- Atidėti Nacionalinės vaistų prekybos asociacijos direktorės J. Kulberkienės elgesio vertinimą

Siekdama patikrinti papildomai gautą informaciją, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė atidėti Nacionalinės vaistų prekybos asociacijos direktorės Jūratės Kulberkienės elgesio vertinimą.

Aiškintasi, ar J. Kulberkienė nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo, kai, neįsiregistravusi lobiste, Sveikatos apsaugos ministerijai raštu teikė pasiūlymą keisti konkretų teisės aktą.

- Vadovaudamas Trakų istorijos muziejui, V. Poviliūnas pateko į interesų konfliktą ir nedeklaravo privačių interesų

Eidamas biudžetinės įstaigos „Trakų istorijos muziejus“ direktoriaus pareigas, Virgilijus Poviliūnas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys, 6 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Tokį sprendimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Tyrimo duomenys rodo, kad 2017-2019 m. V. Poviliūnas muziejuje sprendė sau artimų asmenų darbo užmokesčio klausimus – pasirašė keturis su tuo susijusius įsakymus – ir tokiais veiksmais pateko į interesų konfliktą. VTEK neturi duomenų, kad tuometis muziejaus direktorius minimais atvejais būtų nusišalinęs.

Tai pat tyrimo metu nustatyta, kad, vadovaudamas minėtajai biudžetinei įstaigai ir dėl to turėdamas pareigą deklaruoti privačius interesus, V. Poviliūnas deklaracijoje nenurodė, jog yra asociacijos „Trakų Rotary klubas“ narys.

Privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių viešųjų ir privačių interesų konfliktų valstybinėje tarnyboje prevencijos priemonių, kurianti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi.

Interesų deklaravimo svarbą pabrėžia Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO) bei Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO). Jei valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys nedeklaruoja privačių interesų, daroma žala valstybinės tarnybos skaidrumo įvaizdžiui.

- Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos narė D. Nasevičienė pateko į interesų konfliktą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos narė Daiva Nasevičienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tiriant nustatyta, jog 2018 m. spalį D. Nasevičienė dalyvavo, pasisakė ir balsavo savivaldybės tarybos posėdyje, kai buvo svarstomas sprendimo projektas, susijęs su Paparčių dominikonų vienuolyno statinių tvarkyba. Šį projektą inicijavo D. Nasevičienei artimo asmens vadovaujama kaimų bendruomenė „Viltija“. Projektu siekiama sutvarkyti saugomus paveldo statinius, sukuriant pažintines kultūrines erdves gyventojams bei lankytojams. Minėtuoju sprendimu savivaldybės taryba pritarė „Viltijos“ teiktam projektui ir pavedė šiai bendruomenei atlikti užsakovo funkcijas. VTEK neturi duomenų, kad D.Nasevičienė šiuo atveju būtų nusišalinusi.

Artimo asmens pareigos asociacijoje yra suvokiamos kaip privataus intereso buvimas, o D.Nasevičienė, VTEK vertinimu, žinojo, kad savo veiksmais „Viltijai“ sukurs tiesiogines teises bei pareigas. Viešųjų interesų viršenybei užtikrinti valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys privalo teisinėmis priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad visuomenei nė nekiltų abejonių dėl tokio konflikto egzistavimo.

Nusišalinimo tvarką nustato Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas. Šiuo teisės aktu siekiama užtikrinti, kad, priimant sprendimus, pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams bei įtvirtinti priimamų sprendimų nešališkumą. Šio įstatymo priežiūrą vykdo VTEK.

- Eidamas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, O. Kačiulis pateko į interesų konfliktą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad, eidamas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, Ovidijus Kačiulis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

VTEK nustatė, kad O. Kačiulis savivaldybės administracijoje sprendė klausimus, susijusius su vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimu, rekonstravimu bei išplėtimu gatvėje, kurioje Kėdainiuose pats gyvena. Savivaldybės tarybos sprendimais buvo skirtos savivaldybės asignavimų lėšos minėtiesiems darbams atlikti. O.Kačiulis vizavo šių sprendimų projektus, sudarė rangos sutartį ir papildomą susitarimą. Be to, jis pasirašė tarpinius dokumentus, priimdamas sutartyje numatytų atlikti darbų dalį ir nurodė apmokėti rangovo pateiktas sąskaitas faktūras. VTEK neturi duomenų, kad O.Kačiulis šioje situacijoje būtų nusišalinęs.

Taip pat VTEK nusprendė, kad O. Kačiulis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis bei leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. Pranešime, kurio pagrindu atliktas tyrimas, teigta, kad O. Kačiulis pernai birželį tarnybiniais reikalais į Sakartvelą vyko kartu su savo sugyventine.

Tirdama VTEK nustatė, kad šio O.Kačiuliui artimo asmens kelionės išlaidos buvo apmokėtos asmeninėmis lėšomis.

- Pradėti tyrimą dėl buvusio FNTT darbuotojo S. Šileikio elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Pinigų plovimo prevencijos valdybos viršininko Sigito Šileikio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis laikėsi Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo apribojimų, taikomų pasibaigus valstybinei tarnybai.

Tyrimas pradėtas gautos informacijos pagrindu. Esą, S. Šileikis, nepraėjus vienerių metų laikotarpiui po to, kai nustojo eiti pareigas FNTT, šioje tarnyboje atstovavo AB „Swedbank“, į kurį perėjo dirbti, interesams.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


- Pradėti tyrimą dėl keturių buvusių Kauno klinikų darbuotojų elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl keturių buvusių Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų darbuotojų elgesio: Aušros Ruginytės, Aurelijos Urniažaitės, Eglės Valčiūnaitės ir Aušros Bendinskienės. Bus tiriama, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas iš Viešųjų pirkimų tarnybos gautos informacijos pagrindu. VTEK aiškinsis, ar minėtieji asmenys, eidami pareigas Kauno klinikose, laiku ir tinkamai įvykdė pareigą deklaruoti privačius interesus vykdant viešuosius pirkimus.

Vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, asmenys, perkančiojoje organizacijoje paskirti vykdyti viešuosius pirkimus, privačių interesų deklaracijas privalo pateikti ne vėliau kaip iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios.

Tyrimams atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimų pradėjimas savaime nereiškia pažeidimų nustatymo.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti