- Kauno miesto savivaldybės mero V. Matijošaičio ir tarybos nario D. Matijošaičio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Kauno miesto savivaldybės mero Visvaldo Matijošaičio ir tarybos nario Dainiaus Matijošaičio elgesį. Tirta, ar politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. D. Matijošaičio atveju VTEK taip pat vertino aplinkybes dėl privačių interesų deklaravimo.

Tyrimą VTEK atliko gauto pranešimo bei žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos pagrindu. Esą, šių metų vasarį savivaldybės tarybos posėdyje V. Matijošaitis ir D. Matijošaitis balsavo dėl Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano koregavimo bei Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamosios dalies – Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano korektūros patvirtinimo.

Žiniasklaidoje taip pat skelbta, esą draustinio buferinėje zonoje bendrovė „Vici Investments“, kurios vienintelis akcininkas yra V. Matijošaitis, įsigijo žemės ir prieš savivaldybės tarybos posėdį užregistravo mažiausiai 15 sklypų. Teigta, kad šiame posėdyje savivaldybės taryba nusprendė mažinti ir Kauno Vičiūnų vandenvietę. Esą, šioje teritorijoje vienas iš V. Matijošaičio sūnų turi nekilnojamojo turto.

Taip pat VTEK tyrė aplinkybes, susijusias su D. Matijošaičio privačių interesų deklaravimu. Spaudoje teigta, jog politikas galbūt sudarė 138 tūkst. eurų paskolą ir jos nenurodė savo privačių interesų deklaracijoje. Šį tyrimą VTEK atliko po to, kai nepritarė Kauno miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos atlikto tyrimo išvadai.

- Aplinkos viceministrės R. Vaitkevičiūtės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins aplinkos viceministrės Rasos Vaitkevičiūtės elgesį ėjus pareigas Aplinkos apsaugos departamento Kauno padalinyje.

VTEK aiškinosi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. VTEK tyrė aplinkybes, kai R.Vaitkevičiūtė galbūt laiku ir tinkamai nedeklaravo ryšio su juridiniu asmeniu – asociacija „Respublikinė medžiotojų ir žvejų draugija „Medeina“, o taip pat nedeklaravo pareigų buvusiame Aleksandro Stulginskio universitete.

Tyrimą VTEK atliko gautos informacijos pagrindu.- Buvusio Raseinių savivaldybės tarybos nario E. Juškos elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins buvusio Raseinių savivaldybės tarybos nario Edgaro Juškos elgesį. Aiškintasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto,  o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimą VTEK atliko gautos informacijos pagrindu, esą E. Juška nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje svarstant klausimą dėl savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo, kai buvo sumažintas Raseinių kultūros centro finansavimas. Teigta, kad E. Juška šiame centre dirba kultūrinių renginių koordinatoriumi.

-  5 asmenų elgesį dėl galbūt neteisėtai vykdytos lobistinės veiklos

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins 5 asmenų elgesį galbūt vykdžius neteisėtą lobistinę veiklą. Tirtos aplinkybės, kai jie galėjo raštu teikti konkrečius pasiūlymus keisti teisės aktus Žemės ūkio ministerijai nors nebuvo įsiregistravę lobistais.

VTEK aiškinosi, ar tokiais veiksmais Lobistinės veiklos įstatymo reikalavimų nepažeidė Žuvininkystės įmonių asociacijos „Lampetra“ tarybos pirmininkė Siga Jakubauskienė, Klaipėdos žvejybos įmonių asociacijos „Jūros žvejys“ pirmininkas Artūras Maželis, Priekrantės verslinės ir rekreacinės  žuvininkystės asociacijos pirmininkas Mindaugas Rimeikis, Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos pirmininkas Alfonsas Bargaila bei Žvejų ir žuvies perdirbėjų asociacijos „Baltijos žvejas“ pirmininkas Algirdas Aušra.

- Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio;

- Nagrinės kitų institucijų atliktus tarnybinių patikrinimų įvertinimus;

- Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus;

- Svarstys kitus veiklos klausimus.

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 4 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius).

VTEK informacija

- Kauno miesto savivaldybės mero V. Matijošaičio ir tarybos nario D. Matijošaičio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Kauno miesto savivaldybės mero Visvaldo Matijošaičio ir tarybos nario Dainiaus Matijošaičio elgesį. Tirta, ar politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. D. Matijošaičio atveju VTEK taip pat vertino aplinkybes dėl privačių interesų deklaravimo.

Tyrimą VTEK atliko gauto pranešimo bei žiniasklaidoje pasirodžiusios informacijos pagrindu. Esą, šių metų vasarį savivaldybės tarybos posėdyje V. Matijošaitis ir D. Matijošaitis balsavo dėl Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano koregavimo bei Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamosios dalies – Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano korektūros patvirtinimo.

Žiniasklaidoje taip pat skelbta, esą draustinio buferinėje zonoje bendrovė „Vici Investments“, kurios vienintelis akcininkas yra V. Matijošaitis, įsigijo žemės ir prieš savivaldybės tarybos posėdį užregistravo mažiausiai 15 sklypų. Teigta, kad šiame posėdyje savivaldybės taryba nusprendė mažinti ir Kauno Vičiūnų vandenvietę. Esą, šioje teritorijoje vienas iš V. Matijošaičio sūnų turi nekilnojamojo turto.

Taip pat VTEK tyrė aplinkybes, susijusias su D. Matijošaičio privačių interesų deklaravimu. Spaudoje teigta, jog politikas galbūt sudarė 138 tūkst. eurų paskolą ir jos nenurodė savo privačių interesų deklaracijoje. Šį tyrimą VTEK atliko po to, kai nepritarė Kauno miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos atlikto tyrimo išvadai.

 

- Aplinkos viceministrės R. Vaitkevičiūtės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins aplinkos viceministrės Rasos Vaitkevičiūtės elgesį ėjus pareigas Aplinkos apsaugos departamento Kauno padalinyje.

VTEK aiškinosi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. VTEK tyrė aplinkybes, kai R.Vaitkevičiūtė galbūt laiku ir tinkamai nedeklaravo ryšio su juridiniu asmeniu – asociacija „Respublikinė medžiotojų ir žvejų draugija „Medeina“, o taip pat nedeklaravo pareigų buvusiame Aleksandro Stulginskio universitete. Tyrimą VTEK atliko gautos informacijos pagrindu.

- Buvusio Raseinių savivaldybės tarybos nario E. Juškos elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins buvusio Raseinių savivaldybės tarybos nario Edgaro Juškos elgesį. Aiškintasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto,  o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimą VTEK atliko gautos informacijos pagrindu, esą E. Juška nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje svarstant klausimą dėl savivaldybės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo, kai buvo sumažintas Raseinių kultūros centro finansavimas. Teigta, kad E. Juška šiame centre dirba kultūrinių renginių koordinatoriumi.

- 5 asmenų elgesį dėl galbūt neteisėtai vykdytos lobistinės veiklos

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins 5 asmenų elgesį galbūt vykdžius neteisėtą lobistinę veiklą. Tirtos aplinkybės, kai jie galėjo raštu teikti konkrečius pasiūlymus keisti teisės aktus Žemės ūkio ministerijai nors nebuvo įsiregistravę lobistais.

VTEK aiškinosi, ar tokiais veiksmais Lobistinės veiklos įstatymo reikalavimų nepažeidė Žuvininkystės įmonių asociacijos „Lampetra“ tarybos pirmininkė Siga Jakubauskienė, Klaipėdos žvejybos įmonių asociacijos „Jūros žvejys“ pirmininkas Artūras Maželis, Priekrantės verslinės ir rekreacinės  žuvininkystės asociacijos pirmininkas Mindaugas Rimeikis, Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos pirmininkas Alfonsas Bargaila bei Žvejų ir žuvies perdirbėjų asociacijos „Baltijos žvejas“ pirmininkas Algirdas Aušra.

- Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio;

- Nagrinės kitų institucijų atliktus tarnybinių patikrinimų įvertinimus;

- Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus;

- Svarstys kitus veiklos klausimus

 

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 4 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius).

VTEK informacija

Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti