- Esamas ir buvęs Ugdymo plėtotės centro vadovo pavaduotojai laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus pažeidė valstybės biudžetinės įstaigos Ugdymo plėtotės centro (UPC) direktoriaus pavaduotojas Ričardas Totoraitis (6 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 straipsnio 1 dalis) ir buvęs direktoriaus pavaduotojas Gražvydas Kazakevičius (4 straipsnio 1 dalis ir 5 straipsnio 1 dalis).

Tyrimo duomenys rodo, kad R. Totoraitis UPC direktoriaus pavaduotojo pareigas eina nuo 2015 m. vasario, tačiau privačių interesų deklaraciją duomenimis apie šias pareigas papildė nesilaikydamas 30 kalendorinių dienų termino – 2015 m. spalį. Šio termino nesilaikė ir buvęs UPC direktoriaus pavaduotojas G. Kazakevičius, kai vėlavo pateikti privačių interesų deklaraciją: minėtąsias pareigas UPC jis pradėjo eiti 2015 m. birželį, o privačių interesų deklaraciją pateikė tik 2017 m. kovą.

Atkreiptinas dėmesys, kad valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens statuso praradimas nekliudo VTEK atlikti tyrimą per trejus metus nuo teisės aktus pažeidžiančios veikos padarymo.
Tyrimai atlikti Seimo Antikorupcijos komisijos paklausimo, ar UPC darbuotojai tinkamai deklaruoja privačius interesus, pagrindu. Atlikusi duomenų analizę, tyrimus dėl trijų vadovaujančias pareigas einančių ar ėjusių asmenų VTEK pradėjo pati. Tyrimus dėl kitų 35 darbuotojų, turinčių deklaruoti privačius interesus, VTEK pavedė atlikti UPC direktorei.


- 13 sveikatos priežiūros specialistų laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų, dėl kai kurių aplinkybių įstatymo nuostatos nepažeistos

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad 13 VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų, VšĮ „Klaipėdos jūrininkų ligoninė“, VšĮ „Klaipėdos universitetinė ligoninė“, VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė ir VšĮ „Radviliškio ligoninė“ darbuotojų laiku ir tinkamai nedeklaravo ryšių su asociacijomis. Tokiais veiksmais jie pažeidė privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) nuostatas.

Privačių interesų deklaravimas yra svarbi interesų konfliktų prevencijos priemonė. Jos svarbą akcentuoja ir Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO) bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO). Privačių interesų deklaravimas – kiekvieno deklaruojančiojo individuali pareiga. Jei šią pareigą turinčiam asmeniui kyla neaiškumų ar abejonių dėl konkrečių duomenų deklaravimo, jis privalo imtis visų priemonių išsiaiškinti ir tinkamai užpildyti privačių interesų deklaraciją. Nežinojimas, kaip deklaruoti, nepašalina asmens atsakomybės už deklaravimo pareigos nevykdymą.

VTEK pabrėžia, kad privačių interesų deklaravimas yra nuolatinis procesas: pirmą kartą deklaracija užpildoma per 30 kalendorinių dienų nuo priėmimo į pareigas valstybinėje tarnyboje dienos, po to ją būtina patikslinti kaskart, kai atsiranda naujų deklaruotinų duomenų ar pasikeičia jau deklaruotieji. Tikslinimui taip pat nustatytas 30 kalendorinių dienų terminas.

Tiriant nustatyta, kad šie VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų darbuotojai įstatyme nustatyta tvarka ir terminais nedeklaravo tokių duomenų:

Atsparios tuberkuliozės stacionaro tuberkuliozės registro ir programų skyriaus vedėja Valerija Edita Davidavičienė – narystės ir pareigų asociacijoje „Lietuvos pulmonologų draugija“;

Molekulinės genetikos ir citogenetikos laboratorijos vyr. medicinos genetikė Laima Ambrozaitytė – narystės ir pareigų asociacijoje „Lietuvos žmogaus genetikos draugija“;

Laboratorinės medicinos centro gydytoja Rėda Matuzevičienė – narystės ir pareigų asociacijoje „Lietuvos laboratorinės medicinos draugija“;

Skubiosios medicinos gydytoja Renata Ruseckaitė – narystės ir pareigų asociacijoje „Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacija“. Taip pat VTEK nusprendė, kad, deklaruodama individualią veiklą ir mažiau nei mėnesį trukusias pareigas, įstatymo nuostatų ji nepažeidė;

Šie VšĮ „Klaipėdos jūrininkų ligoninė“ darbuotojai nustatyta tvarka ir terminais nedeklaravo tokių duomenų:

Diagnostikos skyriaus vedėjas Giedrius Šimulionis – narystės ir pareigų asociacijoje „Lietuvos gastroenterologų draugija“;

gydytojas neurologas Saulius Taroza – narystės ir pareigų asociacijoje „Lietuvos insulto asociacija“;

gydytoja kardiologė Sigutė Norkienė – narystės ir pareigų asociacijoje „Lietuvos hipertenzijos draugija“;

gydytojas anesteziologas reanimatologas Nerijus Klimas – narystės ir pareigų asociacijoje „Lietuvos intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos asociacija“;

Kardiochirurgijos skyriaus vedėjas Gediminas Kundrotas – narystės ir pareigų asociacijoje „Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugija“.

VšĮ „Klaipėdos universitetinė ligoninė“ darbuotojos nustatyta tvarka ir terminais nedeklaravo šių duomenų:

Mikrobiologijos skyriaus vedėja Jelena Kopeykinienė – narystės ir pareigų asociacijoje „Lietuvos laboratorinės medicinos draugija“;

Vertebroneurologijos skyriaus vedėja Irena Virketienė – narystės ir pareigų asociacijoje „Lietuvos neurologų asociacija“;

VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Pulmonologijos alergologijos skyriaus vedėjas Marius Zolubas – narystės ir pareigų asociacijoje „Lietuvos pulmonologų draugija“;

VšĮ „Radviliškio ligoninė“ gydytoja Vida Janulaitienė laiku ir tinkamai nedeklaravo narystės ir pareigų asociacijoje „Lietuvos hipertenzijos draugija“.

Atsižvelgusi į tyrimų rezultatus, VTEK siūlo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų, VšĮ „Klaipėdos jūrininkų ligoninė“, VšĮ „Klaipėdos universitetinė ligoninė“, VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė ir VšĮ „Radviliškio ligoninė“ vadovybei imtis prevencinių priemonių ir užtikrinti, kad šioje įstaigoje dirbantys asmenys privačius interesus deklaruotų VPIDVTĮ nustatytais terminais ir tvarka.

Tarptautinių organizacijų nuomone, siekiant efektyvumo, institucijose turėtų būti skatinama atvira, į pagalbą asmeniui, o ne baudimą orientuota aplinka, kad asmenys nebijotų konsultuotis dėl jiems galimai kylančių interesų konfliktų ar tuo labiau juos atskleisti.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti