- Pagėgių savivaldybės merui V. Komskiui interesų konfliktas nekilo

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Teigta, jog V.Komskis 2017 m. balandį dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje priimant sprendimus dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo, nors kartu su savo sutuoktine valdo Pagėgių savivaldybėje registruotą UAB „Lavirga“. Be to, teigta, kad V.Komskiui artimi asmenys šios savivaldybės teritorijoje turi žemės.

Tyrimo duomenys rodo, kad tiek V.Komskiui, tiek jo artimiems asmenims bei juridiniams asmenims, su kuriais juos sieja darbo ar kiti juridiniai santykiai už Pagėgių savivaldybės teritorijoje valdomą ar nuomojamą žemę 2017 m. mokestiniu laikotarpiu apskaičiuota žemės mokesčio įmokos suma neviršijo 3 000 Eur. Taigi, VTEK vertinimu, V. Komskiui nekilo interesų konfliktas, galėjęs turėti reikšmingos įtakos priimant minėtuosius sprendimus savivaldybės taryboje.

2016 m. VTEK savo rezoliucijoje rekomendavo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus dėl visiems šių procedūrų dalyviams vienodai taikomų mokesčių tarifų nustatymo nusišalinti tik tais atvejais, kai jiems ar jų artimiems asmenims per praėjusius metus priskaičiuota atitinkamo mokesčio suma yra akivaizdžiai reikšminga ir gali daryti įtaką sprendimams dėl tokių mokesčių tarifų nustatymo. Minėtoje rezoliucijoje akivaizdžiai reikšmingu interesu, sprendžiant klausimus dėl mokesčių tarifų nustatymo, laikytina 3 000 eurų viršijanti suma.

- Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorei V. Rekešienei kilo interesų konfliktas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorė Vida Rekešienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

VTEK nustatė, kad V. Rekešienė 2017 m. kovą išleido įsakymą, kuriuo, be kita ko, nustatė Jurbarko rajono savivaldybės administracijai priklausančio tarnybinio automobilio „Škoda Superb“ saugojimo vietą savo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Tokiais veiksmais ji sukūrė palankias sąlygas savivaldybės automobilį naudoti ne tarnybos reikmėms, sutaupyti asmeninių lėšų ir dėl to sukėlė abejonių dėl tinkamo ir racionalaus savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo. Argumentai, kad V.Rekešienė yra savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos pirmininkė nepaneigia fakto, kad tokio įsakymo išleidimas sukūrė abejonių dėl V. Rekešienės nešališkumo.

Taip pat VTEK nutraukė tyrimą dėl galimo pažeidimo įstatymo nuostatų, draudžiančių naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai, o taip pat naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti. VTEK neturi pakankamai duomenų, patvirtinančių tarnybinio automobilio naudojimo ne tarnybos reikmėms faktą 2018 m. rugpjūtį.

Atsižvelgiant į tyrimo duomenis, VTEK siūlo Jurbarko rajono savivaldybės tarybai nustatyti (patikslinti) privalomą tarnybinių automobilių kelionės lapų pildymo tvarką, numatant, kad kelionės lapuose būtų fiksuojami tarnybinių automobilių judėjimo duomenys. Tarp jų – išvykimo ir atvykimo laikas bei detalus kelionės maršrutas. Taip pat VTEK siūlo užtikrinti, kad visuose savivaldybės administracijai priklausančiuose tarnybiniuose automobiliuose būtų įdiegta transporto priemonių stebėjimo sistemos įranga.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu.

- 16-ka Santaros ir Kauno klinikų sveikatos priežiūros specialistų laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad 16-ka VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų sveikatos priežiūros specialistų laiku ir tinkamai nedeklaravo ryšių su asociacijomis bei kitų deklaruotinų duomenų. Tokiais veiksmais jie pažeidė privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) nuostatas.

Privačių interesų deklaravimas yra svarbi interesų konfliktų prevencijos priemonė. Jos svarbą akcentuoja ir Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO) bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO). Privačių interesų deklaravimas – kiekvieno deklaruojančiojo individuali pareiga. Jei šią pareigą turinčiam asmeniui kyla neaiškumų ar abejonių dėl konkrečių duomenų deklaravimo, jis privalo imtis visų priemonių išsiaiškinti ir tinkamai užpildyti privačių interesų deklaraciją. Nežinojimas, kaip deklaruoti, nepašalina asmens atsakomybės už deklaravimo pareigos nevykdymą.

Taip pat VTEK pabrėžia, kad privačių interesų deklaravimas yra nuolatinis procesas: pirmą kartą deklaracija užpildoma per 30 kalendorinių dienų nuo priėmimo į pareigas valstybinėje tarnyboje dienos, po to ją būtina patikslinti kaskart, kai atsiranda naujų deklaruotinų duomenų ar pasikeičia jau deklaruotieji. Tikslinimui taip pat nustatytas 30 kalendorinių dienų terminas.

Tiriant nustatyta, kad Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų gydytojas Rimantas Benetis laiku bei tinkamai nedeklaravo narystės Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijoje bei medžiotojų klube „Girios“.
Taip pat nustatyta, kad šie Santaros klinikų sveikatos priežiūros specialistai įstatyme nustatytais terminais nedeklaravo tokių duomenų:

III širdies chirurgijos skyriaus vedėjas Gintaras Kalinauskas – narystės ir valdybos nario pareigų Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacijoje;

Kaulų čiulpų transplantacijos skyriaus gydytojas hematologas Artūras Slobinas – narystės ir pareigų asociacijoje „Lietuvos hematologų draugija“ bei einamų pareigų Vilniaus universitete;

Kaulų čiulpų transplantacijos skyriaus gydytojas hematologas Valdas Pečeliūnas – narystės ir pareigų asociacijoje „Lietuvos hematologų draugija“;

Kardiologijos ir angiologijos centro gydytoja kardiologė Sigita Glaveckaitė – einamų pareigų Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacijoje, Vilniaus universitete, UAB „Kardiolita“ ir UAB „Senojo bokšto klinika“;

Intensyvios kardiologijos, reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus vyresnioji slaugytoja-slaugos administratorė Jadvyga Lozovska – einamų pareigų Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacijoje;

II Anesteziologijos-reanimatologijos skyriaus vedėjas Robertas Stasys Samalavičius – einamų pareigų Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacijoje, Vilniaus universitete bei UAB „Kardiolita“;

Neurologijos centro gydytoja neurologė Rasa Kizlaitienė – narystės ir pareigų Lietuvos neurologų asociacijoje;

Širdies ir chirurgijos centro gydytoja Lina Lukoševičiūtė – narystės ir pareigų Lietuvos neurologų asociacijoje;

Širdies ir chirurgijos centro gydytojas Arūnas Valaika – narystės ir pareigų Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijoje;

Pulmonologijos ir alergologijos centro gydytoja Elena Bernotienė – narystės ir pareigų Lietuvos pulmonologų draugijoje;

Neurologijos centro gydytojas neurologas Gintaras Ferdinandas Kaubrys – narystės ir pareigų Lietuvos neurologų asociacijoje;

Medicininės genetikos centro gydytoja genetikė Birutė Burnytė – narystės ir pareigų Lietuvos žmogaus genetikos draugijoje;

Intensyvios kardiologijos, reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus vedėjas Giedrius Navickas – einamų pareigų Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacijoje;

Atsižvelgusi į tyrimų rezultatus, VTEK siūlo Santaros klinikų vadovybei imtis prevencinių priemonių ir užtikrinti, kad šioje įstaigoje dirbantys asmenys privačius interesus deklaruotų VPIDVTĮ nustatytais terminais ir tvarka. Tarptautinių organizacijų nuomone, siekiant efektyvumo, institucijose turėtų būti skatinama atvira, į pagalbą asmeniui, o ne baudimą orientuota aplinka, kad asmenys nebijotų konsultuotis dėl jiems galimai kylančių interesų konfliktų ar tuo labiau juos atskleisti.

Šie tyrimai atlikti Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pateiktos informacijos pagrindu.

Taip pat VTEK vienbalsiai nusprendė, kad Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų gydytoja onkologė radioterapeutė Rasa Verygienė laiku ir tinkamai nedeklaravo savo sutuoktinio darboviečių, pareigų bei vykdytos individualios veiklos. Tokiais veiksmais ji pažeidė privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias VPIDVTĮ nuostatas (6 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktai, 7 straipsnio 1 dalis). Šiuo atveju tyrimą VTEK atliko po to, kai nepritarė Kauno klinikų atlikto tyrimo išvadai.

VTEK nustatė, kad R. Verygienė sutuoktinio duomenis savo privačių interesų deklaracijoje nurodė nesilaikydama įstatyme numatytos tvarkos ir terminų: laiku nenurodė jo Seime ir Sveikatos apsaugos ministerijoje einamų bei UAB „Romuvos klinika“ eitų pareigų, o taip pat – vykdytos individualios veiklos.

VTEK taip pat nutraukė tyrimą dėl aplinkybių, susijusių su duomenų apie sutuoktinio vykdytą individualią veiklą deklaravimu. Tiriant gauta informacija, kad R. Verygenės sutuoktinis pajamų už vykdytą individualią veiklą paskutinį kartą gavo daugiau nei prieš dešimt metų.

- Trys medžiotojų klubo „Girios“ nariai laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvęs Utenos kolegijos direktorius Gintautas Bužinskas, VĮ Valstybinių miškų urėdijos Panevėžio regioninio padalinio Raguvėlės girininkas Arvydas Stakė ir Jurbarko regioninio padalinio Veliuonos girininkas Saulius Belevičius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus.

Tyrimo duomenys rodo, kad jie per VPIDVTĮ nustatytą terminą nedeklaravo narystės medžiotojų klube „Girios”. A. Stakė taip pat laiku nenurodė narystės Panevėžio medžiotojų ir žvejų draugijoje.
Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

VTEK pernai gruodį sudarė darbo grupę, kuri analizuoja, kaip interesų derinimo reikalavimų laikosi medžiotojų klubo „Girios“ veikloje dalyvaujantys valstybinėje tarnyboje dirbantys arba per pastaruosius trejus metus dirbę asmenys. Tikrinami jų privačių interesų deklaracijų duomenys, vertinama, ar tinkamai atskleisti ryšiai su asociacijomis ir kitais juridiniais asmenimis.

Šios analizės bei žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos pagrindu VTEK šiuo metu atlieka tyrimus dėl aštuonių asmenų. Dėl kitų aštuonių medžiotojų klubo „Girios“ narių elgesio VTEK tyrimus pabaigė ir priėmė sprendimus pirmaisiais šių metų mėnesiais.


- Buvęs UAB „Mažeikių vandenys” direktoriaus pavaduotojas A. Kozlovas laiku nedeklaravo privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvęs UAB „Mažeikių vandenys” direktoriaus pavaduotojas Algis Kozlovas nustatytais terminais nepateikė privačių interesų deklaracijos. Tokiais veiksmais jis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus (4 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 dalis).

Tyrimo duomenys rodo, kad Mažeikių rajono savivaldybės valdomos UAB „Mažeikių vandenys” direktoriaus pareigas A. Kozlovas ėjo beveik dešimtmetį iki 2018 m. lapkričio, tačiau privačius interesus deklaravo tik 2018 m. spalį, nesilaikydamas įstatyme numatytų terminų.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu.

- Tirti Rokiškio rajono savivaldybės mero A. Vagonio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Rokiškio rajono savivaldybės mero Antano Vagonio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimų naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai.

VTEK gavo informacijos, kad 2019 m. vasarį Rokiškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojo vairuojamu tarnybiniu lengvuoju automobiliu A.Vagonis galbūt vyko į rinkiminės agitacijos filmavimą LRT Televizijos biure Kaune.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Žaslių seniūno M. Nasevičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Žaslių seniūno Mindaugo Nasevičiaus elgesį. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas nepritarus Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos atlikto tyrimo išvadai. VTEK tirs aplinkybes, kai M. Nasevičius, laikinai eidamas savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, savivaldybės tarybos posėdžiui galbūt teikė svarstyti sprendimo projektą, susijusį su Paparčių dominikonų vienuolyno statinių tvarkyba. Projekto iniciatorė – kaimų bendruomenė „Viltija“, kuriai pirmininkauja M. Nasevičiui artimas asmuo.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti VšĮ Panevėžio kolegijos direktoriaus G. Sargūno elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VšĮ Panevėžio kolegijos direktoriaus Gedimino Sargūno elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

VTEK vertins gautą informaciją, esą G. Sargūnas, organizuodamas VšĮ Panevėžio kolegijos renginius, maitinimo paslaugas galbūt perka iš UAB „Žaliasis žiogas“, kuriai vadovauja jo sutuoktinė.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės gydytojos J. Sąlygienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės gydytojos Jolantos Sąlygienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK pradėjo gautos informacijos pagrindu ir patikrinusi J. Sąlygienės privačių interesų deklaracijas. VTEK tirs, ar ji tinkamai deklaravo ryšius su juridiniais asmenimis ir sudarytus sandorius, kuriuos savo privačių interesų deklaracijoje yra nurodęs jos sutuoktinis.

Įstatymas įpareigoja deklaruojantįjį privačių interesų deklaracijoje nurodyti ne tik savo, bet ir savo sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio duomenis.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti VšĮ Druskininkų ligoninės gydytojo R. Stankevičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VšĮ Druskininkų ligoninės gydytojo Remigijaus Stankevičiaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

VTEK vertins gautą informaciją, esą R. Stankevičius galbūt laiku nedeklaravo duomenų apie sudarytus sandorius bei einamas pareigas Druskininkų ligoninės stebėtojų taryboje ir VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centre, o taip pat savo sutuoktinės darboviečių.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


VTEK informacija

- Pagėgių savivaldybės merui V. Komskiui interesų konfliktas nekilo

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Teigta, jog V.Komskis 2017 m. balandį dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje priimant sprendimus dėl žemės mokesčio tarifų nustatymo, nors kartu su savo sutuoktine valdo Pagėgių savivaldybėje registruotą UAB „Lavirga“. Be to, teigta, kad V.Komskiui artimi asmenys šios savivaldybės teritorijoje turi žemės.

Tyrimo duomenys rodo, kad tiek V.Komskiui, tiek jo artimiems asmenims bei juridiniams asmenims, su kuriais juos sieja darbo ar kiti juridiniai santykiai už Pagėgių savivaldybės teritorijoje valdomą ar nuomojamą žemę 2017 m. mokestiniu laikotarpiu apskaičiuota žemės mokesčio įmokos suma neviršijo 3 000 Eur. Taigi, VTEK vertinimu, V. Komskiui nekilo interesų konfliktas, galėjęs turėti reikšmingos įtakos priimant minėtuosius sprendimus savivaldybės taryboje.

2016 m. VTEK savo rezoliucijoje rekomendavo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus dėl visiems šių procedūrų dalyviams vienodai taikomų mokesčių tarifų nustatymo nusišalinti tik tais atvejais, kai jiems ar jų artimiems asmenims per praėjusius metus priskaičiuota atitinkamo mokesčio suma yra akivaizdžiai reikšminga ir gali daryti įtaką sprendimams dėl tokių mokesčių tarifų nustatymo. Minėtoje rezoliucijoje akivaizdžiai reikšmingu interesu, sprendžiant klausimus dėl mokesčių tarifų nustatymo, laikytina 3 000 eurų viršijanti suma.

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorei V. Rekešienei kilo interesų konfliktas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorė Vida Rekešienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

VTEK nustatė, kad V. Rekešienė 2017 m. kovą išleido įsakymą, kuriuo, be kita ko, nustatė Jurbarko rajono savivaldybės administracijai priklausančio tarnybinio automobilio „Škoda Superb“ saugojimo vietą savo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Tokiais veiksmais ji sukūrė palankias sąlygas savivaldybės automobilį naudoti ne tarnybos reikmėms, sutaupyti asmeninių lėšų ir dėl to sukėlė abejonių dėl tinkamo ir racionalaus savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo. Argumentai, kad V.Rekešienė yra savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos pirmininkė nepaneigia fakto, kad tokio įsakymo išleidimas sukūrė abejonių dėl V. Rekešienės nešališkumo.

Taip pat VTEK nutraukė tyrimą dėl galimo pažeidimo įstatymo nuostatų, draudžiančių naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai, o taip pat naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti. VTEK neturi pakankamai duomenų, patvirtinančių tarnybinio automobilio naudojimo ne tarnybos reikmėms faktą 2018 m. rugpjūtį.

Atsižvelgiant į tyrimo duomenis, VTEK siūlo Jurbarko rajono savivaldybės tarybai nustatyti (patikslinti) privalomą tarnybinių automobilių kelionės lapų pildymo tvarką, numatant, kad kelionės lapuose būtų fiksuojami tarnybinių automobilių judėjimo duomenys. Tarp jų – išvykimo ir atvykimo laikas bei detalus kelionės maršrutas. Taip pat VTEK siūlo užtikrinti, kad visuose savivaldybės administracijai priklausančiuose tarnybiniuose automobiliuose būtų įdiegta transporto priemonių stebėjimo sistemos įranga.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu.

- 16-ka Santaros ir Kauno klinikų sveikatos priežiūros specialistų laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad 16-ka VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų sveikatos priežiūros specialistų laiku ir tinkamai nedeklaravo ryšių su asociacijomis bei kitų deklaruotinų duomenų. Tokiais veiksmais jie pažeidė privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) nuostatas.

Privačių interesų deklaravimas yra svarbi interesų konfliktų prevencijos priemonė. Jos svarbą akcentuoja ir Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO) bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO). Privačių interesų deklaravimas – kiekvieno deklaruojančiojo individuali pareiga. Jei šią pareigą turinčiam asmeniui kyla neaiškumų ar abejonių dėl konkrečių duomenų deklaravimo, jis privalo imtis visų priemonių išsiaiškinti ir tinkamai užpildyti privačių interesų deklaraciją. Nežinojimas, kaip deklaruoti, nepašalina asmens atsakomybės už deklaravimo pareigos nevykdymą.

Taip pat VTEK pabrėžia, kad privačių interesų deklaravimas yra nuolatinis procesas: pirmą kartą deklaracija užpildoma per 30 kalendorinių dienų nuo priėmimo į pareigas valstybinėje tarnyboje dienos, po to ją būtina patikslinti kaskart, kai atsiranda naujų deklaruotinų duomenų ar pasikeičia jau deklaruotieji. Tikslinimui taip pat nustatytas 30 kalendorinių dienų terminas.

Tiriant nustatyta, kad Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų gydytojas Rimantas Benetis laiku bei tinkamai nedeklaravo narystės Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijoje bei medžiotojų klube „Girios“.

Taip pat nustatyta, kad šie Santaros klinikų sveikatos priežiūros specialistai įstatyme nustatytais terminais nedeklaravo tokių duomenų:

III širdies chirurgijos skyriaus vedėjas Gintaras Kalinauskas – narystės ir valdybos nario pareigų Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacijoje;

Kaulų čiulpų transplantacijos skyriaus gydytojas hematologas Artūras Slobinas – narystės ir pareigų asociacijoje „Lietuvos hematologų draugija“ bei einamų pareigų Vilniaus universitete;

Kaulų čiulpų transplantacijos skyriaus gydytojas hematologas Valdas Pečeliūnas – narystės ir pareigų asociacijoje „Lietuvos hematologų draugija“;

Kardiologijos ir angiologijos centro gydytoja kardiologė Sigita Glaveckaitė – einamų pareigų Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacijoje, Vilniaus universitete, UAB „Kardiolita“ ir UAB „Senojo bokšto klinika“;

Intensyvios kardiologijos, reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus vyresnioji slaugytoja-slaugos administratorė Jadvyga Lozovska – einamų pareigų Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacijoje;

II Anesteziologijos-reanimatologijos skyriaus vedėjas Robertas Stasys Samalavičius – einamų pareigų Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacijoje, Vilniaus universitete bei UAB „Kardiolita“;

Neurologijos centro gydytoja neurologė Rasa Kizlaitienė – narystės ir pareigų Lietuvos neurologų asociacijoje;

Širdies ir chirurgijos centro gydytoja Lina Lukoševičiūtė – narystės ir pareigų Lietuvos neurologų asociacijoje;

Širdies ir chirurgijos centro gydytojas Arūnas Valaika – narystės ir pareigų Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijoje;

Pulmonologijos ir alergologijos centro gydytoja Elena Bernotienė – narystės ir pareigų Lietuvos pulmonologų draugijoje;

Neurologijos centro gydytojas neurologas Gintaras Ferdinandas Kaubrys – narystės ir pareigų Lietuvos neurologų asociacijoje;

Medicininės genetikos centro gydytoja genetikė Birutė Burnytė – narystės ir pareigų Lietuvos žmogaus genetikos draugijoje;

Intensyvios kardiologijos, reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus vedėjas Giedrius Navickas – einamų pareigų Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacijoje;

Atsižvelgusi į tyrimų rezultatus, VTEK siūlo Santaros klinikų vadovybei imtis prevencinių priemonių ir užtikrinti, kad šioje įstaigoje dirbantys asmenys privačius interesus deklaruotų VPIDVTĮ nustatytais terminais ir tvarka. Tarptautinių organizacijų nuomone, siekiant efektyvumo, institucijose turėtų būti skatinama atvira, į pagalbą asmeniui, o ne baudimą orientuota aplinka, kad asmenys nebijotų konsultuotis dėl jiems galimai kylančių interesų konfliktų ar tuo labiau juos atskleisti.

Šie tyrimai atlikti Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pateiktos informacijos pagrindu.

Taip pat VTEK vienbalsiai nusprendė, kad Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų gydytoja onkologė radioterapeutė Rasa Verygienė laiku ir tinkamai nedeklaravo savo sutuoktinio darboviečių, pareigų bei vykdytos individualios veiklos. Tokiais veiksmais ji pažeidė privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias VPIDVTĮ nuostatas (6 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktai, 7 straipsnio 1 dalis). Šiuo atveju tyrimą VTEK atliko po to, kai nepritarė Kauno klinikų atlikto tyrimo išvadai.

VTEK nustatė, kad R. Verygienė sutuoktinio duomenis savo privačių interesų deklaracijoje nurodė nesilaikydama įstatyme numatytos tvarkos ir terminų: laiku nenurodė jo Seime ir Sveikatos apsaugos ministerijoje einamų bei UAB „Romuvos klinika“ eitų pareigų, o taip pat – vykdytos individualios veiklos.

VTEK taip pat nutraukė tyrimą dėl aplinkybių, susijusių su duomenų apie sutuoktinio vykdytą individualią veiklą deklaravimu. Tiriant gauta informacija, kad R. Verygenės sutuoktinis pajamų už vykdytą individualią veiklą paskutinį kartą gavo daugiau nei prieš dešimt metų.

- Trys medžiotojų klubo „Girios“ nariai laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvęs Utenos kolegijos direktorius Gintautas Bužinskas, VĮ Valstybinių miškų urėdijos Panevėžio regioninio padalinio Raguvėlės girininkas Arvydas Stakė ir Jurbarko regioninio padalinio Veliuonos girininkas Saulius Belevičius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus.

Tyrimo duomenys rodo, kad jie per VPIDVTĮ nustatytą terminą nedeklaravo narystės medžiotojų klube „Girios”. A. Stakė taip pat laiku nenurodė narystės Panevėžio medžiotojų ir žvejų draugijoje.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami.

VTEK pernai gruodį sudarė darbo grupę, kuri analizuoja, kaip interesų derinimo reikalavimų laikosi medžiotojų klubo „Girios“ veikloje dalyvaujantys valstybinėje tarnyboje dirbantys arba per pastaruosius trejus metus dirbę asmenys. Tikrinami jų privačių interesų deklaracijų duomenys, vertinama, ar tinkamai atskleisti ryšiai su asociacijomis ir kitais juridiniais asmenimis.

Šios analizės bei žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos pagrindu VTEK šiuo metu atlieka tyrimus dėl aštuonių asmenų. Dėl kitų aštuonių medžiotojų klubo „Girios“ narių elgesio VTEK tyrimus pabaigė ir priėmė sprendimus pirmaisiais šių metų mėnesiais.

- Buvęs UAB „Mažeikių vandenys” direktoriaus pavaduotojas A. Kozlovas laiku nedeklaravo privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvęs UAB „Mažeikių vandenys” direktoriaus pavaduotojas Algis Kozlovas nustatytais terminais nepateikė privačių interesų deklaracijos. Tokiais veiksmais jis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus (4 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 dalis).

Tyrimo duomenys rodo, kad Mažeikių rajono savivaldybės valdomos UAB „Mažeikių vandenys” direktoriaus pareigas A. Kozlovas ėjo beveik dešimtmetį iki 2018 m. lapkričio, tačiau privačius interesus deklaravo tik 2018 m. spalį, nesilaikydamas įstatyme numatytų terminų.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu.

- Tirti Rokiškio rajono savivaldybės mero A. Vagonio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Rokiškio rajono savivaldybės mero Antano Vagonio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimų naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai.

VTEK gavo informacijos, kad 2019 m. vasarį Rokiškio rajono savivaldybės administracijos darbuotojo vairuojamu tarnybiniu lengvuoju automobiliu A.Vagonis galbūt vyko į rinkiminės agitacijos filmavimą LRT Televizijos biure Kaune.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

- Tirti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Žaslių seniūno M. Nasevičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Žaslių seniūno Mindaugo Nasevičiaus elgesį. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas nepritarus Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos atlikto tyrimo išvadai. VTEK tirs aplinkybes, kai M. Nasevičius, laikinai eidamas savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, savivaldybės tarybos posėdžiui galbūt teikė svarstyti sprendimo projektą, susijusį su Paparčių dominikonų vienuolyno statinių tvarkyba. Projekto iniciatorė – kaimų bendruomenė „Viltija“, kuriai pirmininkauja M. Nasevičiui artimas asmuo.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. 

- Tirti VšĮ Panevėžio kolegijos direktoriaus G. Sargūno elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VšĮ Panevėžio kolegijos direktoriaus Gedimino Sargūno elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

VTEK vertins gautą informaciją, esą G. Sargūnas, organizuodamas VšĮ Panevėžio kolegijos renginius, maitinimo paslaugas galbūt perka iš UAB „Žaliasis žiogas“, kuriai vadovauja jo sutuoktinė.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. 

- Tirti VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės gydytojos J. Sąlygienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės gydytojos Jolantos Sąlygienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK pradėjo gautos informacijos pagrindu ir patikrinusi J. Sąlygienės privačių interesų deklaracijas. VTEK tirs, ar ji tinkamai deklaravo ryšius su juridiniais asmenimis ir sudarytus sandorius, kuriuos savo privačių interesų deklaracijoje yra nurodęs jos sutuoktinis.

Įstatymas įpareigoja deklaruojantįjį privačių interesų deklaracijoje nurodyti ne tik savo, bet ir savo sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio duomenis.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. 

- Tirti VšĮ Druskininkų ligoninės gydytojo R. Stankevičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VšĮ Druskininkų ligoninės gydytojo Remigijaus Stankevičiaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

VTEK vertins gautą informaciją, esą R. Stankevičius galbūt laiku nedeklaravo duomenų apie sudarytus sandorius bei einamas pareigas Druskininkų ligoninės stebėtojų taryboje ir VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centre, o taip pat savo sutuoktinės darboviečių.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. 

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti