- Lobistu įregistruoti Pavojingųjų atliekų tvarkytojų asociacijos direktorių G. Mikulską

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į šalyje registruotų lobistų sąrašą nusprendė įrašyti Pavojingųjų atliekų tvarkytojų asociacijos direktorių Giedrių Mikulską. Toks sprendimas priimtas išnagrinėjus jo prašymą ir vadovaujantis Lobistinės veiklos įstatymu.

Šiuo metu šalyje įregistruota 95 lobistai. Lobistine veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai. Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, valstybės pareigūnams, valstybės tarnautojams ar kitiems asmenims, kurie pagal jiems teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus, administracinius sprendimus.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Siekiant užtikrinti atskaitomybę ir skaidrumą, lobistai privalo teikti viešas veiklos deklaracijas. Ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto ar administracinio sprendimo pradžios deklaracijoje būtina nurodyti, kas užsakė lobistinę veiklą, dėl kokio teisės akto ji buvo vykdoma ir kokiam asmeniui šiais veiksmais buvo siekiama padaryti įtaką. Lobistų deklaracijas galima rasti internete adresu www.lobistai.lt.

Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai. Lobistinė veikla Lietuvoje reguliuojama nuo 2000-ųjų, ją įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja VTEK.


- Trakų rajono savivaldybės merė E. Rudelienė pateko į interesų konfliktą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys, 6 straipsnio 1 dalies 7 punktas, 7 straipsnio 2 dalis).

Tiriant nustatyta, kad E. Rudelienė ir jos sutuoktinis yra dviejų sklypų bendraturčiai su kitu asmeniu. Surinkta medžiaga patvirtina, kad merė ne kartą sprendė ir dalyvavo sprendžiant klausimus, tiesiogiai susijusius su šiuo bendraturčiu, pasirašydavo jo darbo sutarties pakeitimus, sprendė klausimus dėl jo atostogų ir pan. 2018 m. vasarį E. Rudelienė dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje, kai buvo svarstomas klausimas dėl švietimo įstaigų vadovų algos koeficientų, įskaitant ir minėtąjį bendraturtį. Taip pat šių metų vasarį merė pasirašė dvi rezoliucijas bei potvarkį, susijusį su jos bendraturčiu. Nuo šių klausimų svarstymo, sprendimo ji nenusišalino.

Pažymėtina, kad Civilinis kodeksas nustato, jog buvimas bendraturčiais yra civilinis teisinis santykis, dėl kurio kyla atitinkamos teisės ir pareigos. Esant bendrajai dalinei nuosavybei susiklosto dvejopo pobūdžio santykiai: bendraturčių kaip vieno subjekto santykiai su trečiaisiais asmenimis – vadinamieji išoriniai bendrosios dalinės nuosavybės teisiniai santykiai – ir bendraturčių tarpusavio santykiai – vadinamieji vidiniai bendrosios dalinės nuosavybės teisiniai santykiai.

Todėl bendraturtis, su E. Rudeliene tiesiogiai susijęs civiliniais-teisiniais (turtiniais) santykiais, kurie nėra pasibaigę, laikytinas asmeniu, kuris merei kėlė interesų konfliktą. Laikydamasi įstatymo reikalavimų, politikė privalėjo nusišalinti nuo bet kokio klausimo sprendimo, susijusio su šiuo asmeniu.  

Būdama apdairi ir rūpestinga, E. Rudelienė privalėjo bendraturtį nurodyti savo privačių interesų deklaracijoje 2016 m., kai atsirado  teisinė pareiga deklaruoti duomenis apie interesų konfliktą galintį keltį asmenį.

 

- Trijų Kauno klinikų darbuotojai laiku ir tinkamai nedeklaravo dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad trys Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų darbuotojai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus dalyvaujant viešųjų pirkimų procedūrose. VTEK vertino Informacinių technologijų tarnybos ESM tinklų skyriaus vedėjo Evaldo Bačiulio, Statybos, remonto ir eksploatavimo tarnybos vadovo Nerijaus Beigos ir Medicininės technikos tarnybos vadovo Algirdo Česnavičiaus elgesį.

Tyrimo duomenys rodo, kad minėtieji asmenys nesilaikė reikalavimo iki viešojo pirkimo pradžios nurodyti duomenų, jog dalyvauja viešojo pirkimo komisijos veikloje.


- Tirti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nario A. Razbadausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nario Artūro Razbadausko elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas nepritarus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos atlikto tyrimo išvadai ir gauto pranešimo pagrindu. VTEK vertins aplinkybes, kai A. Razbadauskas galbūt nenusišalino savivaldybės taryboje sprendžiant klausimus, susijusius su jo kita darboviete – Klaipėdos universitetu. Taip pat bus aiškinamasi, ar jis laiku savo privačių interesų deklaracijoje nurodė duomenis apie pareigų pasikeitimą Klaipėdos universitete.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti