- Nutraukti tyrimus dėl dviejų Kauno klinikų darbuotojų – esamos ir buvusio – elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė nutraukti tyrimus dėl dviejų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų darbuotojų elgesio. VTEK tyrė, ar Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus dalyvaujant viešųjų pirkimų procedūrose nepažeidė Medicininės statistikos tarnybos klinikinė koduotoja Rūta Grunkienė ir buvęs Informacinių technologijų tarnybos vadovas Giedrius Leimonas.

Tyrimai pradėti pernai, nepritarus Kauno klinikų atlikto tyrimo išvadoms. Pagal senos redakcijos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, pareiga deklaruoti privačius interesus taikyta ir viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus bei viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams.

VTEK neturi faktinių įrodymų, kad R. Grunkienė dalyvavo Klinikos viešuosiuose pirkimuose kaip viešojo pirkimo komisijos narė, todėl tyrimas šiuo atveju nutrauktinas.

Taip pat nustatyta, kad G. Leimonas iki VTEK pradedant tyrimą buvo deklaravęs dalyvavimą Kauno Klinikų viešojo pirkimo komisijoje. Priimdama sprendimą dėl jo elgesio, VTEK atsižvelgė į tai, kad nuo sausio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas. Privačių interesų deklaravimo kontekste deklaruojančio asmens padėtis jame sušvelninama: deklaravus tam tikrus duomenis dar iki skundo VTEK pateikimo, deklaruojančiajam asmeniui netaikomos teisinio poveikio priemonės.  

Teisės aktų galia yra nukreipta į ateitį ir praeičiai jie negalioja, nebent teisės aktu būtų sušvelninama teisinių santykių subjekto padėtis ir kartu nebūtų pakenkiama kitiems teisinių santykių subjektams. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) pripažįsta tokio principo taikymo administracinėse bylose būtinybę: teisės galiojimo laike klausimas sprendžiamas atsižvelgiant, kad palankesnis įstatymas į praeitį  galioja. Šis principas pripažįstamas ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje.

Atsižvelgiant į tai, taip pat į aplinkybes, kad naujasis reglamentavimas švelnina G. Leimono teisinę padėtį, tyrimas G. Leimono atžvilgiu nutrauktas.


- Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys A. Razbadauskas pateko į interesų konfliktą, tyrimas dėl deklaravimo nutrauktas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narys Artūras Razbadauskas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (iki 2019-12-31 galiojusios redakcijos 3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys).

Tyrimas pradėtas pernai, nepritarus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos atlikto tyrimo išvadai ir gauto pranešimo pagrindu, todėl A. Razbadausko elgesį VTEK vertina pagal VPIDVTĮ nuostatas, galiojusias iki 2019-12-31. Tyrimo metu VTEK nustatė, kad A. Razbadauskas dalyvavo savivaldybės tarybos posėdžiuose 2018 m. vasarį ir 2019 m. birželį, sprendžiant klausimus, susijusius su jo kita darboviete – Klaipėdos universitetu – ir dėl šių klausimų balsavo ir nenusišalino.

Taip pat VTEK nutraukė tyrimą dėl A. Razbadausko privačių interesų deklaravimo. Aiškintasi, ar jis laiku savo privačių interesų deklaracijoje nurodė duomenis apie pareigų pasikeitimą Klaipėdos universitete. Nustatyta, kad nuo 2018 m. gegužės iki 2019 m. kovo, laikinai eidamas Klaipėdos universiteto rektoriaus pareigas, A. Razbadauskas tokių duomenų nenurodė savo privačių interesų deklaracijoje. O nuo 2019 m. kovo pradžios jis buvo paskirtas į šio universiteto rektoriaus pareigas, kurias deklaravo kovo pabaigoje, nepraleisdamas nustatyto termino – taigi tuo metu duomenys apie laikinai eitas rektoriaus pareigas nebebuvo aktualūs.  

Priimdama sprendimą dėl jo elgesio, VTEK atsižvelgė į tai, kad nuo sausio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas bei Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas. Privačių interesų deklaravimo kontekste deklaruojančio asmens padėtis juose sušvelninama: deklaruojančiajam asmeniui netaikomos teisinio poveikio priemonės, jei atitinkamus duomenis asmuo deklaruoja dar iki skundo VTEK pateikimo ir jeigu VTEK neturėjo pagrindo pradėti tyrimą dėl galimo interesų konflikto. Nagrinėjamu atveju, A.Razbadauskas laiku deklaravo aktualų duomenį – einamas rektoriaus pareigas, o faktas, jog prieš tai šias pareigas ėjo laikinai, nėra aktualus, todėl dabar jo deklaruoti nebereikia. VTEK neturi duomenų, kad, laikinai einant rektoriaus pareigas, A. Razbadauskui būtų kilęs interesų konfliktas. Be to, patį ryšį su universitetu tuo metu jis buvo deklaravęs – nurodė, kad eina Klaipėdos universiteto struktūrinio padalinio (fakulteto) vadovo pareigas.

Teisės aktų galia yra nukreipta į ateitį ir atgal jie negalioja (principas lex retro nonagit), nebent teisės aktu būtų sušvelninama teisinių santykių subjekto padėtis ir kartu nebūtų pakenkiama kitiems teisinių santykių subjektams. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) pripažįsta tokio principo taikymo administracinėse bylose būtinybę: teisės galiojimo laike klausimas sprendžiamas atsižvelgiant, kad palankesnis įstatymas į praeitį  galioja (principas lex benignior retro agit). Šis principas pripažįstamas ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje. Jo išskirtinę svarbą taip pat pabrėžia Lietuvos Respublikos konstitucinė doktrina.

- Tirti Nacionalinės transplantacijos biuro direktoriaus pavaduotojos A. Būziuvienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Nacionalinės transplantacijos biuro (NTB) direktoriaus pavaduotojos Audronės Būziuvienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, laikinai vykdydama direktoriaus funkcijas, ji 2018 m. NTB įdarbino savo dukterį bei sprendė kitus su jos tarnyba susijusius klausimus.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.


VTEK informacija

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Dainius Dudutis Vyriausiasis specialistas 8 673 61039
Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti