- Buvęs krepšinio klubo VšĮ „Statyba“ direktorius D. Gudelis pažeidė įstatymą

Eidamas krepšinio klubo VšĮ „Statyba“ direktoriaus pareigas, Darius Gudelis nepateikė privačių interesų deklaracijos. Šiais veiksmais jis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (3 straipsnio 2 dalis, 4 straipsnio 1 dalis ir 5 straipsnio 1 dalis). Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

VPIDVTĮ numato, jog valstybinėje tarnyboje dirbančiais asmenimis taip pat laikytini administravimo įgaliojimus turintys asmenys, kurie dirba viešosiose įstaigose, gaunančiose lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų.

Tiriant nustatyta, jog D. Gudelis krepšinio klubo VšĮ „Statyba“ direktoriaus pareigas ėjo 2017-2018 m. Tuo laikotarpiu Vilniaus miesto savivaldybės administracija šios įstaigos veiklai finansuoti skyrė virš 3 mln. Eur. Atsižvelgiant į klubo gautą finansavimą bei jame eitas pareigas, VTEK nuomone, D.Gudelis turėjo valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens statusą, taigi – ir iš to kylančią privačių interesų deklaravimo pareigą.   

Valstybės ar savivaldybės lėšas gaunančio subjekto vadovas privalo užtikrinti šių lėšų panaudojimo skaidrumą ir užtikrinti, kad, priimant sprendimus, pirmenybė būtų teikiama viešiesiems visuomenės interesams, įtvirtinti priimamų sprendimų nešališkumą ir užkirsti kelią atsirasti bei plisti korupcijai valstybinėje tarnyboje. Privačių interesų deklaravimas yra kiekvieno valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens individuali pareiga. Nežinojimas, ar reikia deklaruoti privačius interesus, nepašalina asmens atsakomybės už tokios pareigos nevykdymą.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu.

- Buvusi Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja A. Velykienė pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvusi Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Alina Velykienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas (12 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktus, 7 straipsnio 1 dalį).

Tyrimo duomenys rodo, kad A. Velykienė nesilaikė valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui taikomo draudimo atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose be vadovo leidimo. Nustatyta, kad ji Valstybinės teritorijų planavimo ir statybų inspekcijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui teikė prašymus išduoti statybos užbaigimo aktus privačių asmenų bei juridinio asmens vardu. VTEK vertinimu, jei A. Velykienė valstybės ar savivaldybių institucijose būtų veikusi gindama tik savo interesus, tokie veiksmai sukurtų teises ir pasekmes tik jai vienai, todėl grupė asmenų jai nebūtų suteikusi įgaliojimo atstovauti. Tačiau tyrimo metu nustatyta, kad A. Velykienė turėjo tris įgaliojimus – keletas asmenų įgaliojo ją atstovauti jų interesams.

Taip pat VTEK nustatė, kad A. Velykienė savo privačių interesų deklaracijoje laiku ir tinkamai nenurodė duomenų apie sutuoktinio einamas pareigas UAB „Sinergijos projektai“, o 2018 m. spalį-lapkritį deklaravo klaidingus duomenis apie savo ir sutuoktinio dalyvavimą minėtosios bendrovės veikloje. 2016 m. A. Velykienė deklaracijoje nurodė, kad ji ir jos sutuoktinis yra UAB „Sinergijos projektai“ akcininkai, 2018 m. spalį deklaravo, kad jųdviejų ryšys su bendrove nutrūko, o 2018 m. lapkritį nurodė, kad jiedu vis dar yra UAB „Sinergijos projektai“ akcininkai. Tačiau, tyrimo duomenimis, pastarasis ryšys nutrūkęs niekada nebuvo.

Nesant duomenų, kad A. Velykienė būtų dalyvavusi priimant sprendimus, susijusius su UAB „Sinergijos projektai“ ir veikusi interesų konflikto situacijoje ar pasinaudojusi pareigomis asmeninei naudai gauti, tyrimą dėl jos elgesio šioje dalyje VTEK nutraukė.

Tyrimas atliktas nepritarus Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atlikto tyrimo išvadai.

 

- Buvęs Birštono savivaldybės administracijos direktorius V. V. Revuckas įstatymo nepažeidė

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvęs Birštono savivaldybės administracijos direktorius Valentinas Vincas Revuckas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų nepažeidė.

VTEK tyrė pranešime nurodytas aplinkybes, jog, vykdydamas Ivoniškio kaimo kapinių plėtros planavimo organizatoriaus funkcijas, V.V.Revuckas galbūt buvo asmeniškai suinteresuotas planavimo sprendiniais ir galėjo nusižengti draudimui naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei pareigai vengti interesų konflikto.

Tiriant nenustatyta duomenų, kad V.V.Revuckas būtų dalyvavęs rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, susijusius su minėtųjų kapinių plėtros sprendiniais. Sprendimą rengti kapinių plėtros detalųjį planą priėmė Birštono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į Prienų rajono savivaldybės tarybos prašymą bei šios savivaldybės pasiūlytą Kapinių plėtros schemą. Procedūrinius kapinių plėtros planavimo klausimus sprendė bei atitinkamus sprendimus priėmė Birštono savivaldybės administracijos Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas ir Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas. Atsižvelgdama į tai, VTEK konstatavo, kad įstatymo nuostatos šiuo atveju nepažeistos.

 

- Tirti Seimo narių D. Kepenio ir A. Kirkučio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Seimo narių Dainiaus Kepenio ir Algimanto Kirkučio elgesio. Bus aiškinamasi, ar šie valstybės politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas gautos informacijos pagrindu. Teigiama, jog D. Kepenis priklauso Lietuvos olimpinės akademijos tarybai, Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios (papildomos ir alternatyvios) medicinos rūmų tarybai ir (arba) yra šios organizacijos narys, o taip pat yra D.Kepenio Palangos sveikatos mokyklos savininkas ir vadovas, tačiau šių duomenų nenurodė savo privačių interesų deklaracijoje. Taip pat teigiama, esą A. Kirkutis nedeklaravo narystės Europos gyvensenos medicinos organizacijoje bei Gyvenimo būdo medicinos asociacijoje.

Tyrimams atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimų pradėjimas savaime nereiškia pažeidimų nustatymo.

 

- Tirti 15-kos asmenų elgesį dėl galbūt neteisėtos lobistinės veiklos

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) tirs 15-kos asmenų elgesį dėl galbūt vykdytos neteisėtos lobistinės veiklos. Bus tiriamos aplinkybės, kai jie galėjo raštu teikti konkrečius pasiūlymus keisti teisės aktus atitinkamoms institucijoms – Žemės ūkio ministerijai, Vidaus reikalų ministerijai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai – nors nebuvo įsiregistravę lobistais.

Bus aiškinamasi, ar tokiais veiksmais Lobistinės veikos įstatymo reikalavimų nepažeidė: Nacionalinės elektros technikos verslo asociacijos direktorius Gediminas Abartis, Lietuvos darbdavių konfederacijos generalinis direktorius Danukas Arlauskas, Žvejų ir žuvies perdirbėjų asociacijos „Baltijos žvejas“ pirmininkas Algirdas Aušra, Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos pirmininkas Alfonsas Bargaila, MB „Švenčių fabrikas“ atstovas Andrius Butrimas, Naftelf Lietuvos ir Prancūzijos UAB direktorius Arvydas Gailius, Lietuvos aludarių gildijos prezidentas Saulius Galadauskas, UAB „Baltic Ground Services” direktorius Gytis Gumuliauskas, Žuvininkystės įmonių asociacijos „Lampetra“ tarybos pirmininkė Siga Jakubauskienė, UAB „FL Technics“ generalinis direktorius Žilvinas Lapinskas, UAB „Ernst&Young Baltic“ partneris Leonas Lingis, Klaipėdos žvejybos įmonių asociacijos „Jūros žvejys“ pirmininkas Artūras Maželis, Priekrantės verslinės ir rekreacinės  žuvininkystės asociacijos pirmininkas Mindaugas Rimeikis, UAB „Rikneda“ direktorius Stasys Vagnorius, UAB „BAA Training“ direktorė Eglė Vaitkevičiūtė.

Tyrimai pradėti VTEK atliktos analizės pagrindu. Tyrimams atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimų pradėjimas savaime nereiškia pažeidimų nustatymo.

 

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti