- Laiku nedeklaravę privačių interesų du ministrai – E. Jankevičius ir L. Kukuraitis – pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad teisingumo ministras Elvinas Jankevičius, o taip pat socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Politikai sudarytus ir tebegaliojančius deklaruotino dydžio sandorius savo privačių interesų deklaracijose nurodė vėluodami.

E. Jankevičius pavėluotai deklaravo dvi savo ir vieną sutuoktinės paskolą: 2000 m. sudarytą su AB „SEB“ banku, 2012 m. – su privačiu asmeniu ir 2012 m. – su UAB „Medicinos sprendimai“. L.Kukuraitis pavėlavęs deklaravo 2009 m. su AB „Swedbank“ sudarytą paskolos sandorį.

Šiuos duomenis politikai turėjo nurodyti savo privačių interesų deklaracijose, kai pirmąjį kartą teikė jas pradėję eiti ministrų pareigas, tačiau jie tai padarė tik šių metų rugsėjį.

Pažymėtina, kad privačių interesų deklaravimas skiriasi nuo turto ar pajamų deklaravimo keliais aspektais. Pirmiausia, skiriasi tikslai: turto deklaracija pildoma siekiant apskaičiuoti asmens turimo turto vertę ir vykdyti neteisėto praturtėjimo kontrolę, o privačių interesų deklaracija pildoma siekiant išvengti interesų konfliktų viešajame sektoriuje ir užtikrinti viešųjų interesų pirmenybę. Atitinkamai, šių deklaracijų teikimą reglamentuoja skirtingi teisės aktai – Interesų derinimo įstatymas ir Gyventojų turto  deklaravimo įstatymas. Taip pat skirtinga Valstybinei mokesčių inspekcijai ir VTEK deklaruojamų duomenų viešinimo apimtis bei tvarka: pavyzdžiui, deklaruojant turtą, visuomenei neatskleidžiama kita sandorio šalis. Be to, skiriasi deklaracijų teikimo terminai: turto deklaravimas yra metinis, o privačių interesų deklaravimas – tęstinis procesas.

Teikti privačių interesų deklaraciją privalu pradėjus eiti pareigas valstybinėje tarnyboje, o po to – kaskart atsiradus naujų deklaruotinų duomenų ar pasikeitus jau deklaruotiesiems. Deklaruoti reikia ne tik per pastaruosius metus sudarytus, bet ir visus galiojančius – nepriklausomai, prieš kiek metų jie buvo sudaryti – 3 tūkstančių eurų sumą viršijančius sandorius, taip pat saistančius ryšius su juridiniais asmenimis bei kitą įstatyme įvardytą informaciją.


- Atlikti išsamią medžiotojų klubui „Girios“ priklausančių asmenų privačių interesų deklaracijų analizę

Reaguodama į naujienų portale „Delfi“ šiandien paskelbtą informaciją, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) išsamiai analizuos privačių interesų deklaracijų duomenis asmenų, kurie dalyvauja medžiotojų klubo „Girios“ veikloje ir yra arba buvo valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys. Tokiems asmenims yra taikytini Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimai, tarp kurių – ir pareiga atskleisti ryšius su juridiniais asmenimis, įskaitant asociacijas.

Privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių viešųjų ir privačių interesų konfliktų valstybinėje tarnyboje prevencijos priemonių, kurianti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi. Interesų deklaravimo svarbą pabrėžia Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO) bei Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO). Jei valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys nedeklaruoja privačių interesų, daroma žala valstybinės tarnybos skaidrumo įvaizdžiui.

Nustačiusi pagrįstų duomenų apie galimą Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimą, VTEK artimiausiu metu spręs dėl tyrimų pradėjimo šių asmenų atžvilgiu. Apie šiuo klausimu priimtus sprendimus VTEK informuos atskirai.


- Laiku nedeklaravęs privačių interesų buvęs Palangos miesto savivaldybės tarybos narys G.Valinevičius pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvęs Palangos miesto savivaldybės tarybos narys Gediminas Valinevičius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 7 straipsnio 1 dalis).

Tyrimo duomenys rodo, kad G. Valinevičius savivaldybės tarybos nario pareigas ėjo nuo 2015 m. kovo iki šių metų birželio, taigi šiuo laikotarpiu jam galiojo valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims Interesų derinimo įstatyme numatytos pareigos. Nuo 2007 m. gruodžio G.Valinevičius yra asociacijos „Palangos Rotary klubas“ narys, todėl šį ryšį jis turėjo nurodyti savo privačių interesų deklaracijoje pirmą kartą teikdamas ją kaip savivaldybės tarybos narys, tačiau jis duomenis nurodė šiemet, po to, kai nustojo eiti savivaldybės tarybos nario pareigas. Taip pat nustatyta, kad politikas iki šių metų birželio ėjo UAB „Palangos vandenys“ stebėtojų tarybos nario pareigas, tačiau šiuos duomenis jis taip pat deklaravo nesilaikydamas įstatyme nustatytų terminų. Pažymėtina, kad stebėtojų tarybos nario pareigas G. Valinevičius privalėjo deklaruoti nepaisant to, kad politikas į jas buvo paskirtas kaip savivaldybės atstovas.

Privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių viešųjų ir privačių interesų konfliktų valstybinėje tarnyboje prevencijos priemonių, kurianti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi. Interesų deklaravimo svarbą pabrėžia Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO) bei Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO). Jei valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys nedeklaruoja privačių interesų, daroma žala valstybinės tarnybos skaidrumo įvaizdžiui.


- Jurbarko rajono savivaldybės kontrolierius S. Jakštys pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Jurbarko rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierius Saulius Jakštys pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (5 straipsnio 1 dalis).

Tyrimo duomenys rodo, kad minėtąsias pareigas S. Jakštys pradėjo eiti 2016 m. lapkritį, tačiau šiuos duomenis deklaravo tik šių metų lapkritį – vėluodamas dvejus metus.

Interesų derinimo įstatymas numato, kad valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys turi pateikti privačių interesų deklaraciją per 30 kalendorinių dienų nuo jų priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.


- Laiku nedeklaravusi privačių interesų buvusi KTU rektorė ir studijų prorektorė J.Šiugždinienė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvusi Kauno technologijos universiteto (KTU) rektorė ir studijų prorektorė doc. Jurgita Šiugždinienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 7 straipsnio 1 dalis).

Tyrimo duomenys rodo, kad J. Šiugždinienė, laikinai eidama minėtąsias pareigas, įstatyme nustatyta tvarka ir terminais savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė sutuoktinio sudarytų transporto priemonės pirkimo-pardavimo bei paskolos gavimo sandorių.


- Atidėti sprendimo priėmimą dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorės V.Rekešienės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė dėl procedūrinių priežasčių atidėti sprendimo priėmimą dėl Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorės Vidos Rekešienės elgesio.

VTEK tiria, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti.

Tyrimas atliekamas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų rugpjūtį V. Rekešienė galbūt asmeniniais tikslais naudojosi savivaldybės administracijos tarnybiniu lengvuoju automobiliu. Papildomai VTEK aiškinasi, ar V. Rekešienė nenusižengė šio teisės akto reikalavimams vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti, kai galbūt priėmė sau palankius sprendimus, atveriančius galimybes Jurbarko rajono savivaldybės administracijai priklausančiu tarnybiniu automobiliu „Škoda Superb“ naudotis ne tik tarnybos tikslais.

- Atidėti sprendimą dėl nagrinėjamo galbūt neteisėtos lobistinės veiklos atvejo

Siekdama gauti papildomos informacijos, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė atidėti sprendimo priėmimą dėl galbūt neteisėtos lobistinės veiklos atvejo. VTEK tiria, ar advokatė Dovilė Burgienė nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo nuostatų, kai galbūt neteisėtai vykdė lobistinę veiklą.

Tyrimas atliekamas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų birželį D. Burgienė dalyvavo Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdyje ir galbūt veikė kaip lobistė.
Lobistinė veikla – fizinio asmens veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai. Tokia veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai.

Siekdami užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą, pagal galiojantį Lobistinės veiklos įstatymą, lobistai privalo teikti viešas veiklos deklaracijas. Ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios deklaracijoje būtina nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką. Lobistų deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.

- Tirti Alytaus kolegijos direktorės D. Remeikienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Alytaus kolegijos direktorės Danutės Remeikienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų.

Tyrimas pradėtas Švietimo ir mokslo ministerijos pateikto Alytaus kolegijos veiklos ir finansinio audito išvadų pagrindu. Esą, ji nedeklaravo duomenų apie jai interesų konfliktą galinčią kelti sūnaus vadovaujamą bendrovę, iš kurios kolegija neva ne kartą pirko gėles, puokštes ir gedulo vainikus. Pranešime taip pat teigiama, kad D. Remeikienė Alytaus kolegijos lėšomis apmokėjo galbūt asmeninio pobūdžio publikacijos rengimo ir leidybos išlaidas. Be to, VTEK aiškinsis aplinkybes dėl D. Remeikienės pasirašytų įsakymų, kuriais ji, esą, pati save siuntė į tarnybines komandiruotes. Taip pat bus vertinamos aplinkybės, kai Alytaus kolegija apmokėdavo D. Remeikienės sūnaus vadovaujamos bendrovės pateiktas sąskaitas, esą, nesant teisinio pagrindo.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti Trakų rajono savivaldybės tarybos nario V. Lenkausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos nario Vygando Lenkausko elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Trakų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos išvadai. VTEK aiškinsis aplinkybes, kai V. Lenkauskas 2018 m. vasarį savivaldybės tarybos posėdyje siūlė didinti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą kitam savo darbdaviui – Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos direktoriui.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti