- Kultūros ministrė L. Ruokytė-Jonsson pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 2 ir 6 punktai).

Tiriant nustatyta, jog duomenis apie bendrovėje „Ericsson AK B“ turimas akcijas ir Švedijoje su banku „Swedbank“ AB sudarytą kapitalo draudimo sutartį dėl investicijų (Kapitalforsakring) L.Ruokytė-Jonsson privačių interesų deklaracijoje nurodė šių metų rugsėjį, kai VTEK pradėjo tyrimą. VTEK duomenimis, bendrovės „Ericsson AK B“ akcininke L. Ruokytė-Jonsson tapo 2001 m., o sandorį su banku sudarė 1998 m. Šie duomenys tebėra aktualūs, kadangi ministrė vis dar yra „Ericsson AK B“ akcininkė, o  Švedijos „Swedbank AB“ vis dar teikia jai su investicijų valdymu susijusias paslaugas. Taigi tapusi ministre, šiuos duomenis L. Ruokytė-Jonsson privalėjo nurodyti savo privačių interesų deklaracijoje.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO) bei Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO) savo rekomendacijose pažymi, kad privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių interesų konfliktų valstybinėje tarnyboje prevencijos priemonių, kurianti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi. VTEK nuomone, duomenų apie deklaruotinus politikų sandorius bei ryšius viešinimas yra konstituciškai pagrįstas visuomenės viešasis interesas.

Privačių interesų deklaravimas skiriasi nuo turto ar pajamų deklaravimo keliais aspektais. Pirmiausia, skiriasi tikslai: turto deklaracija pildoma siekiant apskaičiuoti asmens turimo turto vertę ir vykdyti neteisėto praturtėjimo kontrolę, o privačių interesų deklaracija pildoma siekiant išvengti interesų konfliktų viešajame sektoriuje ir užtikrinti viešųjų interesų pirmenybę. Atitinkamai, šių deklaracijų teikimą reglamentuoja skirtingi teisės aktai – Interesų derinimo įstatymas ir Gyventojų turto  deklaravimo įstatymas. Taip pat skirtinga Valstybinei mokesčių inspekcijai ir VTEK deklaruojamų duomenų viešinimo apimtis bei tvarka: pavyzdžiui, deklaruojant turtą, visuomenei neatskleidžiama kita sandorio šalis. Be to, skiriasi deklaracijų teikimo terminai: turto deklaravimas yra metinis, o privačių interesų deklaravimas – tęstinis procesas.

Teikti privačių interesų deklaraciją privalu pradėjus eiti pareigas valstybinėje tarnyboje, o po to – kaskart atsiradus naujų deklaruotinų duomenų ar pasikeitus jau deklaruotiesiems. Deklaruoti reikia ne tik per pastaruosius metus sudarytus, bet ir visus galiojančius – nepriklausomai, prieš kiek metų jie buvo sudaryti – 3 tūkstančių eurų sumą viršijančius sandorius, taip pat saistančius ryšius su juridiniais asmenimis bei kitą įstatyme įvardytą informaciją.


-  Sveikatos mokslų universiteto rektorius R. Žaliūnas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) rektorius Remigijus Žaliūnas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tiriant nustatyta, kad R. Žaliūnas, eidamas LSMU rektoriaus pareigas, taip pat dirba LSMU ligoninėje Kauno klinikose. Atstovaudamas LSMU, R. Žaliūnas dalyvavo šios ligoninės visuotinio dalininkų susirinkimo posėdžiuose sprendžiant klausimus dėl savo darbovietės – t.y., šios ligoninės – ir jos generalinio direktoriaus. Posėdžiuose spręsta dėl ligoninės struktūros, įstatų keitimo, taip pat R. Žaliūno siūlymu pritarta generalinio direktoriaus kintamojo algos dydžio nustatymui ir t.t. VTEK nenustatė duomenų, kad R. Žaliūnas būtų nusišalinęs nuo dalyvavimo minėtuose posėdžiuose.

Komisijos vertinimu, susidariusi ydinga situacija prieštarauja Interesų derinimo įstatymui, kuriuo siekiama užtikrinti pirmenybės teikimą viešiesiems interesams bei priimamų sprendimų nešališkumą. Atsižvelgiant į tai, VTEK siūlo LSMU Senatui spręsti klausimą dėl R. Žaliūno pareigų suderinamumo.

Interesų derinimo įstatymo nuostatos R. Žaliūnui taikytinos, kadangi LSMU yra Seimo įsteigta viešoji įstaiga, gaunanti lėšų iš valstybės biudžetų ir fondų.

Tyrimas atliktas privataus asmens pranešimo pagrindu.

 

- Radviliškio autobusų parko vadovas V. Milkonas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad UAB „Radviliškio autobusų parkas“ direktorius Vladas Milkonas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (4 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 dalis).

Tyrimo duomenys rodo, kad V.Milkonas, kaip minėtosios bendrovės direktorius, turėjo pareigą elektroninėmis priemonėmis pateikti privačių interesų deklaraciją, tačiau jis tai padarė nesilaikydamas teisės aktuose nustatytų terminų.

Taip pat VTEK nusprendė, kad UAB „Radviliškio autobusų parkas“ direktorius nepažeidė įstatymo Radviliškio rajono savivaldybės administracijoje koncesijos sutarties pagrindu atstovavęs UAB „Emtra“ interesams.

Nesant pagrįstų duomenų, VTEK nutraukė tyrimą dėl V.Milkono elgesio atitikties Interesų derinimo įstatymo reikalavimams vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gautų pranešimų pagrindu. Juose buvo teigiama, kad V.Milkonas taip pat vadovauja UAB „Emtra“, kuri pagal koncesijos sutartį valdydama ir nuomos pagrindais naudodama UAB „Radviliškio autobusų parkas“ perduotą turtą, teikia viešąsias keleivių vežimo paslaugas. Be to, teigta, jog V.Milkonas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos komitetuose galbūt atstovavo UAB „Emtra“ interesams.

 

- Nedeklaruodamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys T.Arvasevičius pažeidė įstatymo nuostatas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Tauragės rajono savivaldybės tarybos narys Tomas Arvasevičius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, kai savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė asociacijoje „Lietuvos badmintono federacija“ einamų vykdomojo komiteto nario pareigų (6 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

Taip pat VTEK nusprendė, kad T.Arvasevičius, savo privačių interesų deklaracijoje nenurodydamas ryšio su asociacija „Tauragės „Volano“ sporto klubas“, minėtojo įstatymo nuostatų nepažeidė, nes šio klubo vadovo pareigų jis nėjo.

 

- Tirti Nemirsetos seniūnaičio L.Kondrato elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Nemirsetos seniūnaičio Laimučio Kondrato elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Palangos miesto savivaldybės administracijos atlikto tyrimo išvadai. VTEK aiškinsis aplinkybes, kai L.Korsakas savo privačių interesų deklaracijoje galbūt nenurodė duomenų apie dalyvavimą UAB „Palangos komunalinis ūkis“ ir UAB „Palangos renginiai“ stebėtojų tarybose.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti