- Vyriausybės kanceliarijos patarėjos G. Gajauskienės ir karininko A. Gajausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Vyriausybės kanceliarijos Politikos įgyvendinimo grupės patarėjos finansų ir ekonomikos klausimais Ginos Gajauskienės ir Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro profesinės karo tarnybos karininko Arūno Gajausko elgesį. Bus vertinama, ar sutuoktiniai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Jame teigta, kad sutuoktiniai nuomoja Vilniuje esantį butą (kambarį), tačiau duomenų apie šį sandorį nėra nurodę savo privačių interesų deklaracijose.

- Pakruojo savivaldybės valdomų bendrovių vadovų – S. Lembučio ir L. Bernotienės – elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, UAB „Pakruojo komunalininkas“ direktoriaus Stasio Lembučio ir UAB „Pakruojo vandentiekis“ direktoriaus pavaduotojos Laimos Bernotienės elgesį. Bus vertinama, ar S. Lembutis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Taip pat VTEK vertins, ar L. Bernotienė nenusižengė šio teisės akto reikalavimams vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti.

Tyrimai atlikti Specialiųjų tyrimų tarnybos atsiųstos korupcijos rizikos analizės dėl Pakruojo rajono savivaldybės kontroliuojamų įmonių duomenų pagrindu. VTEK tyrė aplinkybes, kai L.Bernotienė galbūt nenusišalino nuo 2016 m. vykusių viešųjų pirkimų procedūrų, susijusių su UAB „Pakruojo arka“, kurioje dirba jos brolis. VTEK taip pat aiškinosi aplinkybes, kai S.Lembutis galbūt pavėlavo deklaruoti UAB „Pakruojo komunalininkas“ einamas pareigas.

- Pagėgių savivaldybės vicemero S. Stonio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojas Sigitas Stonys nepažeidė valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims taikomo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose.

Tyrimas atliktas nepritarus Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimui. VTEK aiškinosi aplinkybes, kai S. Stonys galbūt atstovavo Vilkyškių bendruomenės interesams, kai pasirašė sutartį su Pagėgių savivaldybės administracija.

- Radviliškio autobusų parko direktoriaus V. Milkono elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar UAB „Radviliškio autobusų parkas“ direktorius Vladas Milkonas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose bei reikalavimų deklaruoti privačius interesus ir vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gautų pranešimų pagrindu. Esą, V.Milkonas taip pat vadovauja UAB „Emtra“, kuri pagal koncesijos sutartį valdydama ir nuomos pagrindais naudodama UAB „Radviliškio autobusų parkas“ perduotą turtą, teikia viešąsias keleivių vežimo paslaugas. Teigta, jog V.Milkonas galėjo būti šališkas, kai Radviliškio rajono savivaldybės tarybos komitetuose galbūt atstovavo UAB „Emtra“ interesams.

- Šiaulių miesto savivaldybės mero A. Visocko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Šiaulių miesto savivaldybės meras Artūras Visockas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymoreikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Jame teigiama, kad A. Visockas nenusišalino savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstant su UAB „Šiaulių vandenys“ susijusius klausimus, nors šioje bendrovėje, esą, dirba jo sesuo.

- Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio;

- Nagrinės kitų institucijų atliktus tarnybinių patikrinimų įvertinimus;

- Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus;

- Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 4 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius). Informacija žiniasklaidai bus teikiama ne anksčiau, nei 14:30 val.

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386
Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96