Buvusio VĮ „Registrų centras“ Sertifikatų centro vadovo M. Žaliuko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins buvusio VĮ „Registrų centras“ Sertifikatų centro vadovo Mindaugo Žaliuko elgesį. Aiškintasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų informuoti vadovą apie priimtą pasiūlymą pereiti į kitą darbą, o taip pat – draudimo vienerius metus atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims institucijoje, kurioje per paskutinius metus dirbo.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Teigta, kad M. Žaliukas eina UAB „EME solution“ direktoriaus pareigas, į kurias jis, esą, buvo skirtas tuomet, kai dar dirbo Registrų centre. VTEK aiškinosi, ar M. Žaliukas laikėsi įstatymo reikalavimo pranešti Registrų centro vadovybei apie priimtą pasiūlymą dirbti UAB „EME solution“.

Taip pat VTEK tyrė aplinkybes, kai M. Žaliukas, 2019 m. sausį UAB „EME solution“ vardu galbūt pateikė raštą dėl sutarties tarp šios bendrovės ir Registrų centro nutraukimo pasekmių, prašydamas Registrų centro atlyginti dėl šios sutarties patirtas UAB „EME solution“ išlaidas.

- Buvusio VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“ generalinio direktoriaus S.Puodžiuko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins buvusio VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“ (ŽŪIKVC) generalinio direktoriaus Sigito Puodžiuko elgesį. Aiškintasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimą VTEK atliko nepritarusi Žemės ūkio ministerijos atlikto tyrimo išvadai, o taip pat gavusi pranešimą. VTEK aiškinosi aplinkybes, kai S. Puodžiukas galbūt priiminėjo sprendimus dėl savo sūnaus tarnybos ŽŪIKVC eigos. Be to, S. Puodžiukas galbūt susikūrė sau darbo vietą, kai dalyvavo procedūrose, susijusiose su ŽŪIKVC struktūros keitimu, antrojo generalinio direktoriaus pavaduotojo etato įsteigimu, atrankos šioms pareigoms eiti organizavimu ir minėtosios pareigybės aprašymo tvirtinimu.

- VšĮ Panevėžio kolegijos direktoriaus G. Sargūno elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar VšĮ Panevėžio kolegijos direktorius Gediminas Sargūnas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

VTEK tyrė gautą informaciją, esą G. Sargūnas, organizuodamas VšĮ Panevėžio kolegijos renginius, maitinimo paslaugas galbūt perka iš UAB „Žaliasis žiogas“, kuriai vadovauja jo sutuoktinė.

Taip pat aiškintasi, ar G. Sargūnas laiku ir tinkamai pateikė privačių interesų deklaraciją.

- UAB „Visagino būstas“ direktoriaus E. Galaguzo elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins, ar Visagino savivaldybės valdomos UAB „Visagino būstas“ direktorius Erlandas Galaguzas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) nustatytų apribojimų įsidarbinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, E. Galaguzas buvo Visagino savivaldybės tarybos narys, o vėliau, neišlaukęs vienerių metų, nuo 2017 m. lapkričio pradėjo eiti savivaldybės kontroliuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Visagino būstas“ direktoriaus pareigas.

VPIDVTĮ 18 straipsnis numato, kad pareigas valstybinėje tarnyboje nustojęs eiti asmuo, vienerius metus neturi teisės dirbti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, vadovo pavaduotoju, būti šios įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą.

- VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktoriaus pavaduotojo medicinai D.Kačiurino elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktoriaus pavaduotojo medicinai Dmitrijaus Kačiurino elgesį.

VTEK tyrė, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

- Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio;

- Nagrinės kitų institucijų atliktus tarnybinių patikrinimų įvertinimus;

- Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus;

- Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 4 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius).

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti