendinimo finansinio rėmimo apskaičiavimo komisijoje galbūt sprendus ir su Vilniaus medžiotojų klubo „Skala“, kuriai šis asmuo vadovauja, interesais susijusius klausimus, neprieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimams.

- Povilo Auglio elgesį

VTEK vertins, ar valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos Nemenčinės regioninio padalinio Miško želdinimo ir miško apsaugos inžinieriaus Povilo Auglio elgesys Vilniaus rajono savivaldybės Laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, naminiams gyvūnams ir miškui bei prevencinių priemonių įgyvendinimo finansinio rėmimo apskaičiavimo komisijoje (Komisija) galbūt sprendus ir su Vilniaus medžiotojų klubo „Skala“ interesais susijusius klausimus, neprieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimams.

VTEK gautame pranešime nurodoma, esą P. Auglį su Vilniaus medžiotojų klubo „Skala“ vadovu V. Steponėnu siejantys ryšiai, pvz. – darbas vienoje institucijoje, dalyvavimas medžioklėse ir pan., P. Augliui galbūt sukuria viešųjų ir privačių interesų konflikto situaciją, dėl kurios jis, kaip Komisijos narys, negali išlikti objektyvus bei nešališkas.

- Gautą prašymą įvertinti Jurgitos Petrauskienės elgesį

VTEK svarstys privataus asmens pateiktą prašymą pradėti tyrimą dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimams.

VTEK gautame pranešime nurodoma, kad J. Petrauskienės šeima valdo akcinę bendrovę, kuriai vadovauja Švietimo ir mokslo ministrės sutuoktinis. Teigiama, kad šioje bendrovėje dirba tik du darbuotojai, tačiau bendrovė nuolat dalyvauja ir laimi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių įstaigų ir kitų organizacijų skelbiamuose viešuosiuose pirkimuose. Be to, Švietimo ir mokslo ministrės privačių interesų deklaracijoje nėra informacijos apie sutuoktinio sudarytus sandorius ir aplinkybes, kad jo vadovaujama bendrovė laimi viešųjų pirkimų konkursus, kuriuos organizuoja Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžios ar kitaip su ja susijusios įstaigos.

Kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 10 val. Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius). Informacija žiniasklaidai bus teikiama ne anksčiau, nei 15 val.

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386
Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96