- Tirti Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojo R. Kuodžio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojo Raimondo Kuodžio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, R. Kuodis pasirašė Lietuvos banko valdybos nutarimą, kuriuo buvo įvertinta paties R. Kuodžio elgesio atitiktis Lietuvos banko tarnautojų etikos kodekso nuostatoms.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.


- Tirti Varėnos rajono savivaldybės mero A. Kašėtos elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Varėnos rajono savivaldybės mero Algio Kašėtos elgesio. Bus aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, 2019 m. rugsėjį meras dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje pristatant ir svarstant klausimą, susijusį su vietinės reikšmės kelio Pamerkių kaime rekonstrukcija. Teigiama, kad šiame kaime gyvena A. Kašėtai artimi asmenys.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

 

- Perduoti SEPK vertinti situaciją, kai J. Narkevičiaus pietus galbūt apmokėjo AB „Lietuvos paštas“

Žiniasklaida skelbė, kad pernai kovą Seimo nario Jaroslavo Narkevičiaus pietus apmokėjo AB „Lietuvos paštas“. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas (VPIDVTĮ) vienerius metus draudžia spręsti klausimus dėl asmens, iš kurio buvo priimta dovana. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) neįgaliota nagrinėti galimus Seimo narių interesų konfliktus, todėl šią situaciją vertinti VTEK perdavė Seimo Etikos ir procedūrų komisijai (SEPK).

Vadovaudamasi Seimo statutu, SEPK prižiūri, kaip laikomasi šio statuto bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių Seimo narių veiklą. Gavusi pareiškimą, kad kuris nors Seimo narys savo veikloje nevykdo VPIDVTĮ ir Seimo statuto reikalavimų, gali atlikti tyrimą dėl šio Seimo nario veiklos.

Šiuo metu VTEK tiria J. Narkevičiaus, kaip susisiekimo ministro, elgesį. Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepriėmė interesų konfliktą keliančios dovanos spalį vykusių komandiruočių Baltarusijoje ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose metu. Žiniasklaida skelbė, jog ministro pietus finansavo Susisiekimo ministerijai pavaldūs subjektai. Esą, Minske, kur vyko Baltarusijos transporto savaitės renginiai, maitinimosi išlaidas pietums padengė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija ir AB „Lietuvos geležinkeliai“, o Abu Dabyje sąskaitą už pietus restorane, teigta, apmokėjo Lietuvos automobilių kelių direkcija.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas draudžia valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims priimti interesų konfliktą keliančią dovaną. Valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, kuris asmeniškai ar per tarpininkus priėmė leidžiamo dydžio dovaną iš fizinio ar juridinio asmens ir dėl to gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas, vienerius metus negali dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus ar atlikti kitų tarnybinių pareigų dėl šio asmens.


- VšĮ Šeimos centro „Kartu saldu“ direktorė K. Pikūnė pateko į interesų konfliktą ir nedeklaravo privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad VšĮ Šeimos centro „Kartu saldu“ direktorė Kristina Pikūnė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (4 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas bei 11 straipsnio 1 dalis).  

Tyrimo duomenys rodo, kad K. Pikūnė laiku ir tinkamai nepateikė privačių interesų deklaracijos. Taip pat nustatyta, kad ji priėmė sprendimus dėl jai artimo asmens: įsakymu paskyrė jam atlikti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto „Verslo inovacijų inkubatorius“ veiklas (vesti mokymus) ir sudarė su juo atitinkamą darbo sutarties priedą.

Tyrimas atliktas Europos socialinio fondo agentūros atsiųstos informacijos pagrindu.

 

- Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotojas T. Cijūnaitis laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nustatė, kad Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos (VVTAĮT) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Tadas Cijūnaitis laiku nedeklaravo privačių interesų. Atlikus tyrimą, jam konstatuotas pažeidimas nesilaikius atitinkamų Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų (5 straipsnio 1 dalies, 6 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktų bei 7 straipsnio 1 dalies).

Tyrimo duomenys rodo, kad, įsidarbinęs VVTAĮT, T. Cijūnaitis nustatytais terminais nepateikė privačių interesų deklaracijos. Be to, jis nustatytais terminais ir tvarka nenurodė ryšio su dviem uždarosiomis akcinėmis bendrovėmis. Jis yra šių bendrovių akcininkas ir vadovas.

- Trys sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų viešuosiuose pirkimuose

Trys sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, dalyvaudami viešųjų pirkimų procedūrose, laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų. Tyrimą atlikusi Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad jie pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus.

Pažeidimas konstatuotas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos viešųjų pirkimų specialistei Irenai Šichovcovienei, vyresniajai viešųjų pirkimų specialistei Ingai Sadukienei bei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų Nervų sistemos ligų ambulatorinio skyriaus vyresniajai slaugytojai-slaugos administratorei Žydrūnei Olbutaitei.  

Tyrimus VTEK atliko Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktos informacijos pagrindu ir nepritarusi Žalgirio klinikos bei Kauno klinikų atliktų tyrimų išvadoms.

Pareiga deklaruoti privačius interesus nuo pernai sausio taikoma ir viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus bei viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams. Šie asmenys deklaracijas turi pateikti elektroninėmis priemonėmis ne vėliau, nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios. Jų pateiktų privačių interesų deklaracijų duomenys pagal įstatymą yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje.


- Tirti Prienų rajono savivaldybės administracijos tarnautojos A. Tamošiūnienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Prienų rajono savivaldybės
administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjos Aušros Tamošiūnienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose.

Tyrimas pradėtas nepritarus Prienų rajono savivaldybės administracijos atlikto tyrimo išvadai. Esą, dar iki suteikto leidimo atstovauti, A. Tamošiūnienė galbūt savivaldybės administracijoje atstovavo Pakuonio krašto bendruomenei: teikė raštus, kurių pagrindu 2019 m. rugpjūtį buvo pasirašytos finansavimo sutartys.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Dainius Dudutis Vyriausiasis specialistas 8 673 61039
Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti