- Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas pasinaudojo pareigomis asmeninei naudai gauti

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, jog Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas pasinaudojo pareigomis asmeninei naudai gauti ir tokiais veiksmais pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas (3 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

Tiriant nustatyta, kad pernai spalį R. Malinauskas dalyvavo savivaldybės organizuotoje šventėje, skirtoje Vietos savivaldos dienai. Jis šiame renginyje vykdė mero pareigas ir turėjo reprezentuoti savivaldybę. Į šventę buvo kviečiami visi miesto gyventojai ir svečiai, kurie galėjo pabendrauti su savivaldybės vadovais. Renginio metu R. Malinauskas ryšėjo šaliką su asociacijos – nepartinio judėjimo „Už Druskininkus“ pavadinimu. Renginio dieną nepartinis judėjimas „Už Druskininkus“ savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje paskelbė, kad pamėgusieji jų paskyrą šventėje gaus dovanų šaliką. R. Malinauskas yra šios asociacijos vadovas ir narys. VTEK vertinimu, tokiu būdu meras reprezentavo ir su jo tarnybinėmis funkcijomis nesusijusį privatų interesą – asociaciją. Taigi šioje situacijoje jis pasinaudojo išskirtiniu mero statusu (matomumu) privačiam interesui tenkinti.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, jog valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens narystė asociacijoje laikytina to asmens privačiu interesu.


- Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos narys L. Girlevičius tinkamai nedeklaravo privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (NKPVT) narys Linas Girlevičius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

Nustatyta, kad L. Girlevičius Vertinimo tarybos nario funkcijas atlieka pagal sudarytą intelektinių paslaugų teikimo sutartį – jis nėra Vilniaus miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas. Pirmąjį kartą tokia sutartis su juo buvo sudaryta 2012 m., o tirtuoju trejų pastarųjų metų laikotarpiu – keturis kartus. Tačiau duomenis apie dalyvavimą Vertinimo tarybos veikloje L.Girlevičius nurodė tik 2018 m. vasarį teiktoje privačių interesų deklaracijoje – nesilaikydamas deklaravimui VPIDVTĮ nustatyto 30 kalendorinių dienų termino.

VTEK nuomone, Vertinimo taryba laikytina viešojo administravimo subjektu, kuriam Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka suteikti viešojo administravimo įgaliojimai, t. y. – prižiūrėti atitinkamų įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimą. Todėl L. Girlevičiui, kaip Vertinimo tarybos nariui, taikomos VPIDVTĮ nuostatos.

Taip pat VTEK nusprendė, kad VPIDVTĮ reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti L. Girlevičius nepažeidė. Tyrimo duomenys rodo, kad jis nusišalino 2017 m. birželį vykusiame Vertinimo tarybos posėdyje, kai svarstyti Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso vertingųjų savybių tikslinimo klausimai. Nusišalinimą L. Girlevičius pareiškė atsižvelgdamas į tai, kad jo valdoma bendrovė UAB „Teisinga orbita“ architektai atliko Šv. Jokūbo ligoninės pastatų komplekso teritorijos archeologinius tyrimus – tos pačios teritorijos, kurios vertingųjų savybių klausimas ir buvo sprendžiamas Vertinimo taryboje. Nusišalinimo faktas yra užfiksuotas posėdžio protokole.

VTEK rekomenduoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento direktoriui rengiamą Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžių medžiagą papildyti aktualia su teikiamais svarstyti projektais susijusia informacija, kad šios tarybos nariai galėtų įvertinti, ar pateikti klausimai nėra susiję su jų privačiais interesais.


- Atidėti Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorės V. Rekešienės elgesio vertinimą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) atidėjo Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorės Vidos Rekešienės elgesio vertinimą dėl procedūrinių priežasčių.

VTEK atliko tyrimą, kurio metu aiškinosi, ar V. Rekešienė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų rugpjūtį V. Rekešienė galbūt asmeniniais tikslais naudojosi savivaldybės administracijos tarnybiniu lengvuoju automobiliu. Taip pat VTEK aiškinosi, ar V. Rekešienė nenusižengė šio teisės akto reikalavimams vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti, kai galbūt priėmė sau palankius sprendimus, atveriančius galimybes Jurbarko rajono savivaldybės administracijai priklausančiu tarnybiniu automobiliu „Škoda Superb“ naudotis ne tik tarnybos tikslais.


- UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ direktoriaus pavaduotoja A. Margevičienė nedeklaravo privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Raseinių rajono savivaldybės kontroliuojamos UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ direktoriaus pavaduotoja Aušra Margevičienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, tinkamai ir laiku nedeklaravusi privačių interesų (4 straipsnio 1 dalis ir 5 straipsnio 1 dalis).

Tiriant nustatyta, kad A. Margevičienė minėtąsias pareigas pradėjo eiti 2018 m. gegužę, todėl per 30 kalendorinių dienų nuo paskyrimo į šias pareigas dienos privalėjo pateikti privačių interesų deklaraciją. Ji to nėra padariusi iki šiol.

Tyrimas atliktas žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos bei papildomai gautų duomenų pagrindu.


- Nedeklaravęs narystės medžiotojų klube „Girios”, L. Budrys pažeidė įstatymą, B.Sakalausko elgesio vertinimas atidėtas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos Biologinės įvairovės skyriaus vyriausiasis specialistas Laimutis Budrys pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus.

Nustatyta, kad jis per VPIDVTĮ nustatytą terminą nedeklaravo narystės medžiotojų klube „Girios” ir pasikeitusios darbovietės bei pareigų.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

Taip pat VTEK nusprendė dėl procedūrinių priežasčių atidėti buvusio VĮ Rokiškio miškų urėdijos miškų urėdo Benjamino Sakalausko elgesio vertinimą.

Tyrimai pradėti žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos pagrindu.


- Tirti Kauno miesto savivaldybės tarybos nario D.Matijošaičio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos nario Dainiaus Matijošaičio elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas nepritarus Kauno miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos atliktam tyrimui bei žiniasklaidoje publikuotos informacijos pagrindu. Spaudoje teigta, jog D. Matijošaitis galbūt yra sudaręs 138 tūkst. eurų paskolą ir jos nenurodęs savo privačių interesų deklaracijoje.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti buvusio UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ direktoriaus Šarūno Nenartavičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ direktoriaus Šarūno Nenartavičiaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas Klaipėdos apygardos prokuratūros pateiktos informacijos pagrindu. Teigiama, jog Š.Nenartavičius vadovavimo bendrovei laikotarpiu įsigijo UAB „Memel Sell“ akcijų, tačiau šių duomenų nenurodė privačių interesų deklaracijoje. Be to, jis 2017 m. spalį su minėtąja bendrove, esą, sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį. VTEK tirs, ar Š. Nenartavičiui nekilo interesų konfliktas, kai buvo sudaryta patalpų nuomos sutartis tarp UAB „Klaipėdos žuvininkystės produktų aukcionas“ ir UAB „Memel Sell“, kurios dalį akcijų jis valdė.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti Lietuvos „Žinijos“ draugijos pirmininkės T. Simaškienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Lietuvos „Žinijos“ draugijos pirmininkės Tatjanos Simaškienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas Europos socialinio fondo agentūros prašymo pagrindu. Nurodyta, kad Lietuvos „Žinijos“ draugija gauna lėšų iš valstybės biudžeto bei Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Draugija įvykdė viešųjų pirkimų, kuriuose kaip tiekėja dalyvavo ir laimėjo T.Simaškienės artimo asmens valdoma įstaiga. Esą, joje dirba ir pati T. Simaškienė. Teigiama, kad, būdama Lietuvos „Žinijos“ draugijos vadove, ji pasirašė mokymo paslaugų teikimo sutartis su atitinkamus pirkimus laimėjusia anksčiau paminėtąja įstaiga.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti VšĮ Zarasų ligoninės direktoriaus V. Guobio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VšĮ Zarasų ligoninės direktoriaus Valdo Guobio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas nepritarus Zarasų savivaldybės atlikto tyrimo išvadai. VTEK aiškinsis, ar V. Guobys nesprendžia klausimų, susijusių su UAB "Medicina practica", kurioje dirba jam artimas asmuo.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti