– Tirti susisiekimo ministro J. Narkevičiaus elgesį galbūt priėmus interesų konfliktą keliančią dovaną

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl susisiekimo ministro Jaroslavo Narkevičiaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikas nepriėmė interesų konfliktą keliančios dovanos spalį vykusių komandiruočių Baltarusijoje ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose metu.

Žiniasklaida skelbė, jog ministro pietus finansavo Susisiekimo ministerijai pavaldūs subjektai. Esą, Minske, kur vyko Baltarusijos transporto savaitės renginiai, maitinimosi išlaidas pietums padengė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, o Abu Dabyje sąskaitą už pietus restorane, teigta, apmokėjo Lietuvos automobilių kelių direkcija.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas draudžia valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims priimti interesų konfliktą keliančią dovaną. Valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, kuris asmeniškai ar per tarpininkus priėmė leidžiamo dydžio dovaną iš fizinio ar juridinio asmens ir dėl to gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas, vienerius metus negali dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus ar atlikti kitų tarnybinių pareigų dėl šio asmens.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti nustatytas trijų mėnesių terminas.

 

– Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja D. Narbut laiku nedeklaravo einamų pareigų, dėl kitų aplinkybių tyrimas nutrauktas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut pavėluotai deklaravo einamas pareigas. Tokiu būdu ji nesilaikė reikalavimų dėl privačių interesų deklaravimo, kuriuos nustato Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas. Tokį sprendimą priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Taip pat nuspręsta nutraukti tyrimą dėl aplinkybių susijusių su žemės sklypu Vilniuje. Gautame pranešime teigta, kad D. Narbut suinteresuota projekto vykdymo eiga, kuris susijęs su Vilniuje esančiu žemės sklypu, todėl neatlieka žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo procedūrų. Esą, naujai formuojamas žemės sklypas ribojasi su tarnautojos šeimai nuosavybės teise priklausančia teritorija.

Tyrimo metu nenustatyta pakankamai duomenų, patvirtinančių D. Narbut privatų interesą priimant sprendimus, susijusius su minėtojo sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo procedūromis.

 

– Trys sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai viešųjų pirkimų procedūrose laiku nedeklaravo privačių interesų

VšĮ Klaipėdos greitosios medicininės pagalbos stoties (KGMPS) Ūkio dalies vedėjas Algirdas Knezevičius bei dvi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų darbuotojos – Laboratorinės medicinos klinikos vadovė Astra Vitkauskienė ir šios klinikos administratorė Laima Buragienė – laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų viešųjų pirkimų procedūrose. Tokį sprendimą atlikusi tyrimą vienbalsiai priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK). Šiuo atveju konstatuotas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimas.

Pareiga deklaruoti privačius interesus nuo pernai sausio taikomos taip pat viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus bei viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams. Šie asmenys deklaracijas turi pateikti elektroninėmis priemonėmis ne vėliau, nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios. Jų pateiktų privačių interesų deklaracijų duomenys pagal įstatymą yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje.

 

– Eidamas Alytaus savivaldybės tarybos nario pareigas, S. Bitinas laiku nedeklaravo privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Saulius Bitinas, eidamas Alytaus savivaldybės tarybos nario pareigas, laiku nepateikė privačių interesų deklaracijos. Tokiais veiksmais jis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas.

Tyrimo duomenys rodo, kad savivaldybės tarybos nario įgaliojimus jis įgijo šių metų m. balandį, o deklaraciją pateikė birželį. Įstatymas numato, kad privačių interesų deklaracijas asmenys privalo pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo tada, kai pradeda eiti pareigas valstybinėje tarnyboje.

 

– UAB „Gintarinė vaistinė“ generalinė direktorė R. Bagdonavičienė pažeidė Lobistinės veiklos įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad UAB „Gintarinė vaistinė“ generalinė direktorė Rūta Bagdonavičienė pažeidė Lobistinės veiklos įstatymą. Atlikus tyrimą nustatyta, kad ji vykdė neteisėtą lobistinę veiklą, kai, nebūdama registruota lobiste, pateikė konkrečius pasiūlymus keisti sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintus Geros vaistinių praktikos nuostatus, susijusius su vartotojų informavimu apie artimiausias gamybines vaistines.

Toks siūlymų teikimas būtų laikytinas teisėta lobistine veikla, jei R. Bagdonavičienė butų registruota lobistė arba siūlymus ministerijai būtų teikusi per registruotą lobistą.

Lobistinė veikla – veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai. Lobistine veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai. Į lobistų sąrašą įtraukti lobistai už vykdomą lobistinę veiklą privalo atsiskaityti visuomenei – teikti lobistinės veiklos deklaracijas.

 

– Tirti Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcijos darbuotojos A. Verbovienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcijos Bendrųjų reikalų skyriaus finansų valdymo specialistės Aušros Verbovienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudoyis ir leisti naudotis savivaldybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai.

Tiriamos aplinkybės, kai A. Verbovienė galbūt pernuomojo jos šeimai Neringos savivaldybėje paramos tikslu išnuomotą savivaldybės butą.

Tyrimo pradėjimas nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti nustatytas trijų mėnesių terminas.

 

- Tirti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nario G. Stoškaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nario Gintaro Stoškaus elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) draudimo atstovauti bei reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Teigiama, kad G. Stoškus, kaip Jurbarko rajono verslininkų organizacijos tarybos pirmininkas, pateikė prašymą Jurbarko rajono savivaldybės tarybai dėl nekilnojamojo turto, žemės ir žemės mokesčių tarifų nustatymo. Jame esą prašoma 2020 m. nekilnojamam turtui nustatyti 0,3 proc. mokestinės vertės tarifą bei svarstyti galimybę mažinti 2019 m. žemės mokesčio ir žemės nuomos mokesčio tarifus ne mažiau kaip 30-40 proc. ar net daugiau.

VPIDVTĮ nustato, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo negali atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesų valstybės ar savivaldybių institucijose, išskyrus atvejus, kai jis veikia kaip atstovas pagal įstatymą. Šio apribojimo išimtis konkrečiu atveju gali nustatyti atitinkamos institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas.

Taip pat VTEK gautame pranešime teigiama, kad 2019 m. gegužę, savivaldybės tarybos posėdyje svarstant minėtuosius klausimus dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų, žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų bei žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo, G. Stoškus nenusišalino.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.


- Tirti Šiaulių darbo rinkos mokymo centro laikinojo vadovo S. Ulio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centro (ŠDRMC) direktoriaus pareigas laikinai einančio Transporto skyriaus vadovo Sauliaus Ulio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gavus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informaciją apie atlikus auditą nustatytas aplinkybes. Nurodoma, kad, laikinai vadovaudamas ŠDRMC, S. Ulys esą pasirašė įsakymus dėl premijų ir vienkartinių išmokų skyrimo sau savo sutuoktinei, dirbančiai šiame centre.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.


- Tirti Aplinkos apsaugos departamento Alytaus valdybos darbuotojo J. Janonio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Aplinkos apsaugos departamento Alytaus valdybos Alytaus aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiojo specialisto Jauniaus Janonio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų dėl privačių interesų deklaravimo.

Tyrimas pradėtas žiniasklaidoje pateiktos informacijos pagrindu ir patikrinus, kaip tarnautojas deklaruoja privačius interesus. VTEK aiškinsis, ar J. Janonis laiku ir tinkamai deklaracijoje nurodė ryšį su Alytaus „Rotary“ klubu, Lietuvos medžiotojų sąjunga „Gamta“ bei medžiotojų klubu „Nemunas“, o taip pat – ar deklaravo savo sutuoktinės duomenis, kaip tai nustato įstatymas.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

 

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti