- Prienų rajono savivaldybės administracijos tarnautojo D. Šimukonio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Prienų rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas Donatas Šimukonis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimą VTEK atliko nepritarusi Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos komisijos išvadai. VTEK aiškinosi aplinkybes, kai D. Šimukonis šių metų vasarį dalyvavo Prienų rajono vietos veiklos grupės valdybos narių susirinkime svarstant projektus dėl priemonių finansavimo ir kvietimo teikti projektus, o vėliau pats pateikė paraišką pavadinimu „Paslaugų žemės ūkiui tiekimo įkūrimas“.

- Ūkio ministro V. Sinkevičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar ūkio ministras Virginijus Sinkevičius nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tirtos aplinkybės, kai politikas galbūt laiku nedeklaravo savo darbovietės ir pareigų Ūkio ministerijoje. Tyrimą VTEK atliko viešojoje erdvėje pasirodžiusios informacijos pagrindu.

- Buvusios žemės ūkio viceministrės L. Kujalytės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar buvusi žemės ūkio viceministrė Lina Kujalytė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei – ar nenusižengė reikalavimams dėl vadinamojo vienerių metų „atvėsimo“ laikotarpio.

Valstybinėje tarnyboje pareigas nustojusiems eiti asmenims vienerius metus draudžiama dirbti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, jo pavaduotoju, būti įmonės tarybos ar valdybos nariu, eiti kitas tiesiogiai su sprendimų priėmimu (įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse) susijusias pareigas, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra, kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo, kuriame remtasi žiniasklaidos informacija, pagrindu. Esą, L.Kujalytė įsidarbino Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) pavaldžioje VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“ (ŽŪIKVC). Teigta, kad šios įmonės vykdomai Duomenų rinkimo programai buvo skirtos lėšos iš Žuvininkystės fondo, už kurį galbūt buvo atsakinga viceministrė L.Kujalytė. Esą, tuo pasinaudodama, buvusi viceministrė galbūt darė poveikį ŽŪIKVC generaliniam direktoriui dėl įsidarbinimo.

- Seimo nario K. Starkevičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Seimo narys Kazys Starkevičius nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

VTEK tyrė aplinkybę, kai Seimo narys savo privačių interesų deklaracijoje galbūt nenurodė duomenų apie asociacijoje „Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija“ einamas tarybos nario pareigas. Tyrimas atliktas žurnalisto atsiųstos informacijos pagrindu.

- Švietimo ir mokslo viceministro G. Viliūno elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar švietimo ir mokslo viceministras Giedrius Viliūnas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, Lietuvos mokslų taryboje (LMT) dirba G.Viliūno sūnus, o pats G.Viliūnas eina pareigas LMT valdyboje. Prašyta išsiaiškinti, ar tokioje situacijoje nebuvo priiminėjami interesų konfliktą galintys kelti sprendimai.

- Buvusio Žuvininkystės tarnybos direktoriaus pavaduotojo V. Petkaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar buvęs Žuvininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojas Vaclovas Petkus nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, eidamas pareigas Žuvininkystės tarnyboje, V.Petkus nedeklaravo savo ir sutuoktinės sudarytų sandorių dėl būsto nuomos, o taip pat – dėl 2016 m. įsigyto automobilio.

- Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio;

- Nagrinės kitų institucijų atliktus tarnybinių patikrinimų įvertinimus;

- Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus;

- Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 10 val. Numatoma trukmė – apie 4 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius).

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386
Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96