- Tirti buvusio VšĮ Telšių rajono PSPC vyr. gydytojo A. Gudausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) tirs buvusio VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) vyr. gydytojo Antano Gudausko elgesio atitiktį Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms, įpareigojančioms teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra, o interesų konfliktui iškilus – nusišalinti.

Komisijai pateiktame pranešime nurodyta, kad A. Gudauskas, eidamas PSPC vyr .gydytojo pareigas, 2015-2018 metais sprendė klausimus dėl savo paties darbo PSPC eigos (priėmė įsakymus dėl atostogų, priedų skyrimo, komandiruočių, tvirtino PSPC darbuotojų tarifikacijos sąrašus, kuriuose buvo nurodytas ir jis pats ir kt.).

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

- Tirti aplinkybes dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijai priklausančio tarnybinio automobilio naudojimo

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) tirs aplinkybes dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijai priklausančio tarnybinio automobilio naudojimo.

Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Kėdainių rajono savivaldybės mero potvarkiu sudarytos komisijos išvadai. Tokį sprendimą VTEK priėmė, atsižvelgdama į tai, kad išvadoje nėra pakankamai situacijos vertinimą pagrindžiančių duomenų, ir, VTEK nuomone, tyrimas atliktas neišsamiai.

Pirminiais duomenimis, Kėdainių rajono savivaldybės administracijai priklausantis lengvasis automobilis „Toyota RAV4“ (valst. nr. JUF 532) galbūt naudojamas ne tarnybos reikmėms. Komisijai pateiktame pranešime buvo nurodyta, kad minėtasis lengvasis automobilis užfiksuotas 2018-06-23 12 val. Kaune, prie daugiabučio gyvenamojo namo. Teigiama, kad automobilis šioje vietovėje matomas dažnai, todėl prašoma spręsti, ar jis nėra naudojamas asmeniniais tikslais.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

- Tirti Prienų rajono savivaldybės tarybos nario J. Vilionio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) tirs Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Jono Vilionio elgesio atitiktį Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatoms.

Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos išvadai. Tokį sprendimą VTEK priėmė, atsižvelgdama į tai, kad išvadoje nėra pakankamai situacijos vertinimą pagrindžiančių duomenų.

Pirminiame pranešime nurodyta, kad Jonas Vilionis, privačių interesų deklaracijoje nėra pateikęs duomenų apie vykdomą individualią žemės ūkio veiklą, dalyvavimą (narystę) juridiniuose asmenyse, gautas paskolas bei pirkimo-pardavimo sandorius. Teigiama, kad politikas buvo šališkas, dalyvaudamas svarstant ir priimant sprendimus dėl Prienų rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo ir Prienų rajono savivaldybės asfaltuotinų žvyrkelių atrankos, taip pat svarstant klausimus šios savivaldybės tarybos Bendruomenių ir kaimo reikalų komitete.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

- Praplėsti atliekamą tyrimą dėl VĮ Registrų centro darbuotojų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė praplėsti atliekamus tyrimus dėl VĮ Registrų centro Nemonopolinių paslaugų priežiūros skyriaus vedėjo Alvydo Janulevičiaus ir Kadastrinių bylų priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotojos Jolantos Česnauskienės veikų atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo II skirsnio nuostatoms, reglamentuojančioms privačių interesų deklaravimą.

VTEK papildomai tirs, ar A. Janulevičius ir J. Česnauskienė, VĮ Registrų centre pradėję eiti pareigas, suteikiančias jiems administravimo įgaliojimus, privačių interesų deklaracijas pateikė laikydamiesi Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme nustatytos tvarkos ir terminų.

Šios aplinkybės prijungtos prie jų atžvilgiu atliekamų tyrimų. Tyrimai pradėti VĮ „Registrų centras“ atsiųstos informacijos pagrindu. Nurodoma, kad A. Janulevičius ir J. Česnauskienė yra „Lietuvos matininkų asociacijos“ (LMA) nariai. Esą A. Janulevičius eidamas pareigas VĮ Registrų centre sprendė klausimus, susijusius su LMA, o J. Česnauskienė atstovavo LMA, kai ši asociacija dalyvavo VĮ „Registrų centras“ vykdytuose viešuosiuose pirkimuose.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti