- Netirti I.Šimonytės ir G.Nausėdos elgesio pagal A.Širinskienės kreipimesi nurodytas aplinkybes

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) netirs kandidatų į Lietuvos Respublikos prezidentus – Ingridos Šimonytės ir Gitano Nausėdos – elgesio pagal Seimo narės Agnės Širinskienės kreipimesi nurodytas aplinkybes.

A. Širinskienė teigė, jog minėtieji kandidatai savo privačių interesų deklaracijose laiku nenurodė rinkimų kampanijos metu gautų aukų. Seimo narė prašė VTEK šią aplinkybę įvertinti.

VTEK atkreipia dėmesį, kad, vadovaujantis Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo nuostatomis, duomenys apie aukotoją, aukos gavėją ir aukos dydį yra skelbiami viešai Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje. VTEK vertinimu, reikalavimas privačių interesų deklaracijoje nurodyti kandidato į Lietuvos Respublikos Prezidentus gautas aukas netaikytinas besąlygiškai visais atvejais. Pareigas valstybinėje tarnyboje einantis politinės kampanijos dalyvis privačių interesų deklaracijoje nurodyti aukotojus privalėtų tik tuomet, jei aukotojai jam keltų tiesioginio ir akivaizdaus interesų konflikto grėsmę. Pabrėžtina, kad interesų konfliktas negali būti įrodinėjamas prielaidomis, spėlionėmis, hipotezėmis, o kiekvienu konkrečiu atveju turi būti nustatytas interesų konflikto požymių akivaizdumas.

VTEK neturi duomenų, jog I. Šimonytei, kaip Seimo narei, būtų iškilęs akivaizdus ir tiesioginis interesų konfliktas dėl asmenų, kurie aukomis parėmė jos prezidentinę kampaniją. O kandidatas G. Nausėda nelaikytinas valstybinėje tarnyboje dirbančiu asmeniu, kaip tai apibrėžia Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.

- Du medžiotojų klubo „Girios“ nariai laiku nedeklaravo privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad VĮ Valstybinių miškų urėdijos Ukmergės regioninio padalinio Šešuolėlių girininkijos girininko pavaduotojas Arūnas Dzedzevičius ir VĮ Valstybinių miškų urėdijos Jurbarko regioninio padalinio Panemunės girininkijos girininkas Antanas Kamaitis laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų. Tokiais veiksmais jie pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus.

Nustatyta, kad šie asmenys per įstatyme nustatytą terminą nedeklaravo narystės medžiotojų klube „Girios“, o A. Kamaitis laiku nenurodė ir narystės medžiotojų būrelyje „Mituva“. Be to, nustatyta, kad A. Dzedzevičius laiku nepateikė privačių interesų deklaracijos, kai pradėjo eiti girininkijos girininko pavaduotojo pareigas.

Iš viso nuo pernai gruodžio VTEK atliko tyrimus ir priėmė sprendimus dėl 16 asmenų – valstybinėje tarnyboje dirbančių arba per pastaruosius trejus metus dirbusių asmenų, kurie dalyvauja medžiotojų klubo „Girios“ veikloje. Reaguodama į žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, VTEK pernai gruodį ėmė analizuoti šių asmenų privačių interesų deklaracijas. Tikrinta, ar šie asmenys tinkamai įvykdė pareigą atskleisti ryšius su juridiniais asmenimis. 15-ka atveju VTEK konstatavo pažeidimus, dėl vieno asmens elgesio tyrimas buvo nutrauktas.

Privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių viešųjų ir privačių interesų konfliktų valstybinėje tarnyboje prevencijos priemonių, kurianti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi. Interesų deklaravimo svarbą pabrėžia Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO) bei Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO). Jei valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys nedeklaruoja privačių interesų, daroma žala valstybinės tarnybos skaidrumo įvaizdžiui.

- Ugdymo plėtotės centro skyriaus vedėjos pareigas ėjusi L. Statauskienė laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvusi Ugdymo plėtotės centro (UPC) Ugdymo turinio skyriaus vedėja Loreta Statauskienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus (3 straipsnio 2 dalis, 4 straipsnio 1 dalis ir 5 straipsnio 1 dalis).

Nustatyta, kad minėtojo UPC skyriaus vedėjos pareigas L. Statauskienė pradėjo eiti 2014 m. spalį. Vadovaujantis įstatymu, privačių interesų deklaraciją ji turėjo pateikti per 30 kalendorinių dienų, tačiau to nepadarė.

- Klaipėdos miesto savivaldybės mero pavaduotojas ir AB „Klaipėdos vanduo“ stebėtojų tarybos pirmininkas A. Šulcas pažeidė įstatymo nuostatas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Klaipėdos miesto savivaldybės mero pavaduotojas ir AB „Klaipėdos vanduo“ stebėtojų tarybos pirmininkas Artūras Šulcas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 7 straipsnio 2 dalis, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys, 4 straipsnio 1 dalis ir 6 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

Nustatyta, kad A. Šulcas 2016 m. balandį iš AB „Klaipėdos vanduo“ vadovo gavo auką kaip savarankiškas politinės kampanijos dalyvis 2016 m. vykusiuose Seimo rinkimuose. Šios aplinkybės jis nenurodė privačių interesų deklaracijoje, o vėliau 2016 m. ir 2017 m. vykusių keturių AB „Klaipėdos vanduo“ stebėtojų tarybos posėdžių metu sprendė klausimus, susijusius su minėtosios bendrovės vadovo veiklos priežiūra. Taip pat A. Šulcas įstatymo nustatyta tvarka nedeklaravo duomenų apie einamas pareigas AB „Klaipėdos vanduo“ stebėtojų taryboje.

VTEK vertino per vienerius metus nuo aukos gavimo fakto vykusių bendrovės stebėtojų taryboje priimtus sprendimus – laikytina, kad A. Šulcui aplinkybė dėl iš bendrovės direktoriaus gautos aukos interesų konfliktą kelia vienerius metus. VTEK vertinimu, jei kandidatas ir negalėtų atsisakyti aukos, tai neatleidžia jo nuo pareigos tinkamai įgyvendinti reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti.

- Du sveikatos priežiūros specialistai laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, jog VšĮ Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės neurologas Kęstutis Juknelis ir buvusi VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės Laboratorinės diagnostikos skyriaus vedėja Nijolė Sapeliauskienė laiku ir tinkamai nedeklaravo ryšių su asociacijomis. Tokiais veiksmais jie pažeidė privačių interesų deklaravimą reglamentuojančias Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) nuostatas.

K. Juknelis laiku nedeklaravo narystės ir pareigų „Lietuvos insulto asociacijoje“, o N. Sapeliauskienė – „Lietuvos laboratorinės medicinos draugijoje“.
Tarptautinių organizacijų nuomone, institucijose turėtų būti skatinama atvira, į pagalbą asmeniui orientuota aplinka. Asmenys neturi bijoti konsultuotis dėl jiems galbūt kylančių interesų konfliktų ar juos atskleisti. Privačių interesų deklaravimas – kiekvieno deklaruojančiojo individuali pareiga.

Tai yra svarbi interesų konfliktų prevencijos priemonė. Jos svarbą akcentuoja ir Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO) bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO).

- Tirti Panevėžio rajono švietimo centro direktorės J. Vaitiekūnienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Panevėžio rajono švietimo centro direktorės Jurgitos Vaitiekūnienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesų valstybės ar savivaldybių institucijose.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, J. Vaitiekūnienė valstybės ar savivaldybių institucijose galbūt atstovavo asociacijos „Papasakok plačiauׅ“ interesams.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

- Išplėsti tyrimą dėl buvusio Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinio direktoriaus A.Vaitkaus elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė išplėsti atliekamą tyrimą dėl buvusio Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos (KVJUD) generalinio direktoriaus Arvydo Vaitkaus elgesio. Toks sprendimas priimtas atliekamo tyrimo metu išanalizavus jo privačių interesų deklaracijas. Papildomai VTEK aiškinsis aplinkybes, kai A. Vaitkus, pradėjęs eiti minėtąsias pareigas, galbūt pavėluotai pateikė privačių interesų deklaraciją.

Tyrimą dėl A. Vaitkaus elgesio VTEK pradėjo šių metų vasario pabaigoje gauto pranešimo pagrindu. Jame keltas klausimas, ar A. Vaitkus neturėjo savo privačių interesų deklaracijoje nurodyti asmenų, kurie paaukojo lėšų politiniam sąrašui, su kuriuo A. Vaitkus kandidatavo į Klaipėdos miesto savivaldybės mero pareigas, nes šie asmenys yra tiesiogiai susiję su komercinių interesų Klaipėdos uoste turinčiomis įmonėmis.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti