(2018-10-25 papildyta pirmais 5 sprendimais)

- Laikinai KTU prorektorės pareigas ėjusi K. Ukvalbergienė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad VšĮ Kauno technologijos universiteto (KTU) studijų prorektorės pareigas laikinai ėjusi Kristina Ukvalbergienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 straipsnio 1 dalis).

Tiriant nustatyta, kad K. Ukvalbergienė laikinąja KTU studijų prorektore buvo paskirta 2017 m. spalį ir pareigas ėjo iki šių metų rugpjūčio. Šią aplinkybę ji turėjo nurodyti savo privačių interesų deklaracijoje, kurią ji anksčiau buvo pateikusi kaip KTU struktūrinio padalinio – Studijų organizavimo departamento – vadovė. Tačiau savo deklaracijos ji nepatikslino ir naujų pareigų nenurodė.

Privačių interesų deklaravimas yra tęstinis procesas. Interesų derinimo įstatymas numato, kad pirmąjį kartą deklaruoti privačius interesus privalu, kai asmuo pradeda eiti pareigas valstybinėje tarnyboje, o po to – kaskart atsiradus naujų deklaruotinų duomenų ar pasikeitus jau deklaruotiesiems.

Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad K. Ukvalbergienė nėra Lietuvos medienos pramonės įmonių asociacijos „Lietuvos mediena“ narė. Šio juridinio asmens nariais gali būti tik juridiniai asmenys. Šiuo atveju narys yra KTU, kuris į asociaciją delegavo K. Ukvalbergienę. Taigi ji „Lietuvos medienos“ veikloje dalyvavo ne kaip privatus fizinis asmuo, o kaip deleguota savo darbovietės atstovė. VTEK vertinimu, asmuo tokiais atvejais atstovauja ne savo privatiems, bet darbovietės interesams – tokių duomenų privačių interesų deklaracijoje nurodyti nereikia.

 

- Tirti Seimo nario R. Žemaitaičio ir kito Seimo nario padėjėjo-sekretoriaus A. Petkaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio ir kito Seimo nario padėjėjo-sekretoriaus Almanto Petkaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar šie asmenys nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas naujienų portale „lrytas.lt“ 2018-10-15 publikacijoje „Buvę R. Žemaitaičio bendražygiai paviešino vidines intrigas: dūrė pirštu į prabangų BMW“ pateiktos informacijos pagrindu. Esą, R. Žemaitaitis savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė duomenų apie sudarytą automobilio nuomos sandorį. Taip pat teigiama, jog A. Petkus iš politinės partijos „Tvarka ir teisingumas“ nuomoja automobilį. VTEK tirs, ar ši aplinkybė deklaruota nepažeidžiant įstatymo nuostatų.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus A.Vyšniausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus Algimanto Vyšniausko elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, A.Vyšniauskas spalio pradžioje raštu kreipėsi į Neringos savivaldybės merą teikti savivaldybės tarybos komitetų svarstymui projektą, kuriuo keičiamas socialinio būsto sąrašas. Teigiama, kad šiame sąraše minimas butas priklauso administracijos direktoriaus dukrai.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti Mažeikių autobusų parko ir Mažeikių komunalinio ūkio vadovų elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Mažeikių rajono savivaldybės iš dalies valdomų bendrovių vadovų – UAB „Mažeikių autobusų parkas“ direktoriaus Arvydo Šemetos ir UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ direktoriaus Andriaus Noreikos – elgesio. Bus aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmų teisėjo A. Švedavičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmų teisėjo Algirdo Švedavičiaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

VTEK vertins, ar teisėjas savo privačių interesų deklaracijoje turėjo nurodyti duomenis apie galbūt jam interesų konfliktą keliantį artimą asmenį – Pasvalio rajono savivaldybės administracijoje dirbančią dukterį – ir, jei turėjo deklaruoti, ar nepavėlavo to padaryti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

- VRK pirmininkė L. Matjošaitytė įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkė Laura Matjošaitytė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka deklaruoti gautas dovanas.

L.Matjošaitytė šių metų gegužę, savo kasmetinių atostogų metu, dalyvavo Tarptautinio parlamentinių studijų centro organizuotame renginyje Portugalijoje. Tyrimo duomenys rodo, kad L.Matjošaitytė pati – kaip fizinis asmuo – padengė su šia kelione susijusias transporto ir apgyvendinimo išlaidas. Jos sudaryti pirkimo sandoriai deklaruotinos sumos – 3 tūkst. eurų – neviršijo, todėl jai nekilo pareiga jų nurodyti savo privačių interesų deklaracijoje.

Taip pat nustatyta, kad, pagal VTEK gautame pranešime nurodytas aplinkybes, nuo 2017 m. lapkričio iki šių metų rugpjūčio VRK posėdžiuose buvo sprendžiami klausimai dėl VRK pirmininkės komandiruočių. VTEK neturi duomenų, kad VRK pirmininkės dalyvavimas priimant sprendimus dėl jos komandiruočių būtų tiesiogiai ir akivaizdžiai susijęs su jos privačiais interesais, todėl tyrimą šioje dalyje nutraukė.

VTEK vertinimu, vykdama į komandiruotes, L. Matjošaitytė vykdė jai įstatymu pavestas pareigas. VRK įstatymas numato, kad VRK pirmininkas atstovauja VRK tarptautinėse organizacijose. Komandiruotės buvo susijusios su kitų valstybių institucijų organizuotų rinkimų stebėjimu, dalyvavimu su rinkimais susijusiose konferencijoje ar forumuose, o į šias komandiruotes buvo vykstama atsižvelgus į gautus oficialius kvietimus. Taigi šios funkcijos neturėtų būti siejamos ar tapatinamos su VRK pirmininkės privačiu interesu. Taip pat pažymėtina, kad komandiruotėje praleistas laikas yra prilyginamas darbo laikui, tik šiuo atveju funkcijos vykdomos kitoje nei įprasta vietoje.

VTEK primena, kad Interesų derinimo įstatymas įpareigoja valstybinėje tarnyboje dirbančius asmenis elgtis taip, kad nė nekiltų abejonių dėl interesų konflikto buvimo. Atsižvelgdama į tai, VTEK rekomenduoja VRK patikslinti savo reglamento 80 punktą, nustatant VRK pirmininko komandiruočių į užsienį tvarką.

 

- Tinkamai nedeklaravęs sandorio, žemės ūkio ministras G. Surplys pažeidė įstatymo nuostatas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad žemės ūkio ministras Giedrius Surplys pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

Tyrimo duomenys rodo, kad 2011 m. ministras ir jo sutuoktinė su banku AB „Nordea“ (šiuo metu – AB „Luminor“) sudarė 121 000 eurų vertės būsto paskolos sandorį, kuris dar nėra pasibaigęs. Todėl pirmąjį kartą teikdamas privačių interesų deklaraciją kaip žemės ūkio ministras, G. Surplys turėjo jau tada nurodyti duomenis apie šį sandorį. Tačiau politikas jį deklaravo tik šių metų rugsėjį.

Interesų derinimo įstatyme imperatyvi prievolė valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui savo privačių interesų deklaracijoje nurodyti informaciją apie per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių sudarytus ir kitus galiojančius sandorius, jeigu sandorio vertė didesnė negu 3 000 Eur. VTEK vertinimu, tokio deklaravimo tikslas – atskleisti kitą sandorio šalį. Pažymėtina, kad sutartiniai įsipareigojimai valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui gali kelti interesų konfliktą rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, susijusius su atitinkamu fiziniu ar juridiniu asmeniu.

Taip pat VTEK atkreipia dėmesį, kad privačių interesų deklaravimas nėra turto ar pajamų deklaravimas – tai yra atskiras procesas, kurį reglamentuoja Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas. Pažymėtina, kad sandorių deklaravimas VTEK ir VMI taip pat skiriasi: privačių interesų deklaracijose nurodoma visa sudaryto sandorio suma, o deklaruojant turtą ir pajamas, nurodoma metų pabaigoje likusi negrąžinta paskolos dalis. Be to deklaruojant turtą, visuomenei neatskleidžiama kita sandorio šalis.
Tyrimas atliktas viešojoje erdvėje pateiktos informacijos pagrindu.

 

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti