- Išplėsti atliekamą tyrimą dėl susisiekimo ministro J. Narkevičiaus elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) dar kartą išplėtė atliekamą tyrimą dėl susisiekimo ministro Jaroslavo Narkevičiaus elgesio. Prie atliekamo tyrimo prijungtos naujai paaiškėjusios aplinkybės yra susijusios su privačių interesų deklaravimu. Papildomai tiriama, ar valstybės politikas laiku ir tinkamai deklaravo, jog vadovauja juridiniam asmeniui – Lietuvos lenkų sąjungos filialui Trakų rajono skyriui.

Praėjusią savaitę VTEK išplėtė atliekamą tyrimą, siekdama išsiaiškinti, ar J. Narkevičius laiku ir tinkamai deklaravo sutuoktinės vykdomą individualią nekilnojamojo turto nuomos veiklą ir 3 tūkst. eurų vertę viršijančius iš šios veiklos galbūt kylančius sandorius. Tyrimas išplėstas papildomai gautos informacijos pagrindu.

Tyrimą dėl J. Narkevičiaus elgesio atlieka nuo lapkričio pabaigos. Aiškinamasi, ar susisiekimo ministras nepriėmė interesų konfliktą keliančios dovanos spalį vykusių komandiruočių Baltarusijoje ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose metu. Žiniasklaida skelbė, jog ministro pietus finansavo Susisiekimo ministerijai pavaldūs subjektai. Esą, Minske, kur vyko Baltarusijos transporto savaitės renginiai, maitinimosi išlaidas pietums padengė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija ir AB „Lietuvos geležinkeliai“, o Abu Dabyje sąskaitą už pietus restorane, teigta, apmokėjo Lietuvos automobilių kelių direkcija.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

- AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinis direktorius M. Bartuška laiku nedeklaravo privačių interesų, dėl tarnybinio transporto naudojimo pažeidimas nenustatytas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinis direktorius Mantas Bartuška pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (5 straipsnio 1 dalį).

Per 30 kalendorinių dienų nuo jo priėmimo į minėtąsias pareigas 2016 m. gruodį, M. Bartuška turėjo pateikti privačių interesų deklaraciją, tačiau tai padarė tik 2017 m. balandį. Taigi jis nesilaikė įstatyme nustatytų terminų. Tai pripažįsta ir pats M. Bartuška.

Taip pat VTEK nusprendė, kad M. Bartuška nepažeidė VPIDVTĮ draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai.

Tyrimo metu teisiškai reikšmingi buvo du aspektai: pirmas – ar AB „Lietuvos geležinkeliai“ sudaryto sandorio pagrindu įsigytas lengvasis automobilis Volkswagen Phaeton ir veiklos nuomos pagrindais laikinai valdomas ir naudojamas automobilis Volvo S90 gali būti prilyginti valstybės turtui; antras – ar minėtasis turtas buvo naudojamas asmeniniais M. Bartuškos tikslais.

Tyrimo duomenys rodo, kad ginčo dėl antrojo aspekto nėra – tyrime surinkti įrodymai tarnybinių automobilių naudojimo asmeninėms reikmėms faktą patvirtina. Bendrovės lengvųjų automobilio naudojimas asmeniniais tikslais prilyginamas naudotojo natūra gaunamoms pajamoms, kurios apmokestinamos 0,75 proc. automobilių tikrosios rinkos kainos. Mokėtini mokesčiai už pajamas natūra išskaičiuojami iš M. Bartuškos darbo užmokesčio.

Vertinant pirmąjį aspektą, sistemiškai vertintos valstybės valdomų įmonių veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos. Vienintelis AB „Lietuvos geležinkeliai“ akcininkas yra Lietuvos valstybė. Pagal Civilinio kodekso nuostatas, bendrovės akcininkai neatsako už bendrovės prievoles, o bendrovė – už akcininkų prievoles. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) suformuluotoje praktikoje tai pat pabrėžiama, kad Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis aiškiai pabrėžiamas bendrovės ir jos akcininko turto atskirumas. Todėl turtas, kurį bendrovė, vykdydama veiklą, įgyja (nuomoja) sandorių pagrindu, nėra laikytinas valstybės turtu. Tokią poziciją patvirtina ir Finansų ministerijos, Susisiekimo ministerijos bei valstybės valdomas įmones koordinuojančios VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ VTEK pateiktos nuomonės.

Pagal tyrime nustatytus faktinius duomenis, AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinis direktorius asmeniniais tikslais naudojosi bendrovės valdomu lengvuoju automobiliu Volkswagen Phaeton ir veiklos nuomos sutarties pagrindais naudojamu Volvo S90, tačiau, atsižvelgus į galiojantį teisinį reguliavimą ir LAT suformuotą praktiką, VTEK neturi pagrindo šiuos automobilius pripažinti vienintelio bendrovės akcininko – valstybės – valdomu turtu, kuriam naudoti gali būti taikomi ir VPIDVTĮ numatyti apribojimai.

- Eidamas ūkio viceministro pareigas E. Čivilis laiku nedeklaravo privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad, eidamas ūkio viceministro pareigas (pasikeitus ministerijos pavadinimui, šiuo metu jis eina ekonomikos ir inovacijų viceministro pareigas), Elijus Čivilis laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų. Tokiu elgesiu jis pažeidė atitinkamas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas (4 straipsnio 1 dalį ir 5 straipsnio 1 dalį).

Tyrimo duomenys rodo, kad viceministro pareigas tuometinėje Ūkio ministerijoje E. Čivilis pradėjo eiti 2018 m. kovą. Per 30 kalendorinių dienų nuo paskyrimo dienos jis turėjo deklaruoti privačius interesus, bet deklaraciją pateikė tik šių metų lapkričio 23 d.


- AB „Klaipėdos vanduo“ stebėtojų tarybos narė I. Gailiuvienė laiku nedeklaravo privačių interesų

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad AB „Klaipėdos vanduo“ stebėtojų tarybos narė Irena Gailiuvienė laiku ir tinkamai nedeklaravo privačių interesų. Tokiu elgesiu ji pažeidė atitinkamus Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus (5 straipsnio 1 dalį).  

Nuo 2018 m. deklaruoti privačius interesus privalo ir akcinių bendrovių bei uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip pusę balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei, stebėtojų tarybų ir valdybų nariams.

Tyrimo duomenys rodo, kad I. Gailiuvienė 2019 m. liepą neeilinio AB „Klaipėdos vanduo“ visuotinio akcininkų susirinkimo metu išrinkta į bendrovės stebėtojų tarybos nares. Kadangi daugiau nei pusė AB „Klaipėdos vanduo“ akcijų priklauso savivaldybei, I. Gailiuvienė turėjo pareigą per 30 kalendorinių dienų savo privačių interesų deklaracijoje nurodyti einamas pareigas bendrovėje. Tai ji padarė tik šiemet gruodį.

- Buvusi Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja E.Mantulova nusižengė draudimui atstovauti, dėl privačių interesų deklaravimo pažeidimas nenustatytas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad buvusi Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Elida Mantulova pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) draudimą atstovauti (12 straipsnio 2 dalį).

VPIDVTĮ nurodyta, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo negali atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose, išskyrus atvejus, kai jis veikia kaip atstovas pagal įstatymą. Šio apribojimo išimtis konkrečiu atveju gali nustatyti atitinkamos institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas. Sprendimas apie išimties taikymą turi būti viešai paskelbtas.   

Tiriant nustatyta, kad E. Mantulova, kaip UAB „Tempo invest“ direktorė buvo įgaliota teikti valstybės institucijoms, tarp jų – ir VĮ Registrų centrui – finansinės atskaitomybės bei kitus dokumentus. E. Mantulova darbo santykius su UAB „Tempo invest“ nutraukė prieš įsidarbindama valstybinėje tarnyboje. Nepaisant to, eidama Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos pareigas, ji ir toliau – 2016, 2017 ir 2018 m. – privačių bendrovių vardu teikė dokumentus Juridinių asmenų registrui bei Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai. VTEK vertinimu, tokiais veiksmais ji faktiškai atstovavo bendrovėms ir tai darė ne kartą. 

Taip pat VTEK nusprendė, kad E. Mantulova nepažeidė VPIDVTĮ reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tirta, ar ji tinkamai deklaravo duomenis apie dvi naujas darbovietes, kuriose ji įsidarbino 2018 m. rugpjūtį ir spalį. Nustatyta, kad jai nekilo pareiga teikti privačių interesų deklaracijos 2018 m. rugpjūtį-gruodį, kadangi tuo metu ji valstybinėje tarnyboje nedirbo.

- Tirti Ignalinos rajono savivaldybės tarybos narių V. Dilio ir H. Šiaudinio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos narių Vyganto Dilio ir Henriko Šiaudinio elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus.

Tyrimas pradėtas nepritarus Ignalinos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimams. VTEK vertins aplinkybes, kai V. Dilys ir H. Šiaudinis, įgiję savivaldybės tarybos narių įgaliojimus, galbūt pateikė privačių interesų deklaracijas nesilaikydami nustatytos tvarkos – t. y., pateikė ne kaip valstybės politikai, o kaip kandidatai į valstybės politikus.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.


- Tirti Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nario J. Macijausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos nario Justino Macijausko elgesio. Bus aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Taip pat VTEK tirs, ar J. Macijauskas nenusižengė šio teisės akto draudimui atstovauti.

VPIDVTĮ nurodyta, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo negali atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose, išskyrus atvejus, kai jis veikia kaip atstovas pagal įstatymą. Šio apribojimo išimtis konkrečiu atveju gali nustatyti atitinkamos institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas. Sprendimas apie išimties taikymą turi būti viešai paskelbtas.   

Tyrimas pradėtas nepritarus Pakruojo rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimui. VTEK vertins aplinkybes, kai J. Macijauskas galbūt nenusišalino savivaldybės taryboje ir balsavo už tai, kad iš darbotvarkės būtų išbrauktas sprendimo projektas, kuris buvo parengtas jo, kaip AB „Meresta“ generalinio direktoriaus, prašymu. Taip pat tyrimo metu bus nagrinėjamos aplinkybės, kai J. Macijauskas galbūt savivaldybėje atstovavo minėtosios bendrovės interesams neturėdamas leidimo.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

- Tirti buvusio Palangos miesto savivaldybės tarybos nario A. Jokūbausko elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusio Palangos miesto savivaldybės tarybos nario Aleksandro Jokūbausko elgesį. Bus aiškinamasi, ar jis, nustojęs eiti minėtąsias pareigas, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo atstovauti.

Šis teisės aktas nustato, kad pareigas valstybinėje tarnyboje nustojęs eiti asmuo vienerius metus negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje jis paskutinius metus dirbo.

Tyrimas pradėtas Palangos miesto savivaldybės atsiųsto pranešimo pagrindu. Esą, nepraėjus metams po to, kai 2019 m. balandį nutrūko jo, kaip savivaldybės tarybos nario įgaliojimai, A. Jokūbauskas atstovavo privačiam fiziniam asmeniui savivaldybėje.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti