- Buvusi žemės ūkio viceministrė L. Kujalytė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvusi žemės ūkio viceministrė Lina Kujalytė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimą naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti (3 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Tyrimo duomenys rodo, kad, pasinaudodama viceministrės pareigomis, L. Kujalytė sprendė savo įsidarbinimo VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“ (ŽŪIKVC) klausimus.

VTEK taip pat nusprendė, kad L. Kujalytė nepažeidė Interesų derinimo įstatymo reikalavimų dėl vadinamojo vienerių metų „atvėsimo“ laikotarpio. Valstybinėje tarnyboje pareigas nustojusiems eiti asmenims vienerius metus draudžiama dirbti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, jo pavaduotoju, būti įmonės tarybos ar valdybos nariu, eiti kitas tiesiogiai su sprendimų priėmimu (įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse) susijusias pareigas, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra, kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą. VTEK vertinimu, L. Kujalytė šių nuostatų nepažeidė, nes įsidarbino į pareigas, kurios neatitinka Interesų derinimo įstatymo 18 straipsnio nuostatų. Jos eitos ŽŪIKVC generalinio direktoriaus patarėjos pareigos nėra vadovaujančios ir jai nebuvo suteikta teisė priimti sprendimus dėl įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos bei kontrolės. Šias pareigas ŽŪIKVC einantis asmuo atlieka konsultacinio pobūdžio funkcijas, pataria generaliniam direktoriui, kuris ir priima sprendimus dėl centro veiklos.

VTEK nutraukė tyrimą dėl aplinkybių, susijusių su Interesų derinimo įstatymo draudimu naudotis pareigomis, galiomis ir vardu, siekiant paveikti interesų konfliktą galintį sukelti kitų asmenų sprendimą. Įvertinusi tyrimo metu surinktą medžiagą, vadovaudamasi teisės aktais bei teismų praktika, VTEK neturi pakankamo pagrindo vienareikšmiškai teigti, kad L. Kujalytė darė poveikį ŽŪIKVC direktoriui dėl jos įdarbinimo.


- Nutraukti tyrimą dėl Prienų rajono savivaldybės mero A. Vaicekausko elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė nutraukti tyrimą dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko elgesio. VTEK aiškinosi, ar jis  nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų birželį meras priėmė potvarkį, kuriuo delegavo savo sutuoktinę dalyvauti Erasmus+ programos projekto „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių pasiekimus“ darbo grupėje.

Tirdama VTEK nustatė, kad minėtojo projekto valdymo darbo grupė buvo sudaryta savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, o ne mero potvarkiu. Darbo grupėje mero sutuoktinė dalyvavo kaip mokyklos direktorė, kuri projekte dalyvauja pagal jai paskirtas pareigas ir nustatytas darbo funkcijas. VTEK šiuo atveju neturi pakankamai duomenų teisiniam A. Vaicekausko elgesio vertinimui, todėl tyrimą nutraukė.

- Pagėgių savivaldybės tarybos narys Kęstutis Komskis pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Pagėgių savivaldybės tarybos narys Kęstutis Komskis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

Nustatyta, kad 2011 m. balandį K. Komskis kartu su kitais dviem asmenimis sudarė Jaunimo klubo „Žukų skalviai“ steigimo sutartį ir tapo jo nariu. Tyrimo duomenys rodo, kad narystę šiame juridiniame asmenyje K. Komskis savo privačių interesų deklaracijoje nurodė tik šių metų spalį, po to, kai VTEK pradėjo tyrimą dėl politiko elgesio. Ryšį su minėtuoju klubu K. Komskis turėjo nurodyti dar tuomet, kai pirmąjį kartą teikė privačių interesų deklaraciją kaip 2015 m. išrinktas savivaldybės tarybos narys.

Taip pat VTEK nusprendė, kad K. Komskis nepažeidė Interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Pranešime, kurio pagrindu atliktas tyrimas, teigta, jog, būdamas Nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių rėmimo paraiškų atrankos komisijos pirmininku, K. Komskis dalyvavo svarstant klausimą dėl lėšų skyrimo Jaunimo klubui „Žukų skalviai“. VTEK surinkti duomenys rodo, kad 2017 m. gruodį vykusiame atrankos komisijos posėdyje, K. Komskis nusišalino nuo minėtojo klubo pateiktos paraiškos vertinimo. Atrankos komisija šio nusišalinimo nepriėmė. Taip pat politikas nusišalino nuo „Žukų skalviai“ paraiškos vertinimo ir šių metų birželį vykusiame posėdyje.

Atsižvelgdama į aplinkybių visumą, VTEK rekomenduoja Pagėgių savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir religinių bendruomenių rėmimo, paraiškų atrankos komisijai, sprendžiant jos nario nusišalinimo klausimą, vadovautis VTEK patvirtintais nusišalinimo nepriėmimo kriterijais, o priimtą sprendimą tinkamai įforminti, nurodant tokio sprendimo motyvus.

- Tirti Druskininkų savivaldybės mero R. Malinausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Druskininkų savivaldybės mero Ričardo Malinausko elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti.

Tyrimas pradėtas Vyriausiosios rinkimų komisijos persiųstos informacijos pagrindu. Pranešime nurodyta, jog Druskininkų savivaldybės meras šių metų spalį dalyvavo savivaldybės organizuotame Savivaldos dienos šventės renginyje. Jame R. Malinauskas galbūt gavo asmeninės naudos pasitelkdamas asociacijos – nepartinio judėjimo „Už Druskininkus“ – atributiką. Meras yra šios asociacijos pirmininkas.  

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti Lietuvos vaikų ir jaunimo centro direktoriaus V. Jankausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Lietuvos vaikų ir jaunimo centro (LVJC) direktoriaus Valdo Jankausko elgesio. Bus aiškinamasi, ar biudžetinės įstaigos vadovas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas Švietimo ir mokslo ministrės kreipimosi pagrindu. Teigiama, kad šių metų kovą V.Jankauskas pasirašė įsakymą, kuriuo save paskyrė VšĮ „Jaunimo slėnis“ valdybos pirmininku bei nusistatė atlygį. Taip pat šiuo įsakymu LVJC direktorius įgaliojo VšĮ „Jaunimo slėnis“ direktorę pasirašyti civilinę sutartį su juo kaip viešosios įstaigos valdybos pirmininku.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti UAB „Mažeikių vandenys“ direktoriaus K. Kazlausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl UAB „Mažeikių vandenys“ direktoriaus Kęstučio Kazlausko elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi UAB „Mažeikių vandenys“ valdybos atlikto tyrimo išvadai. VTEK tirs aplinkybes, kai K. Kazlauskas, pradėjęs eiti direktoriaus pareigas minėtoje bendrovėje, vėlavo pateikti privačių interesų deklaraciją.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti