- Prienų rajono savivaldybės tarybos narys A. Šidlauskas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Prienų rajono savivaldybės tarybos narys Algimantas Šidlauskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas (12 straipsnio 2 dalis). Jomis valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui taikomas ribojimas atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose.

Tyrimo duomenys rodo, kad 2016 m. lapkritį ŽŪB „Nemunas“ pateikė pasiūlymą dėl Jiezno seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių sniego valymo paslaugos Prienų rajono savivaldybės administracijai. Šį pasiūlymą, kaip bendrovės valdybos pirmininkas, pasirašė A. Šidlauskas, kuris tuo metu ėjo ir savivaldybės tarybos nario pareigas. Po mėnesio, atstovaudamas ŽŪB „Nemunas“, jis su savivaldybe pasirašė sniego valymo paslaugų teikimo Jiezno seniūnijoje sutartį.

VTEK pabrėžia, kad šiuo atveju nėra reikšminga aplinkybė, jog ŽŪB „Nemunas“ laimėjo savivaldybės skelbtą viešojo pirkimo konkursą dėl minėtųjų paslaugų teikimo. Taip pat nėra reikšminga, kad už paslaugą savivaldybė nemokėjo, nes nebuvo sniego, kurį būtų reikėję valyti. Įtakos teisiniam vertinimui neturi ir tai, kad A. Šidlauskas, kaip savivaldybės tarybos narys, nevertino savo vadovaujamos bendrovės pateikto pasiūlymo. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas imperatyvus draudimas atstovauti tiesiogiai nesieja šių ribojimų su interesų konfliktu, taip pat neįpareigoja įvertinti, ar priimtas galutinis sprendimas atitiko atstovaujamojo lūkesčius. Šios nuostatos pažeidimui konstatuoti pakanka nustatyti paties atstovavimo faktą.

VTEK pabrėžia, kad, šiuo sprendimu nesiekiama riboti juridinių asmenų teisės vykdyti komercinę veiklą. VTEK, kaip kontrolę atliekanti institucija, šiuo atveju atkreipia dėmesį, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, eidamas tarnybines pareigas, privalo laikytis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu.

- Tirti buvusio Lietuvos transporto saugos administracijos darbuotojo S. Šiaučiūno elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) Jūrų departamento direktoriaus Sauliaus Šiaučiūno elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo apribojimų atstovauti.

Teisės aktas nustato, kad pareigas valstybinėje tarnyboje nustojęs eiti asmuo vienerius metus negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje jis paskutinius metus dirbo.

Tyrimas pradėtas LTSA pranešimo pagrindu. Pranešime nurodyta, kad, dirbdamas LTSA, S.Šiaučiūnas vykdė ūkio subjektų veiklos valstybinės priežiūros organizavimą bei kontrolę. Esą, nepraėjus metams po to, kai nustojo eiti pareigas LTSA, S. Šiaučiūnas šioje biudžetinėje įstaigoje atstovavo UAB „Jūrininkų treniruočių centras“, teikdamas raštiškas užklausas.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ valdybos nario V. Karabino elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Raseinių rajono savivaldybės kontroliuojamos UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ valdybos nario Valdo Karabino elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gautos informacijos pagrindu. Esą, V. Karabinas dalyvavo UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ vykdyto viešojo pirkimo procedūrose, o po to V.Karabinas, kaip laimėjusios privačios bendrovės direktorius, sudarė sutartį dėl gatvės remonto darbų atlikimo su UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“, kurioje pats užima valdybos nario pareigas.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Tirti VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės direktoriaus L. Vitkaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės direktoriaus Lino Vitkaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, L. Vitkus galbūt į darbą priėmė jam interesų konfliktą keliantį asmenį, o taip pat pasirašė sutartį su bendrove, kurios savininkas minėtasis asmuo yra. 

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

VTEK informacija

- Prienų rajono savivaldybės tarybos narys A. Šidlauskas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Prienų rajono savivaldybės tarybos narys Algimantas Šidlauskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas (12 straipsnio 2 dalis). Jomis valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui taikomas ribojimas atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose.

Tyrimo duomenys rodo, kad 2016 m. lapkritį ŽŪB „Nemunas“ pateikė pasiūlymą dėl Jiezno seniūnijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių sniego valymo paslaugos Prienų rajono savivaldybės administracijai. Šį pasiūlymą, kaip bendrovės valdybos pirmininkas, pasirašė A. Šidlauskas, kuris tuo metu ėjo ir savivaldybės tarybos nario pareigas. Po mėnesio, atstovaudamas ŽŪB „Nemunas“, jis su savivaldybe pasirašė sniego valymo paslaugų teikimo Jiezno seniūnijoje sutartį.

VTEK pabrėžia, kad šiuo atveju nėra reikšminga aplinkybė, jog ŽŪB „Nemunas“ laimėjo savivaldybės skelbtą viešojo pirkimo konkursą dėl minėtųjų paslaugų teikimo. Taip pat nėra reikšminga, kad už paslaugą savivaldybė nemokėjo, nes nebuvo sniego, kurį būtų reikėję valyti. Įtakos teisiniam vertinimui neturi ir tai, kad A. Šidlauskas, kaip savivaldybės tarybos narys, nevertino savo vadovaujamos bendrovės pateikto pasiūlymo. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas imperatyvus draudimas atstovauti tiesiogiai nesieja šių ribojimų su interesų konfliktu, taip pat neįpareigoja įvertinti, ar priimtas galutinis sprendimas atitiko atstovaujamojo lūkesčius. Šios nuostatos pažeidimui konstatuoti pakanka nustatyti paties atstovavimo faktą.

VTEK pabrėžia, kad, šiuo sprendimu nesiekiama riboti juridinių asmenų teisės vykdyti komercinę veiklą. VTEK, kaip kontrolę atliekanti institucija, šiuo atveju atkreipia dėmesį, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, eidamas tarnybines pareigas, privalo laikytis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu.

- Tirti buvusio Lietuvos transporto saugos administracijos darbuotojo S. Šiaučiūno elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) Jūrų departamento direktoriaus Sauliaus Šiaučiūno elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo apribojimų atstovauti.

Teisės aktas nustato, kad pareigas valstybinėje tarnyboje nustojęs eiti asmuo vienerius metus negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje jis paskutinius metus dirbo.

Tyrimas pradėtas LTSA pranešimo pagrindu. Pranešime nurodyta, kad, dirbdamas LTSA, S.Šiaučiūnas vykdė ūkio subjektų veiklos valstybinės priežiūros organizavimą bei kontrolę. Esą, nepraėjus metams po to, kai nustojo eiti pareigas LTSA, S. Šiaučiūnas šioje biudžetinėje įstaigoje atstovavo UAB „Jūrininkų treniruočių centras“, teikdamas raštiškas užklausas.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

- Tirti UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ valdybos nario V. Karabino elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Raseinių rajono savivaldybės kontroliuojamos UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ valdybos nario Valdo Karabino elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gautos informacijos pagrindu. Esą, V. Karabinas dalyvavo UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ vykdyto viešojo pirkimo procedūrose, o po to V.Karabinas, kaip laimėjusios privačios bendrovės direktorius, sudarė sutartį dėl gatvės remonto darbų atlikimo su UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“, kurioje pats užima valdybos nario pareigas.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.

- Tirti VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės direktoriaus L. Vitkaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės direktoriaus Lino Vitkaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, L. Vitkus galbūt į darbą priėmė jam interesų konfliktą keliantį asmenį, o taip pat pasirašė sutartį su bendrove, kurios savininkas minėtasis asmuo yra.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. 

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti