- Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus P. Poderskio ir jo pavaduotojos R.Balčiūnienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Povilo Poderskio ir jo pavaduotojos Ritos Balčiūnienės elgesį. Aiškintasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimus VTEK atliko patikrinusi privačių interesų deklaracijas po to, kai savivaldybė informavo apie tai, kaip politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai vykdo pareigą deklaruoti. Aiškintasi, ar P. Poderskis ir R. Balčiūnienė laiku pateikė privačių interesų deklaracijas, kai šį pavasarį buvo paskirti į savivaldybėje einamas pareigas.

VPIDVTĮ įpareigoja valstybinėje tarnyboje dirbančius asmenis deklaruoti privačius interesus per 30 kalendorinių dienų nuo jų išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos. Privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių viešųjų ir privačių interesų konfliktų valstybinėje tarnyboje prevencijos priemonių, kurianti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi.

 

- Buvusio Kauno ligoninės direktoriaus L. Vitkaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins buvusio VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės direktoriaus Lino Vitkaus elgesį. Aiškintasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, L. Vitkus galbūt į darbą priėmė jam interesų konfliktą keliantį asmenį, o taip pat pasirašė sutartį su bendrove, kurios savininkas minėtasis asmuo yra.

 

- Žalgirio klinikos darbuotojo elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos Veido ir žandikaulių chirurgijos II skyriaus vadovo Lino Zalecko elgesį. Aiškintasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Žalgirio klinikoje atlikto tyrimo išvadai. Atlikti tyrimą VTEK buvo pavedusi po to, kai Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė informacijos, jog Žalgirio klinikos darbuotojai galbūt nesilaikė reikalavimo deklaruoti pareigas Žalgirio klinikos vykdomose viešųjų pirkimų procedūrose.

 

- Buvusios Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojos D. Skruibienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins buvusios Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojos Danutės Skruibienės elgesį. Aiškintasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme (VPIDVTĮ) nustatyto reikalavimo vienerius metus „atvėsti“ nuo buvusių pareigų valstybinėje tarnyboje.

Pranešta, esą D. Skruibienė, nepraėjus metams po to, kai nustojo eiti Kretingos rajono savivaldybės mero pavaduotojos pareigas, laimėjo konkursą dėl Kretingos socialinių paslaugų centro vadovės pareigų. Teigta, kad, dirbdama savivaldybėje, D. Skruibienė kuravo rajono socialines įstaigas.

VPIDVTĮ nustato, kad pareigas valstybinėje tarnyboje nustojęs eiti asmuo vienerius metus neturi teisės įsidarbinti įmonės vadovu, jei per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą.

 

- Keturių Kauno klinikų darbuotojų elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų specialistės Daivos Žvirblytės ir buvusių darbuotojų – Aušros Ruginytės, Aurelijos Urniažaitės ir Eglės Valčiūnaitės – elgesį. Tirta, ar jos nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimai atlikti Viešųjų pirkimų tarnybos pateikto informacijos pagrindu. VTEK aiškinosi, ar darbuotojos, eidamos pareigas Kauno klinikose, laiku ir tinkamai įvykdė pareigą deklaruoti privačius interesus vykdant viešuosius pirkimus.

Vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, asmenys, perkančiojoje organizacijoje paskirti vykdyti viešuosius pirkimus, privačių interesų deklaracijas privalo pateikti ne vėliau kaip iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios.

 

- Buvusio Pasvalio rajono savivaldybės tarybos nario P. Petkevičiaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins buvusio Pasvalio rajono savivaldybės tarybos nario, šiuo metu einančio administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas, Pauliaus Petkevičiaus elgesį. Aiškintasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Esą, būdamas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos nariu, šių metų balandį P. Petkevičius dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje ir nenusišalino nuo su juo pačiu susijusio sprendimo – skirti jį administracijos direktoriaus pavaduotoju.

 

- Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio;

- Nagrinės kitų institucijų atliktus tarnybinių patikrinimų įvertinimus;

- Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus;

- Svarstys kitus veiklos klausimus

 

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 4 val. (pertrauka – 12:00-12:45). Vieta – Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Vilniaus g. 27, Vilnius).

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti