- Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus V. Prusko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius Virgilijus Pruskas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimą VTEK atliko nepritarusi Elektrėnų savivaldybės mero sudarytos komisijos išvadai. VTEK aiškinosi, aplinkybes, kai V. Pruskas pateikė savivaldybės tarybos sprendimo projektą, kuriuo patvirtintas jo pareigybės aprašymas, lygis, kategorija bei pareiginės algos priedas. Kartu su minėtuoju projektu V. Pruskas pateikė ir jo paties pasirašytą sprendimo projekto aiškinamąjį raštą.


- Buvusio VšĮ „Utenos kolegija“ direktoriaus G. Bužinsko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar buvęs VšĮ „Utenos kolegija“ direktorius Gintautas Bužinskas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus, vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei draudimų naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti ir valstybės ar savivaldybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Teigta, kad vadovavimo kolegijai laikotarpiu G.Bužinskas šioje įstaigoje įdarbino savo sūnus. Taip pat, esą, buvęs kolegijos vadovas šios mokymo įstaigos vardu sudarė sutartį ir jos lėšomis apmokėjo publikaciją leidinyje „Lietuvos 100-mečio vadovai“, kuriame buvo išspausdinta su kolegija nesusijusi asmeninio pobūdžio informacija. Pranešime taip pat nurodyta, kad G. Bužinskas nebuvo pateikęs privačių interesų deklaracijos.


- Trakų rajono savivaldybės mero patarėjos D. Semionovės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Trakų rajono savivaldybės mero patarėja Dominyka Semionovė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, būdama Trakų krašto kultūros ir amatų asociacijos vadove, D. Semionovė galbūt nenusišalina Trakų rajono savivaldybėje rengiant ir svarstant su šia asociacija susijusius klausimus.


- Mažeikių autobusų parko ir Mažeikių komunalinio ūkio vadovų elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Mažeikių rajono savivaldybės iš dalies valdomų bendrovių vadovų – UAB „Mažeikių autobusų parkas“ direktorius Arvydas Šemeta ir UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ direktorius Andrius Noreika nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimai atlikti gautų pranešimų pagrindu. Juose teigta, kad A. Noreika ir A. Šemeta nepateikė privačių interesų deklaracijos.


- Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų teisėjo V. Alškos elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų teisėjas Valdas Alška nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Jame teigta, kad V. Alška savo privačių interesų deklaracijoje galbūt nenurodė duomenų apie sutuoktinę, sugyventinę, ar partnerę, kaip to reikalauja Interesų derinimo įstatymas.


- Šeduvos PSPC direktorės A. Čiūdarienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar VšĮ Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorė Aušra Čiūdarienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų balandį konkurse Radviliškio ligoninės direktoriaus pareigoms eiti A. Čiūdarienė, kaip pretendentų vertinimo komisijos narė, vertino savo sutuoktinio darbdavę. Taip pat aiškintasi, ar A. Čiūdarienė nepažeidė Interesų derinimo įstatymo reikalavimų dalyvaudama jos vadovaujamo PSPC reorganizavimo procedūrose, į kurias ji, anot gauto pranešimo, buvo įtraukta kaip savivaldybės vyriausioji gydytoja. Be to, VTEK tyrė aplinkybes, kai Šeduvos PSPC vadovė galbūt nedeklaravo savo sutuoktinio papildomos darbovietės.


- Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio;


- Nagrinės kitų institucijų atliktus tarnybinių patikrinimų įvertinimus;


- Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus;


- Svarstys kitus veiklos klausimus.


Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 4 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius).

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386
Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96