(2019-07-05 papildyta pirmais 5 sprendimais)

- VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės gydytoja J. Sąlygienė laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Ginekologijos ir endoskopinės ginekologijos skyriaus gydytoja akušerė-ginekologė Jolanta Sąlygienė laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų ir tokiais veiksmais pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus (6 straipsnio 1 dalies 4 ir 6 punktai, 7 straipsnio 1 dalis). Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Nustatyta, kad J. Sąlygienė nepatikslino savo privačių interesų deklaracijos ir nenurodė duomenų apie atsiradusius savo ir sutuoktinio ryšius su juridiniais asmenimis bei keturis sudarytus 3 tūkst. eurų vertę viršijančius sandorius per 30 kalendorinių dienų nuo šių duomenų atsiradimo.

Atsižvelgdama į senatį, VTEK tyrimo metu vertino tik per pastaruosius trejus metus J. Sąlygienės ir jos sutuoktinio sudarytus sandorius, kurių vertė viršijo deklaruotinos sumos dydį ir kurių sudarymo data, atsižvelgiant į taikomą senaties terminą, pateko į paskutinių trejų metų laikotarpį.

VPIDVTĮ įpareigoja deklaruojantįjį privačių interesų deklaracijoje nurodyti ne tik savo, bet ir savo sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio deklaruotinus duomenis.

 

- Buvęs Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys A. Lankauskas laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad buvęs Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys Alfredas Lankauskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (6 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

Tyrimo duomenys rodo, kad 2015 m., tapęs savivaldybės tarybos nariu, A. Lankauskas privalėjo savo privačių interesų deklaracijoje nurodyti, jog yra asociacijos Šiaulių „Lions“ klubo narys, tačiau šių duomenų nustatytais terminais nedeklaravo.

 

- Tirti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narės E. Mantulovos elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narės Elidos Mantulovos elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesų valstybės ar savivaldybių institucijose, išskyrus atvejus, kai valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo veikia kaip atstovas pagal įstatymą.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą 2016 m. E. Mantulova, būdama Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, darbo metu pagal įgaliojimą atstovavo privatiems juridiniams asmenims ir šių įmonių vardu VĮ Registrų centrui teikė jų dokumentus.   

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus V. Andrejevo elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus Vitalijaus Andrejevo elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktos informacijos pagrindu. VTEK aiškinsis aplinkybes, kai V. Andrejevas galbūt nustatytais terminais ir tvarka nedeklaravo viešųjų pirkimų eksperto statuso.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti Lietuvos muzikų sąjungos prezidentės A. Nekrošienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Lietuvos muzikų sąjungos prezidentės Audronės Nekrošienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. VTEK tirs, ar A. Nekrošienė laikėsi deklaravimo terminų, deklaruodama, kad kartu su savo sutuoktiniu yra VšĮ „Muzikos barai“ steigėja. Taip pat bus tiriamos aplinkybės, kai A. Nekrošienė galbūt nedeklaravo sutuoktinio VšĮ „Muzikos barai“ einamų pareigų bei vykdomos individualios veiklos.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

 

- Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius P. Poderskis pažeidė įstatymą tarnybinį transportą naudodamas ne tarnybinei veiklai

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Povilas Poderskis tarnybinį transportą naudojo ne tarnybinėms reikmėms. Tokiais veiksmais jis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimą naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai (3 straipsnio 1 dalies 6 punktas). Šį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tiriant nustatyta, kad pernai rugsėjo 18 d. P. Poderskis tarnybiniu automobiliu „Opel Corsa“ iš Vilniaus miesto savivaldybės išvyko 18.02 val., o 19.28 val. atvyko į Kauną. Ten ši tarnybinio transporto priemonė stovėjo iki rugsėjo 19 d. 6.32 val. Iš savivaldybės pateiktų navigacinės sistemos duomenų matyti, kad ši automobilio laikymo vieta žemėlapyje iš esmės sutampa su P. Poderskio deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Tuomet P. Poderskis minėtuoju automobiliu išvyko iš Kauno ir 7.46 val. atvyko į Vilnių. Apie tai buvo informuota ir žiniasklaidoje: skelbta, kad vienos visuomenės informavimo priemonės fotografas rugsėjo 19 d. rytą užfiksavo P. Poderskį išvykstantį iš savo namų automobiliu, pažymėtu Vilniaus savivaldybės skiriamuoju ženklu. P. Poderskis VTEK nenurodė, kokias tarnybines savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijas tuo metu vykdė.

VTEK yra ne kartą yra konstatavusi, kad kelionės iš namų į darbą arba iš darbo į namus nelaikytinos tarnybine veikla ar tarnybine būtinybe. Pabrėžtina, kad asmuo privalo sugebėti pagrįsti kelionių tarnybiniu automobiliu į kitus miestus tikslus. Tokio pagrindimo nereikalaujant, sukuriama galimybė piktnaudžiauti užimamomis pareigomis naudojant valstybės ar savivaldybės turtą ne tarnybos reikmėms, o vieni asmenys būtų nepagrįstai išskirti kitų asmenų – gebančių tinkamai pagrįsti valstybės ar savivaldybių turto naudojimą ir naudojančių pastarąjį tik tarnybos reikmėms – atžvilgiu. Be to, Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintose tarnybinių automobilių naudojimo taisyklėse aiškiai nustatyta, jog tarnybiniai automobiliai gali būti naudojami tik tarnybinėms užduotims vykdyti.

VTEK siūlo Vilniaus miesto savivaldybės merui ir tarybai inicijuoti, kad būtų kompensuotos savivaldybės patirtos išlaidos, susidariusios dėl nepagrįsto P. Poderskio naudojimosi tarnybiniu transportu.

Taip pat tyrimo metu VTEK pastebėjo, kad bendrojo naudojimo tarnybinius automobilius naudojantys savivaldybės darbuotojai nepildo kelionės lapų, o iš šių automobilių rezervavimo įrašų nematyti, kokioms tarnybinėms užduotims rezervuojami tarnybiniai automobiliai. Atsižvelgdama į tai, VTEK siūlo Vilniaus miesto savivaldybei tikslinti vidaus teisės aktus ir užtikrinti tinkamą savivaldybės bendrojo naudojimo tarnybinių automobilių kontrolę.

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pripažinti pažeidę Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti