- Švietimo ir mokslo ministrės J. Petrauskienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatytos pareigos tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus. Taip pat bus vertinama, ar politikė nenusižengė minėtojo teisės akto reikalavimams vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gautų pranešimų ir viešojoje informacijoje pateiktų duomenų pagrindu. Esą, J.Petrauskienės sutuoktinio vadovaujama bendrovė nuolat dalyvauja ir laimi Švietimo ir mokslo ministerijai (ŠMM) pavaldžių ar kitaip su ja susijusių įstaigų skelbiamus viešuosius pirkimus. Taip pat, esą ministrės privačių interesų deklaracijoje nėra informacijos apie jos sutuoktinio sudarytus sandorius bei aplinkybes, kad jo vadovaujama bendrovė laimi minėtuosius viešųjų pirkimų konkursus. Be to, vertintos aplinkybės, kai J.Petrauskienė pernai kovą Gamtos tyrimų centrui įsakymu skyrė 315 000 Eur Verkių dvaro vandens kėlimo stoties avarinės būklės likvidavimui. Esą, prieš tai, pernai vasarį, šis centras pasirašė sutartį su ministrės sutuoktinio vadovaujama bendrove.

- Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos tarnautojo G. Kasperavičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjas Gytis Kasperavičius nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo apribojimų valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims atstovauti privačioms grupėms ar asmenims.

Tyrimą VTEK atliko nepritarusi Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudarytos komisijos išvadai. VTEK aiškinosi aplinkybes, ar pernai rugsėjį Lietuvos automobilių kelių direkcijoje vykusiame posėdyje G. Kasperavičius neatstovavo privačių grupių ar asmenų interesams.

- Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nario A. Sekmoko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys Arvydas Sekmokas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Pranešta, kad A. Sekmokas valdo bendrovės akcijas, tačiau šio ryšio su juridiniu asmeniu nenurodė savo privačių interesų deklaracijoje. Esą, A. Sekmokas taip pat nedeklaravo duomenų, jog nuo šių metų liepos eina Seimo nario visuomeninio konsultanto pareigas.

- Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktoriaus pavaduotojos E. Pavinskienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Ela Pavinskienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pateiktos informacijos pagrindu. Nurodoma, kad E. Pavinskienė gimnazijoje galbūt sprendė su savo dukters darbo eiga susijusius klausimus, o savo privačių interesų deklaracijoje galbūt laiku nenurodė duomenų apie dukters darbą šioje gimnazijoje.

- Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro direktoriaus A. Bagušinsko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ (MAATC) direktorius Algirdas Bagušinskas nepažeidė privačių interesų deklaravimą reglamentuojančių Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) nuostatų.

Tyrimas atliktas žiniasklaidos atstovo kreipimosi pagrindu. VTEK tyrė, ar A. Bagušinskas savo privačių interesų deklaracijose tinkamai nurodė ryšį su Vilkaviškio rajono medžiotojų ir žvejų draugija bei ryšį su Vilkaviškio „Rotary“ klubu. Taip pat aiškintasi, ar A. Bagušinskas nenusižengė VPIDVTĮ nuostatoms, kai nedeklaravo ryšio su medžiotojų klubu „Gižai“.

- Buvusio Alytaus miesto savivaldybės vicemero T. Tamulevičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar buvęs Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas Tautvydas Tamulevičius nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus, o taip pat – ar nenusižengė draudimui naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti.

Tyrimą VTEK atliko nepritarusi Alytaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos išvadoms. VTEK aiškinosi, ar T. Tamulevičius nepasinaudojo pareigomis, siekdamas gauti Alytaus sporto ir rekreacijos centro salės bei trenerio paslaugas. Taip pat VTEK aiškinosi, ar vicemeras turėjo deklaruoti ryšį su Pietų Lietuvos bėgimo klubu „Dzūkija“.

- VšĮ „Socialiniai paramos projektai“ direktorės R. Sutkuvienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar VšĮ „Socialiniai paramos projektai“ direktorė Reda Sutkuvienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas atliktas gauto kreipimosi pagrindu. Nurodyta, kad R. Sutkuvienė galbūt nepateikė privačių interesų deklaracijos.

Interesų derinimo įstatymas prie valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų priskiria ir lėšų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei fondų gaunančiose viešosiose įstaigose ir asociacijose dirbančius bei administravimo įgaliojimus turinčius asmenis.

- Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus E. Visocko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Visockas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimą VTEK atliko nepritarusi Prienų rajono savivaldybės tarybos Laikinosios komisijos tyrimo išvadoms. VTEK tyrė aplinkybes, kai E. Visockas galbūt pavėlavo deklaruoti savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas bei narystę ir pareigas asociacijoje „Lietuvos šaulių sąjunga“. Papildomai aiškintasi dėl gautame pranešime nurodytų aplinkybių. Esą, E. Visokas, būdamas Lietuvos šaulių sąjungos narys bei kuopos vadas, skyrė šiai asociacijai finansavimą iš savivaldybės biudžeto, pasirašydamas finansavimo sutartį.

- Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio;

- Nagrinės kitų institucijų atliktus tarnybinių patikrinimų įvertinimus;

- Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus;

- Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 4,5 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius).

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386
Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96